Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Knihovna Muzea České Sibiře a okolí
(řazeno abecedně dle jména autora)

Autor Titul
(100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978) 100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978 [vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978]
Baláš, Emanuel - Klíma, Vladimír: Vesnické stavby v okrese votickém [Český lid, r. IX (41), 1954, s. 159 - 168]
Barborová, Eva: Mladovožické panství ve světle urbáře z roku 1620 [Jihočeský sborník historický, r. 37 (1968), str. 10 - 14]
Bareš, Em., O.: Vzpomínky na Miličín před 55 roky [o škole a hudební výchově v Miličíně] [Český jih, 27.2.1937]
(Blaník) Blaník [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 140]
(Borotín) Borotín [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 400-401]
Borovský, F. A. - Mejsnar, Hynek - Slavík, F. A.: Ottovy vlastivědné edice Čechy, díl VIII.: Táborsko [společnou prací spisovatelův a umělců českých vede F. A. Borovský, nakl. J. Otto, Praha 1892]
Božek, Hugo: Mladovožicko v odboji [Mladá Vožice 1946] - formát PDF, velikost 12,5 MB!
Božek, Hugo: První vožická továrna [Kraj kalicha, r. XI (1948), str. 150-152]
(Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích) Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích [Světozor, roč. VI, 1872, č. 13, s. 154.]
Brázda, Josef: Nový Mlýn u Hojšína a jeho paměti [rukopis z roku 1940 pro mlynáře Tomanovi, soukromá sbírka]
Bubeníček, Ota: Můj životopis [Opis nevydaného rukopisu, který z Bubeníčkovy pozůstalosti pořídil v roce 1984 Alexej Salzman pro Památník Mladovožicka]
(Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin) Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin [katalog]
Burian, Antonín: Uvedení milosrdných sester do Prčice [Časopis pro katolické duchovenstvo, r. 18 (1845), č. 3, 589-597]
Cikhart, Roman: Borotín v odboji. Tajemství borotínské myslivny. (K nedělní manifestaci) [Palcát, r. III, č. 45, 17. října 1945]
Cikhart, Roman: Borotínský primas Mikuláš Kostelecký [Jihočeský sborník historický, r. 8 (1939), s. 51 - 53]
Cikhart, Roman: Dva příspěvky k dějinám husitství [Jihočeský sborník historický, r. I (1927), s. 55 - 59]
Cikhart, Roman: Fara podobojí v Borotíně [Jihočeský sborník historický, r. 12 (1943), s. 85 - 89]
Cikhart, Roman: Renesanční kachle z Borotína [Jihočeský sborník historický, r. 6 (1933), s. 27 - 30]
Cikhart, Roman: Stará škola v Borotíně (Ukázka z rukopisných „Pamětí Borotína.") [Jihočeský sborník historický, r. XVII (1948), s. 12 - 16]
Cikhart, Roman: Staré rody selské na Táborsku (1944) - externí odkaz
Cikhart, Roman: Vladykové z Petrovic [Věstník jihočeských museí, č.3, r. 1911, str. 17-18]
Cikhart, Rudof Ez.: Historický místopis Borotína [nákladem Spolku rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze 1946 - formát PDF]
Doležal, Daniel: Jankovské tažení ve světle dopisů Jiřího Františka Milíčovského z Braunberka [Středočeský sborník historický, sv. 26-27 (2000-2001), s. 45-53]
Dörfler, Jan: Výsek z Českého Meranu [Výlet do zámeckého parku v Jetřichovicích] [Časopis turistů, r. XLVIII, č. 5, květen 1936, s. 104]
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Borotín, kraj zašlé slávy [vlastním nákladem, v Praze 1935]
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Zámek Kamenná Lhota, kde Mistr Oskar Nedbal komponoval Polskou krev [vlastním nákladem, v Praze 1938]
