Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Knihovna Muzea České Sibiře a okolí
(řazeno abecedně dle jména autora)

Autor Titul
(100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978) 100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978 [vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978]
Baláš, Emanuel - Klíma, Vladimír: Vesnické stavby v okrese votickém [Český lid, r. IX (41), 1954, s. 159 - 168]
Barborová, Eva: Mladovožické panství ve světle urbáře z roku 1620 [Jihočeský sborník historický, r. 37 (1968), str. 10 - 14]
Bareš, Em., O.: Vzpomínky na Miličín před 55 roky [o škole a hudební výchově v Miličíně] [Český jih, 27.2.1937]
(Blaník) Blaník [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 140]
(Borotín) Borotín [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 400-401]
Borovský, F. A. - Mejsnar, Hynek - Slavík, F. A.: Ottovy vlastivědné edice Čechy, díl VIII.: Táborsko [společnou prací spisovatelův a umělců českých vede F. A. Borovský, nakl. J. Otto, Praha 1892]
Božek, Hugo: Mladovožicko v odboji [Mladá Vožice 1946] - formát PDF, velikost 12,5 MB!
Božek, Hugo: První vožická továrna [Kraj kalicha, r. XI (1948), str. 150-152]
(Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích) Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích [Světozor, roč. VI, 1872, č. 13, s. 154.]
Brázda, Josef: Nový Mlýn u Hojšína a jeho paměti [rukopis z roku 1940 pro mlynáře Tomanovi, soukromá sbírka]
Bubeníček, Ota: Můj životopis [Opis nevydaného rukopisu, který z Bubeníčkovy pozůstalosti pořídil v roce 1984 Alexej Salzman pro Památník Mladovožicka]
(Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin) Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin [katalog]
Cikhart, Roman: Borotín v odboji. Tajemství borotínské myslivny. (K nedělní manifestaci) [Palcát, r. III, č. 45, 17. října 1945]
Cikhart, Roman: Borotínský primas Mikuláš Kostelecký [Jihočeský sborník historický, r. 8 (1939), s. 51 - 53]
Cikhart, Roman: Dva příspěvky k dějinám husitství [Jihočeský sborník historický, r. I (1927), s. 55 - 59]
Cikhart, Roman: Fara podobojí v Borotíně [Jihočeský sborník historický, r. 12 (1943), s. 85 - 89]
Cikhart, Roman: Renesanční kachle z Borotína [Jihočeský sborník historický, r. 6 (1933), s. 27 - 30]
Cikhart, Roman: Stará škola v Borotíně (Ukázka z rukopisných „Pamětí Borotína.") [Jihočeský sborník historický, r. XVII (1948), s. 12 - 16]
Cikhart, Roman: Staré rody selské na Táborsku (1944) - externí odkaz
Cikhart, Roman: Vladykové z Petrovic [Věstník jihočeských museí, č.3, r. 1911, str. 17-18]
Cikhart, Rudof Ez.: Historický místopis Borotína [nákladem Spolku rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze 1946 - formát PDF]
Doležal, Daniel: Jankovské tažení ve světle dopisů Jiřího Františka Milíčovského z Braunberka [Středočeský sborník historický, sv. 26-27 (2000-2001), s. 45-53]
Dörfler, Jan: Výsek z Českého Meranu [Výlet do zámeckého parku v Jetřichovicích] [Časopis turistů, r. XLVIII, č. 5, květen 1936, s. 104]
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Borotín, kraj zašlé slávy [vlastním nákladem, v Praze 1935]
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Zámek Kamenná Lhota, kde Mistr Oskar Nedbal komponoval Polskou krev [vlastním nákladem, v Praze 1938]
Fähnrich, V.: Farní chrám Páně Narození P. Marie v Miličíně [Památky archeologické, 1911, r. 24, s. 369 - 376]
Fidler, Jiří: Bitva u Jankova - záměry a realizace [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 35/1995, str. 37-59]
Filip, Martin: Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně [Bakalářská oborová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2002]
Filip, Otakar: Finále. Vzpomínka na lázně stupčické.[Návštěva u Jaroslava Vrchlického v sanatoriu] [Československá republika, 10. září 1922, č. 248, příloha Nedělní čtení, str. 2]
Habart, Čeněk: Dvě presidentovy návštěvy u nás [Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 104-106]
Habart, Čeněk: Lázně u Stupčic [Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 103-105]
Habart, Čeněk: Pan president v Mezivratech [Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 133-134]
Habart, Čeněk: Votický orloj [Ohníčky mládí, r. IV. (1926-27), str. 145-146]
Harmach, Kamil: Ke hrobu Prokopa Chocholouška (Heřmaničky - Kvašťov - Prčice - Sedlec - Jetřichovice - Cunkov - Nadějkov - Jistebnice) [Časopis turistů, roč. XXVI, č. 6, červen 1914, s. 173-178]
(Hastrmani na Mladovožicku) Hastrmani na Mladovožicku [Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 251-256. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.]