Fähnrich, V.: Farní chrám Páně Narození P. Marie v Miličíně [Památky archeologické, 1911, r. 24, s. 369 - 376]
Fidler, Jiří: Bitva u Jankova - záměry a realizace [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 35/1995, str. 37-59]
Filip, Martin: Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně [Bakalářská oborová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2002]
Filip, Otakar: Finále. Vzpomínka na lázně stupčické.[Návštěva u Jaroslava Vrchlického v sanatoriu] [Československá republika, 10. září 1922, č. 248, příloha Nedělní čtení, str. 2]
Habart, Čeněk: Dvě presidentovy návštěvy u nás [Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 104-106]
Habart, Čeněk: Lázně u Stupčic [Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 103-105]
Habart, Čeněk: Pan president v Mezivratech [Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 133-134]
Habart, Čeněk: Votický orloj [Ohníčky mládí, r. IV. (1926-27), str. 145-146]
Harmach, Kamil: Ke hrobu Prokopa Chocholouška (Heřmaničky - Kvašťov - Prčice - Sedlec - Jetřichovice - Cunkov - Nadějkov - Jistebnice) [Časopis turistů, roč. XXVI, č. 6, červen 1914, s. 173-178]
(Hastrmani na Mladovožicku) Hastrmani na Mladovožicku [Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 251-256. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.]
(Hastrman v panském rybníku u Stupčic) Hastrman v panském rybníku u Stupčic [Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 254-255. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.]
Hašek, Jaroslav: Dr. Herben a prof. Drtina [Karikatury 1911, seriál Galerie karikatur č. XVIII-XIX, podepsáno „Bebryk“]
Hečko, Jiří: Cennějsí zlata. [Dvacáté výročí zavraždění komunistického funkcionáře Václava Burdy z Kamberku] [Rudé právo, 18. září 1971, s. 4]
Heller, Ludvík: Český Meran — Česká Sibiř [Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 139]
Heller, Ludvík: [Hrob Františka Lhotky v Červeném Újezdě] [Časopis turistů, r. LVI, č. 4, duben 1944, s. 64]
Heller, Ludvík: Jdi do Prčic! [Časopis turistů, r. LVI, č. 2, únor 1944, s. 29]
Herben, Jan: Pozdrav zimnímu Hostišovu [Votické noviny, Neodvislý krajinský čtrnáctideník pro Voticko a okolí, vydavatel a šéfredaktor J. F. Gründler, roč I., 1933/34, č. 3, s. 3]
Herben, Tomáš: Geobotanický průzkum vrchu Kalvárie u Miličína [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 33 – 35]
Herben, Tomáš: Nález hořce hořepníku na Voticku [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 29 – 32]
Hlaváč, Lumír: Voticko, oblastní turistický průvodce 11 [Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957]
Hnízdo, Antonín, Zbyšek: Přírodní památky a krásy Táborska [Místní a okresní osvětová rada v Táboře, 1948]
Hojdar, Jaroslav: Památce Josefa Bricha [- organizátora odboje v Mladé Vožici] [Učitelské noviny, 15. 2. 1973, str. 2]
Hrdlička, Richard: Jarmarky ve Vožici [Jihočeský sborník historický, r. 22 (1953), str. 36]
Hrdlička, Richard: O městském znaku Mladé Vožice [Jihočeský sborník historický, r. 18 (1949), str. 80-83]
Hrubantová, Eva: Pohostinným Posázavím (Dohlížecí výbor pohledem obce) [Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví, ročník XXXIX., číslo 35, ze dne 4. září 1984, str. 1 a 5]
Chalupský, František: Dějiny osady Nové Vsi (Lazice) [Jihočeský sborník historický, r. XI (1938), s. 34 - 46]
Charvát, Eduard: Hostišov a jeho okolí [Časopis turistů, r. XXXV, č. 11-12, listopad-prosinec 1923, s. 289-292.]
Charvát, Eduard: Hrad Borotín na Táborsku a jeho okolí [Časopis turistů, roč. XXXV, č. 6, červen 1923, s. 190-192]
Charvát, Eduard: Z okolí Hostišova [Kraj kalicha, r. I (1924), č. 6, str. 82-84]
Chromý, Mojmír - Kučera, František: Náhrobník s převráceným erbem v kostele arnoštovickém [Heraldická ročenka 1982, s. 43-47]
[Jak hospodaří obec ve Voticích] [Jak hospodaří obec ve Voticích] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, 1907, č. 43 (16. října), č. 44 (23. října) a č. 46 (6. listopadu).]
(Jankov) Jankov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIII, str. 12-13]
Janotová, Anna: Táborníci z Otrokovic na Šelmberku v roce 1970 [Rukopisná vzpomínka PaedDr. Anny Janotové sepsaná v červenci 2011]
Jelenecká, M.: Třídní sdružení rodičů při obecné škole ve Voticích [Ohníčky mládí, r. VIII. (1930-31), str. 77-78]
Kafka, Josef: Kafkův ilustrovaný průvodce po Čechách [Díl XI.: Střední Povltaví a středočeské žulové pohoří – Písek a Tábor s okolím, II. vydání, str. 119-125, nákladem a tiskem dra Ed. Grégra a syna, Praha 1928]
(Kamenná Lhota) Kamenná Lhota [nepodepsaná zpráva v Časopise turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 35]
Klein, Vilém: Dějiny Židů ve Voticích In: Hugo Gold (ed.), Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 1, Brünn - Prag 1934, str. 705-728
(Kronika obecné a měšťanské školy v Miličíně pro léta 1920-1936) Kronika obecné a měšťanské školy v Miličíně pro léta 1920-1936 [Státní oblastní archiv Benešov]
Kovářík, Ladislav: Vrcholtovice – obecná škola [rukopisná vzpomínka Ladislava Kováříka, sepsána v Praze 21. dubna 2004]
Kovářík, Ladislav: Vzpomínky na obyvatele Nového Mlýna a Vrcholtovic [rukopisné vzpomínky Ladislava Kováříka, sepsány v Praze 1. srpna 2003]
Kraupner, Čeněk: Kronika Církve československé v Miličíně 1921-1945 [soukromá sbírka]
Kraupner, Vojtěch - Traxler, Ludvík - Bareš(?) - Hatlák, Václav - Schwarz, Josef: Kroniky [Pamětní knihy města] Miličína (1842-1989) - 7 svazků [ve vlastnictví Obce Miličín]
Kraupner, Vojtěch: Miličínské cesty a silnice [rukopis miličínského kronikáře na úvodních stranách Pamětní knihy Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, 1976, soukromá sbírka]
Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989 Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989 [soukromá sbírka]
Kroupa, František: František Kroupa: Roman Cikhart, 1886 - 1957 [nekrolog] [Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 107]
(Kroniky městečka Neustupova) Kroniky Neustupova z let 1922-1961
Kunte, Ladislav: Otec Herben [Panorama, r. XIII, 1935, č. 3, s. 42 a č. 4., s. 55.]
Lego, František: Zlaté doly v Roudném u Blaníka [Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 152-155.]
Lískovec, František: [Oslavy stého výročí narození Augusta Sedláčka v Mladé Vožici] [Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 151; vyšlo jako první podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.]
Lískovec, František: [Památkář v Miličíně roku 1943] [Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 153-154; vyšlo jako osmá podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.]