(Hastrman v panském rybníku u Stupčic) Hastrman v panském rybníku u Stupčic [Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 254-255. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.]
Hašek, Jaroslav: Dr. Herben a prof. Drtina [Karikatury 1911, seriál Galerie karikatur č. XVIII-XIX, podepsáno „Bebryk“]
Hečko, Jiří: Cennějsí zlata. [Dvacáté výročí zavraždění komunistického funkcionáře Václava Burdy z Kamberku] [Rudé právo, 18. září 1971, s. 4]
Heller, Ludvík: Český Meran — Česká Sibiř [Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 139]
Heller, Ludvík: [Hrob Františka Lhotky v Červeném Újezdě] [Časopis turistů, r. LVI, č. 4, duben 1944, s. 64]
Heller, Ludvík: Jdi do Prčic! [Časopis turistů, r. LVI, č. 2, únor 1944, s. 29]
Herben, Jan: Pozdrav zimnímu Hostišovu [Votické noviny, Neodvislý krajinský čtrnáctideník pro Voticko a okolí, vydavatel a šéfredaktor J. F. Gründler, roč I., 1933/34, č. 3, s. 3]
Herben, Tomáš: Geobotanický průzkum vrchu Kalvárie u Miličína [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 33 – 35]
Herben, Tomáš: Nález hořce hořepníku na Voticku [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 29 – 32]
Hlaváč, Lumír: Voticko, oblastní turistický průvodce 11 [Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]
Hnízdo, Antonín, Zbyšek: Přírodní památky a krásy Táborska [Místní a okresní osvětová rada v Táboře, 1948]
Hojdar, Jaroslav: Památce Josefa Bricha [- organizátora odboje v Mladé Vožici] [Učitelské noviny, 15. 2. 1973, str. 2]
Hrdlička, Richard: Jarmarky ve Vožici [Jihočeský sborník historický, r. 22 (1953), str. 36]
Hrdlička, Richard: O městském znaku Mladé Vožice [Jihočeský sborník historický, r. 18 (1949), str. 80-83]
Hrubantová, Eva: Pohostinným Posázavím (Dohlížecí výbor pohledem obce) [Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví, ročník XXXIX., číslo 35, ze dne 4. září 1984, str. 1 a 5]
Chalupský, František: Dějiny osady Nové Vsi (Lazice) [Jihočeský sborník historický, r. XI (1938), s. 34 - 46]
Charvát, Eduard: Hostišov a jeho okolí [Časopis turistů, r. XXXV, č. 11-12, listopad-prosinec 1923, s. 289-292.]
Charvát, Eduard: Hrad Borotín na Táborsku a jeho okolí [Časopis turistů, roč. XXXV, č. 6, červen 1923, s. 190-192]
Charvát, Eduard: Z okolí Hostišova [Kraj kalicha, r. I (1924), č. 6, str. 82-84]
Chromý, Mojmír - Kučera, František: Náhrobník s převráceným erbem v kostele arnoštovickém [Heraldická ročenka 1982, s. 43-47]
[Jak hospodaří obec ve Voticích] [Jak hospodaří obec ve Voticích] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, 1907, č. 43 (16. října), č. 44 (23. října) a č. 46 (6. listopadu).]