(Louňovice pod Blaníkem) Louňovice pod Blaníkem [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVI, str. 376]
Mácová, Libuše: Zemřel Richard Hrdlička [Jihočeský sborník historický, r. 36 (1967), s. 226 - 232]
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nemyšl [Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, ročník 13, Praha, Národní knihovna, 1997, s. 83-88]
Matějka, Josef: Borotín v odboji v letech 1939-1945 [vyd. Místní národní výbor v Borotíně, říjen 1945]
Melichar, Rudolf: Louňovická purkrechtní kniha 1625 [Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze - Acta genealogica ac heraldica, č. 15, prosinec 1971, s. 30]
Milner z Milhauzu, František: Nejsevernější výskyt dřípatky horní [Věda přírodní, časopis pro přírodovědeckou vlastivědu, r. 20 (1940-1941), str. 151]
Mitrovická, Jiřina: Miličínské poutě [Kraj kalicha, r. XII (1949), str. 8-9]
Mrázek, Ondřej: Hasičský bál ve staré sokolovně [reportáž ze sousedského reje v Miličíně] [Mf plus, týdeník pro lidi s názorem, r. VI, č. 6, 9. 2. 2007, s. 40]
Mitrovická, Jiřina: Z hoštické obecné školy do Almy mater [Kraj kalicha, r. X (1948), str. 107 - 109]
Muk, Jan: Archivář František Teplý [Jihočeský sborník historický, r. 24 (1955), s. 59 - 67]
Nikolau, Stanislav: Zapomínaný kraj [Národní politika, 19.2.1939]
Nový, Karel: Strýc Jiřího Ortena [Vzpomínka na Josefa Rosenzweiga-Moira] [Národní osvobození, 31. 8. 1947. Přetištěno in: Jiří Orten: Sám u stmívání, Praha 1982, s. 171-172.]
(Odlochovice) Odlochovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI., str. 862]
[Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným] Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným [Nákladem ministerstva vnitřního obchodu - referátu cestovního ruchu, vydala CIS - Cestovní informační šlužba v Benešově u Prahy, kolem roku 1965]
Osečanský, Vlastimil: O "Vaňouru" neboli "Čertovu zubu" - pověst z okolí Jankova (okres Votice) [Český lid, ročník XI (1902), s. 294.]
[O prčickém farním kostele] [O prčickém farním kostele] [Lumír 1856, ročník 6, číslo 38, str. 913, anonymní zpráva]
(Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko) Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko. Ve prospěch zřízení místního musea. Borotín 1933.
Památní kniha obecné školy v Milčíně, 1887 - 1952 Památní kniha obecné školy v Milčíně, 1887 - 1952 [Státní oblastní archiv Benešov]
Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 [soukromá sbírka]
Pazourek, František, J.: Blaník [- kritické poznámky českého turisty] [Časopis turistů, r. XX, č. 11, listopad 1908, s. 407-411]
Pešout, Pavel: Chráněná území okresu Benešov - přírodní památka „V olších“ [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 34/1994, str. 15 – 17]
Pešout, Pavel: Okrašlovací spolek v Miličíně [Pod Blaníkem č. 1/2000]
Petera-Rohoznický, František: Nález zlatého pokladu v Neustupově roku 1862 [Rukopisný deník Františka Petery-Rohoznického uložený v jeho pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, sešit 27, str. 24, v rámci zápisu z 31. 1. 1863]
Pícha, J., J. - Zavadil, Ant., J.: Vrch Blaník [Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 267-278.]
Písařík, Jan: Organisace statku čís. pop. 38 v Oldřichově, majitel Vojtěch Písařík [soukromá sbírka, práce sepsána asi mezi léty 1903 a 1906]
[Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic] [Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic] [Časopis turistů, r. XXX, č. 9-10, září-říjen 1918, s. 318-319]
[Počátky Klubu československých turistů ve Voticích] [Počátky Klubu československých turistů ve Voticích] [Časopis turistů, r. XXXII, č. 2, únor 1920, s. 77]
Podlaha, A. - Šittler, Ed.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský [nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]
Podzimek, Antonín: Borotín 1333-1983 [Vydal Místní národní výbor v Borotíně jako účelovou publikaci u příležitosti oslav 650. výročí povýšení Borotína na městečko, fotografie: M. Hrstka ml., červen 1983]
Podzimek, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci [Sborník Českého Meránu 1998, vydal městský úřad Sedlec-Prčice, str. 106-124]
Podzimek, Antonín: Trudný život sedleckého faráře na konci XVI. století [Sborník Český Merán 2011]
Pouba, Petr: Teatron ve Smilkově [Kámen 3, 1996, 1]
Procházková, Eva: Cechovní řemesla v Miličíně a v Mladé Vožici v 18. století [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 32/1992, str. 79-94]
Procházková, Eva: Hrdelní soudnictví města Miličína v 15. až 18. století [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 26/1985, str. 249-270]
[Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice]: [Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 4, 22. ledna 1908]
Rataj, Stanislav: Praha-Prčice, 40 ročníků pochodu [vydalo Sedlecké knihkupectví, Antonín Podzimek, květen 2006]
Rosenzweig-Moir, Josef: Dvě neustupovské básně (1908) [Josef Rosenzweig-Moir: Zahrady života. Verše. Praha, Knihovna mladých autorů [1908], báseň „Neustupov“ na s. 27-28, báseň „Osobní“ na s. 9-11.]