(Jankov) Jankov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIII, str. 12-13]
Janotová, Anna: Táborníci z Otrokovic na Šelmberku v roce 1970 [Rukopisná vzpomínka PaedDr. Anny Janotové sepsaná v červenci 2011]
Jelenecká, M.: Třídní sdružení rodičů při obecné škole ve Voticích [Ohníčky mládí, r. VIII. (1930-31), str. 77-78]
Kafka, Josef: Kafkův ilustrovaný průvodce po Čechách [Díl XI.: Střední Povltaví a středočeské žulové pohoří – Písek a Tábor s okolím, II. vydání, str. 119-125, nákladem a tiskem dra Ed. Grégra a syna, Praha 1928]
(Kamenná Lhota) Kamenná Lhota [nepodepsaná zpráva v Časopise turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 35]
Klein, Vilém: Dějiny Židů ve Voticích In: Hugo Gold (ed.), Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 1, Brünn - Prag 1934, str. 705-728
Kovářík, Ladislav: Vrcholtovice – obecná škola [rukopisná vzpomínka Ladislava Kováříka, sepsána v Praze 21. dubna 2004]
Kovářík, Ladislav: Vzpomínky na obyvatele Nového Mlýna a Vrcholtovic [rukopisné vzpomínky Ladislava Kováříka, sepsány v Praze 1. srpna 2003]
Kraupner, Čeněk: Kronika Církve československé v Miličíně 1921-1945 [soukromá sbírka]
Kraupner, Vojtěch - Traxler, Ludvík - Bareš(?) - Hatlák, Václav - Schwarz, Josef: Kroniky [Pamětní knihy města] Miličína (1842-1989) - 7 svazků [ve vlastnictví Obce Miličín]
Kraupner, Vojtěch: Miličínské cesty a silnice [rukopis miličínského kronikáře na úvodních stranách Pamětní knihy Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, 1976, soukromá sbírka]
Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989 Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989 [soukromá sbírka]
Kroupa, František: František Kroupa: Roman Cikhart, 1886 - 1957 [nekrolog] [Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 107]
Kunte, Ladislav: Otec Herben [Panorama, r. XIII, 1935, č. 3, s. 42 a č. 4., s. 55.]
Lego, František: Zlaté doly v Roudném u Blaníka [Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 152-155.]
Lískovec, František: [Oslavy stého výročí narození Augusta Sedláčka v Mladé Vožici] [Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 151; vyšlo jako první podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.]
Lískovec, František: [Památkář v Miličíně roku 1943] [Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 153-154; vyšlo jako osmá podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.]
(Louňovice pod Blaníkem) Louňovice pod Blaníkem [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVI, str. 376]
Mácová, Libuše: Zemřel Richard Hrdlička [Jihočeský sborník historický, r. 36 (1967), s. 226 - 232]
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nemyšl [Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, ročník 13, Praha, Národní knihovna, 1997, s. 83-88]
Matějka, Josef: Borotín v odboji v letech 1939-1945 [vyd. Místní národní výbor v Borotíně, říjen 1945]
Melichar, Rudolf: Louňovická purkrechtní kniha 1625 [Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze - Acta genealogica ac heraldica, č. 15, prosinec 1971, s. 30]
Milner z Milhauzu, František: Nejsevernější výskyt dřípatky horní [Věda přírodní, časopis pro přírodovědeckou vlastivědu, r. 20 (1940-1941), str. 151]
Mitrovická, Jiřina: Miličínské poutě [Kraj kalicha, r. XII (1949), str. 8-9]
Mrázek, Ondřej: Hasičský bál ve staré sokolovně [reportáž ze sousedského reje v Miličíně] [Mf plus, týdeník pro lidi s názorem, r. VI, č. 6, 9. 2. 2007, s. 40]
Mitrovická, Jiřina: Z hoštické obecné školy do Almy mater [Kraj kalicha, r. X (1948), str. 107 - 109]
Muk, Jan: Archivář František Teplý [Jihočeský sborník historický, r. 24 (1955), s. 59 - 67]
Nikolau, Stanislav: Zapomínaný kraj [Národní politika, 19.2.1939]
Nový, Karel: Strýc Jiřího Ortena [Vzpomínka na Josefa Rosenzweiga-Moira] [Národní osvobození, 31. 8. 1947. Přetištěno in: Jiří Orten: Sám u stmívání, Praha 1982, s. 171-172.]
(Odlochovice) Odlochovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI., str. 862]
[Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným] Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným [Nákladem ministerstva vnitřního obchodu - referátu cestovního ruchu, vydala CIS - Cestovní informační šlužba v Benešově u Prahy, kolem roku 1965]
Osečanský, Vlastimil: O "Vaňouru" neboli "Čertovu zubu" - pověst z okolí Jankova (okres Votice) [Český lid, ročník XI (1902), s. 294.]
[O prčickém farním kostele] [O prčickém farním kostele] [Lumír 1856, ročník 6, číslo 38, str. 913, anonymní zpráva]
(Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko) Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko. Ve prospěch zřízení místního musea. Borotín 1933.
Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 [soukromá sbírka]
Pazourek, František, J.: Blaník [- kritické poznámky českého turisty] [Časopis turistů, r. XX, č. 11, listopad 1908, s. 407-411]
Pešout, Pavel: Chráněná území okresu Benešov - přírodní památka „V olších“ [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 34/1994, str. 15 – 17]
Pešout, Pavel: Okrašlovací spolek v Miličíně [Pod Blaníkem č. 1/2000]
Petera-Rohoznický, František: Nález zlatého pokladu v Neustupově roku 1862 [Rukopisný deník Františka Petery-Rohoznického uložený v jeho pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, sešit 27, str. 24, v rámci zápisu z 31. 1. 1863]
Pícha, J., J. - Zavadil, Ant., J.: Vrch Blaník [Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 267-278.]
Písařík, Jan: Organisace statku čís. pop. 38 v Oldřichově, majitel Vojtěch Písařík [soukromá sbírka, práce sepsána asi mezi léty 1903 a 1906]
[Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic] [Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic] [Časopis turistů, r. XXX, č. 9-10, září-říjen 1918, s. 318-319]
[Počátky Klubu československých turistů ve Voticích] [Počátky Klubu československých turistů ve Voticích] [Časopis turistů, r. XXXII, č. 2, únor 1920, s. 77]
Podlaha, A. - Šittler, Ed.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský [nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]
Podzimek, Antonín: Borotín 1333-1983 [Vydal Místní národní výbor v Borotíně jako účelovou publikaci u příležitosti oslav 650. výročí povýšení Borotína na městečko, fotografie: M. Hrstka ml., červen 1983]
Podzimek, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci [Sborník Českého Meránu 1998, vydal městský úřad Sedlec-Prčice, str. 106-124]
Podzimek, Antonín: Trudný život sedleckého faráře na konci XVI. století [Sborník Český Merán 2011]
Pouba, Petr: Teatron ve Smilkově [Kámen 3, 1996, 1]
Procházková, Eva: Cechovní řemesla v Miličíně a v Mladé Vožici v 18. století [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 32/1992, str. 79-94]
Procházková, Eva: Hrdelní soudnictví města Miličína v 15. až 18. století [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 26/1985, str. 249-270]
[Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice]: [Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 4, 22. ledna 1908]
Rataj, Stanislav: Praha-Prčice, 40 ročníků pochodu [vydalo Sedlecké knihkupectví, Antonín Podzimek, květen 2006]
Rosenzweig-Moir, Josef: Dvě neustupovské básně (1908) [Josef Rosenzweig-Moir: Zahrady života. Verše. Praha, Knihovna mladých autorů [1908], báseň „Neustupov“ na s. 27-28, báseň „Osobní“ na s. 9-11.]
Rosol, Emanuel, Karel - Kršková, M.: Průvodce Mladou Vožicí a okolím [1938] [Vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze [1938], str. 2-45]
(Ruch volební: Z Milčína u Tábora) Ruch volební: Z Milčína u Tábora [Předvolební kampaň v Miličíně a Petrovicích před volbami do říšské rady v roce 1907, přednášky kandidáta České strany pokrokové („realistů“), učitele Emanuela Rosola z Nuslí] [Čas, r. XXI, č. 130, 12. května 1907, s. 5.]
(Ruch volební: Ze Sedlecka) Ruch volební: Ze Sedlecka [Český Merán před volbami do říšské rady v roce 1907] [Čas, r. XXI, č. 76, 17. března 1907, s. 4-5.]