Rosol, Emanuel, Karel - Kršková, M.: Průvodce Mladou Vožicí a okolím [1938] [Vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze [1938], str. 2-45]
(Ruch volební: Z Milčína u Tábora) Ruch volební: Z Milčína u Tábora [Předvolební kampaň v Miličíně a Petrovicích před volbami do říšské rady v roce 1907, přednášky kandidáta České strany pokrokové („realistů“), učitele Emanuela Rosola z Nuslí] [Čas, r. XXI, č. 130, 12. května 1907, s. 5.]
(Ruch volební: Ze Sedlecka) Ruch volební: Ze Sedlecka [Český Merán před volbami do říšské rady v roce 1907] [Čas, r. XXI, č. 76, 17. března 1907, s. 4-5.]
Sahula, František: Dědeček autobus [Počátky autobusové dopravy v Mladé Vožici] [Zemědělské noviny, 21. 9. 1971]
Sakař, Antonín: Hrad Borotín [Lumír 1855, ročník 5, číslo 26, str. 614 až 617]
(Sedlec) Sedlec [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXII, str. 753]
Schafferhans, Pavel: Byla skutečně Pramáti na hradě Borotíně? [Pod Blaníkem, roč. XI. (XXXIII.), čís. 3, str. 9-13]
Schafferhans, Pavel: Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan [Pod Blaníkem, roč. XII. (XXXIV.), r. 2008, čís. 2, str. 12-15]
Schafferhans, Pavel: Navštívil K. H. Mácha hrad Borotín? [Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), r. 2010, čís. 3, str. 16-20]
Spirnahzl Duriš, Jaroslav : Za krásami Českého Meranu (turistický průvodce okolím Sedlce na Wilsonově dráze) [Vydáno nákladem Spolku rodáků a přátel města Sedlce na Wilsonově dráze a okolí jako zvláštní otisk z časopisu "Vltavské proudy", ročník XII., čís. 11., 1934]
(Správce přežil tři generace majitelů) Správce přežil tři generace majitelů - Br. Mikula v Petrovicích oslaví pětaosmdesátiny [Svobodné Slovo Táborska, 22.4.1947]
Stibral, Zdeněk: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín [Středočeský sborník historický 8, 1973, s. 253-255]
Stříbrský, František: Miličínský hrad [Jihočeský sborník historický, r. 16 (1947), str. 15 až 16]
Stříbrský, Jaroslav: Signál zazněl z Miličína (Zakládání JZD v roce 1952) [Roky a lidé: Dvacet svobodných let Podblanicka ve vzpomínkách a fotografiích, Okresní výbor Komunistické strany Československa a Okresní národní výbor v Benešově u Prahy, 1965, s. 70-71.]