Sahula, František: Dědeček autobus [Počátky autobusové dopravy v Mladé Vožici] [Zemědělské noviny, 21. 9. 1971]
Sakař, Antonín: Hrad Borotín [Lumír 1855, ročník 5, číslo 26, str. 614 až 617]
(Sedlec) Sedlec [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXII, str. 753]
Schafferhans, Pavel: Byla skutečně Pramáti na hradě Borotíně? [Pod Blaníkem, roč. XI. (XXXIII.), čís. 3, str. 9-13]
Schafferhans, Pavel: Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan [Pod Blaníkem, roč. XII. (XXXIV.), r. 2008, čís. 2, str. 12-15]
Schafferhans, Pavel: Navštívil K. H. Mácha hrad Borotín? [Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), r. 2010, čís. 3, str. 16-20]
Spirnahzl Duriš, Jaroslav : Za krásami Českého Meranu (turistický průvodce okolím Sedlce na Wilsonově dráze) [Vydáno nákladem Spolku rodáků a přátel města Sedlce na Wilsonově dráze a okolí jako zvláštní otisk z časopisu "Vltavské proudy", ročník XII., čís. 11., 1934]
(Správce přežil tři generace majitelů) Správce přežil tři generace majitelů - Br. Mikula v Petrovicích oslaví pětaosmdesátiny [Svobodné Slovo Táborska, 22.4.1947]
Stibral, Zdeněk: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín [Středočeský sborník historický 8, 1973, s. 253-255]
Stříbrský, František: Miličínský hrad [Jihočeský sborník historický, r. 16 (1947), str. 15 až 16]
Stříbrský, Jaroslav: Signál zazněl z Miličína (Zakládání JZD v roce 1952) [Roky a lidé: Dvacet svobodných let Podblanicka ve vzpomínkách a fotografiích, Okresní výbor Komunistické strany Československa a Okresní národní výbor v Benešově u Prahy, 1965, s. 70-71.]
Sudková, A: Výšivky v okolí votickém [Český lid, r. XXXI (1931), str. 66 - 677]
Svobodová, Milada: Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415) [in: I. Hlaváček, J. Hrdina (eds.), Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 447-463]
Šalda, František, Xaver: O Janovi Herbenovi, novináři a beletristovi [Šaldův zápisník, roč. IX., 1936/37, s. 132-142]
Šimek, František: Z mezenských bunkrů [Hlas revoluce, týdeník Českého svazu protifašistických bojovníků, r. 25, č. 20, 15. 5. 1971, s. 3]
Šimků, J.: Miličínské maškary [Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 8, str. 105]
Šmejkal, Václav: Antonín Slavíček a Česká Sibiř [Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 122-123]
Šmejkal, Václav: Jak bylo v zimě na České Sibiři [Časopis turistů, r. LIII, č. 4-5, duben-květen 1941, s. 64]
Šmejkal, Václav: O Blaníku a o České Sibiři [Časopis turistů, r. LIV, č. 1., leden 1942, s. 2-3
Šmejkal, Václav: Zima v České Sibiři [Časopis turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 34-35]
Šmejkal, Václav: [Zimní sporty a turistika v České Sibiři] [Časopis turistů, r. LIV, č. 3, únor 1942, s. 45]
Štorm, Břetislav: Klasicistní Vožice [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka I., 1957, s. 144-154]
Štorm, Břetislav: Odpověď na nářek z okresního města [k vyvrácení zámku v Mladé Vožici] [Rukopis z roku 1948 z autorovy pozůstalosti uložený v rodinném archivu, otištění v roce 1948 nezjištěno, otištěn v edici „Břetislav Štorm: „Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči“. Vydáno u příležitosti výstavy „Břetislav Štorm architekt – památkář – grafik“, Brno 2008]
Štorm, Břetislav: Pivovarský šenk ve Voticích [Zprávy památkové péče, r. XIX, 1959, s. 55-56]
Štorm, Břetislav: Vožický stavitel Jan Břicháč [Zprávy památkové péče, r. XV., 1955, s. 74]
Táboříková, Marie; Zelený, Václav: Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975, str. 7 – 26]
Teplý, František: Maškara v Miličíně r. 1896 [Český lid, r. XXI (1912), s. 224-226]
Teplý, František: Miličín [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVII, str. 343-344]
Teplý, František: Mladá Vožice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 990]
Teplý, František: Neustupov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 252]
Teplý, František: Oldřichov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 717]
Teplý, František: Oldřichovec [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 718]
Teplý, František: Petrovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIX., str. 648]
Teplý, František: Prčice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XX, str. 592-593]
Teplý, František: Stírání souchotin na Milčínsku [Český lid, ročník XI (1902), s. 156-7]
Teplý, František: Vrcholtovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 1044-1045]
Teplý, František: Vrcholtovice, dějepisný nástin [Sborník Historického kroužku č.7, r. 1898, str. 121-133]
Trnka, Bohuslav: Cesta knihy [na Mladovožicku] [Čtenář, měsíčník pro práci s knihou, r. XIX (1967), č. 3, s. 80-81.]
Tywoniak, Jiří: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín [Jihočeský sborník historický, r. 26 (1957), str. 74 až 78]
Vančura, Vladislav: Mistrův příbytek [Herbenův dům v Hostišově] [Panorama, literární měsíčník nakladatelství Družstevní práce č. 7/1939 (září), s. 112, podepsáno šifrou "W."]
Vaněk, Zdeněk: O převratu v Ml. Vožici [Ohníčky mládí, r. XI. (1933-34), III. strana obálky čísla 4]
Vlasák, Antonín, Norbert: Louňovice [Lumír 1852, ročník 2, číslo 33, str. 786 - 789]
Vlasák, Antonín, Norbert: Mladá Vožice a její okolí v kraji Táborském [Památky archeologické, 1861, s. 66 - 74]
Vlasák, Antonín, Norbert: Okres Votický, nástin statisticko-historický [Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek, v Praze 1873]
Vlasák, Antonín, Norbert: Smilkov a jeho okolí (V okresu Votickém.) [Lumír 1855, č. 45, str. 1075-1078 a č. 46, str. 1097-1102]
Vlasák, Antonín, Norbert: Votice [Lumír 1853, ročník 3, číslo 25, str. 593 - 596]
Voskovec, Jiří - Werich, Jan - Ježek, Jaroslav: Blaničtí rytíři (Na nápěv písně Civilisace, ze hry Osel a stín) [Otakar Odložilík (ed.), Zítřek. Sborník prací československých spisovatelů za hranicemi. New York 1942, s. 64-66.]
Vošický, Eduard: K počátkům Tábora (Z konceptů připravované studie o dějinách Blaníka) [Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 1 - 5]
(Votice) Votice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 984-985]
(Votické Výstavní Trhy) Votické Výstavní Trhy [Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 10-11, podepsáno "Ema-."]
Vycpálek, Vratislav: Vožicko v písni [Český lid, r. 5, č. 37 (1950), s. 213-232]
Weichet, Eduard: Kamenný stolec svatovojtěšský [na hoře Větrov u Votic] [Ohníčky mládí, r. VI. (1928-29), str. 37-39]
Weichet, Eduard: Šotek z Votic [Český lid, r. XXX (1930), s. 28-30]
Weis, Martin: Dějiny borotínské školy, 1896-1996 [Osvětová beseda Borotín, 1996]
Wiesner, Přemysl: Město na pomezí. Mladá Vožice, mladá nejen svým jménem. [Reportáž] [Práce, 28. července 1971, s. 4]
Zahradníček, Tomáš: Objevení České Sibiře - chalupář Jan Herben v Hostišově [Dějiny a současnost, kulturně historická revue, r. XXIX (2007), č. 2, str. 16 - 19]
Zahradník, Pavel: Starý zámek v Miličíně (dějiny objektu) [studie PhDr. Pavla Zahradníka, pracovníka Národního památkového ústavu v Praze, květen 2005]
[Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933] [Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933] [Jihočeský sborník historický, roč. VII, 1934, s. 114.]
[Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici] [Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, č. 32, 31. července 1907]
Zemánek, Alois: Smutná a kvetoucí místa [O rozkvětu a úpadku obcí České Sibiře kolem žel. dráhy] [Ohníčky mládí, r. VIII (1930-31), str. 101-103 a 118-120]
(Ze starých časů městečka Miličína) Ze starých časů městečka Miličína [Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 6, str. 71-72, nepodepsáno]
Zgulačenko, Mnoháček: [Básně z České Sibiře] [z knihy: Mnoháček Zgublačenko: Modré hravo, nakl. BALT-EAST, 2008]
(Z nepoznaného kraje) Z nepoznaného kraje [o vydání knihy Hostišov Jana Herbena] [Zlatá Praha, ročník XXIV, 1907, č. 51, s. 616-617, nepodepsáno]
Zpět