Sudková, A: Výšivky v okolí votickém [Český lid, r. XXXI (1931), str. 66 - 677]
Svobodová, Milada: Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415) [in: I. Hlaváček, J. Hrdina (eds.), Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 447-463]
Šalda, František, Xaver: O Janovi Herbenovi, novináři a beletristovi [Šaldův zápisník, roč. IX., 1936/37, s. 132-142]
Šimek, František: Z mezenských bunkrů [Hlas revoluce, týdeník Českého svazu protifašistických bojovníků, r. 25, č. 20, 15. 5. 1971, s. 3]
Šimků, J.: Miličínské maškary [Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 8, str. 105]
Šmejkal, Václav: Antonín Slavíček a Česká Sibiř [Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 122-123]
Šmejkal, Václav: Jak bylo v zimě na České Sibiři [Časopis turistů, r. LIII, č. 4-5, duben-květen 1941, s. 64]
Šmejkal, Václav: O Blaníku a o České Sibiři [Časopis turistů, r. LIV, č. 1., leden 1942, s. 2-3
Šmejkal, Václav: Zima v České Sibiři [Časopis turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 34-35]
Šmejkal, Václav: [Zimní sporty a turistika v České Sibiři] [Časopis turistů, r. LIV, č. 3, únor 1942, s. 45]
Štěstí: [Dokumentární film o patronátu Socialistického svazu mládeže v Krátkém filmu Praha nad dětmi z Dětského domova v Nemyšli. Československo, 1975, 18 min, režie Maxmilián Petřík, zvuk Antonín Kleisner.]
Štorm, Břetislav: Klasicistní Vožice [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka I., 1957, s. 144-154]
Štorm, Břetislav: Odpověď na nářek z okresního města [k vyvrácení zámku v Mladé Vožici] [Rukopis z roku 1948 z autorovy pozůstalosti uložený v rodinném archivu, otištění v roce 1948 nezjištěno, otištěn v edici „Břetislav Štorm: „Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči“. Vydáno u příležitosti výstavy „Břetislav Štorm architekt – památkář – grafik“, Brno 2008]
Štorm, Břetislav: Pivovarský šenk ve Voticích [Zprávy památkové péče, r. XIX, 1959, s. 55-56]
Štorm, Břetislav: Vožický stavitel Jan Břicháč [Zprávy památkové péče, r. XV., 1955, s. 74]
Táboříková, Marie; Zelený, Václav: Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975, str. 7 – 26]
Teplý, František: Maškara v Miličíně r. 1896 [Český lid, r. XXI (1912), s. 224-226]
Teplý, František: Miličín [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVII, str. 343-344]
Teplý, František: Mladá Vožice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 990]
Teplý, František: Neustupov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 252]
Teplý, František: Oldřichov [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 717]
Teplý, František: Oldřichovec [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 718]
Teplý, František: Petrovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIX., str. 648]
Teplý, František: Prčice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XX, str. 592-593]
Teplý, František: Stírání souchotin na Milčínsku [Český lid, ročník XI (1902), s. 156-7]
Teplý, František: Vrcholtovice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 1044-1045]
Teplý, František: Vrcholtovice, dějepisný nástin [Sborník Historického kroužku č.7, r. 1898, str. 121-133]
Tlapák, Josef: K problematice původní druhové skladby lesů na Voticku a Mladovožicku [Bohemia centralis, interní sborník Střediska státní památkové péče a ochrany krajiny Středočeského kraje, sv. 19, 1990, str. 121-133.] - formát PDF
Trnka, Bohuslav: Cesta knihy [na Mladovožicku] [Čtenář, měsíčník pro práci s knihou, r. XIX (1967), č. 3, s. 80-81.]
Tywoniak, Jiří: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín [Jihočeský sborník historický, r. 26 (1957), str. 74 až 78]
Vančura, Vladislav: Mistrův příbytek [Herbenův dům v Hostišově] [Panorama, literární měsíčník nakladatelství Družstevní práce č. 7/1939 (září), s. 112, podepsáno šifrou "W."]
Vaněk, Zdeněk: O převratu v Ml. Vožici [Ohníčky mládí, r. XI. (1933-34), III. strana obálky čísla 4]
Vlasák, Antonín, Norbert: Louňovice [Lumír 1852, ročník 2, číslo 33, str. 786 - 789]
Vlasák, Antonín, Norbert: Mladá Vožice a její okolí v kraji Táborském [Památky archeologické, 1861, s. 66 - 74]
Vlasák, Antonín, Norbert: Okres Votický, nástin statisticko-historický [Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek, v Praze 1873]
Vlasák, Antonín, Norbert: Smilkov a jeho okolí (V okresu Votickém.) [Lumír 1855, č. 45, str. 1075-1078 a č. 46, str. 1097-1102]
Vlasák, Antonín, Norbert: Votice [Lumír 1853, ročník 3, číslo 25, str. 593 - 596]
(Vlastivědný sborník Miličínska) Vlastivědný sborník Miličínska Sepsal učitelský sbor obecné měšťanské školy v Miličíně, 1929 [Státní oblastní archiv Benešov]
Voskovec, Jiří - Werich, Jan - Ježek, Jaroslav: Blaničtí rytíři (Na nápěv písně Civilisace, ze hry Osel a stín) [Otakar Odložilík (ed.), Zítřek. Sborník prací československých spisovatelů za hranicemi. New York 1942, s. 64-66.]
Vošický, Eduard: K počátkům Tábora (Z konceptů připravované studie o dějinách Blaníka) [Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 1 - 5]
(Votice) Votice [Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 984-985]
(Votické Výstavní Trhy) Votické Výstavní Trhy [Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 10-11, podepsáno "Ema-."]
Vycpálek, Vratislav: Vožicko v písni [Český lid, r. 5, č. 37 (1950), s. 213-232]
Weichet, Eduard: Kamenný stolec svatovojtěšský [na hoře Větrov u Votic] [Ohníčky mládí, r. VI. (1928-29), str. 37-39]
Weichet, Eduard: Šotek z Votic [Český lid, r. XXX (1930), s. 28-30]
Weis, Martin: Dějiny borotínské školy, 1896-1996 [Osvětová beseda Borotín, 1996]
Wiesner, Přemysl: Město na pomezí. Mladá Vožice, mladá nejen svým jménem. [Reportáž] [Práce, 28. července 1971, s. 4]
Zahradníček, Tomáš: Objevení České Sibiře - chalupář Jan Herben v Hostišově [Dějiny a současnost, kulturně historická revue, r. XXIX (2007), č. 2, str. 16 - 19]
Zahradník, Pavel: Starý zámek v Miličíně (dějiny objektu) [studie PhDr. Pavla Zahradníka, pracovníka Národního památkového ústavu v Praze, květen 2005]
[Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933] [Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933] [Jihočeský sborník historický, roč. VII, 1934, s. 114.]
[Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici] [Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici] [Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, č. 32, 31. července 1907]
Zemánek, Alois: Smutná a kvetoucí místa [O rozkvětu a úpadku obcí České Sibiře kolem žel. dráhy] [Ohníčky mládí, r. VIII (1930-31), str. 101-103 a 118-120]
(Ze starých časů městečka Miličína) Ze starých časů městečka Miličína [Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 6, str. 71-72, nepodepsáno]
Zgulačenko, Mnoháček: [Básně z České Sibiře] [z knihy: Mnoháček Zgublačenko: Modré hravo, nakl. BALT-EAST, 2008]
(Ze starých časů městečka Miličína) Ze starých časů městečka Miličína [Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 6, str. 71-72, nepodepsáno]
(Z historie obce Kamberk) Internetový rozcestník obce Kamberk odkazuje na kamberské školní a obecní kroniky z let 1882-2013, rukopis studií Ing. Karla Zachaře a další prameny k dějinám obce.
(Z nepoznaného kraje) Z nepoznaného kraje [o vydání knihy Hostišov Jana Herbena] [Zlatá Praha, ročník XXIV, 1907, č. 51, s. 616-617, nepodepsáno]
Zpět