Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Knihovna Muzea České Sibiře a okolí
(řazeno abecedně dle jména autora)

Autor Titul
(100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978) 100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978. vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978
Baláš, Emanuel - Klíma, Vladimír: Vesnické stavby v okrese votickém. Český lid, r. IX (41), 1954, s. 159 - 168
Barborová, Eva: Mladovožické panství ve světle urbáře z roku 1620. Jihočeský sborník historický, r. 37 (1968), str. 10 - 14
Bareš, Em., O.: Vzpomínky na Miličín před 55 roky [o škole a hudební výchově v Miličíně]. Český jih, 27.2.1937
Bielik, Michal: Jiří Küenburg a Mladá Vožice. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011
Bílek, Radko: Odlochovice a Myslbekův svatý Václav. rukopisná studie, 2022
Bílek, Radko: Miličínská Kalvárie. Poutní místa Podblanicka. Vlašim, Český svaz ochránců přírody a Muzeum Podblanicka, 2010, s. 104-107
(Blaník) Blaník. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 140
(Borotín) Borotín. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 400-401
Borovský, F. A. - Mejsnar, Hynek - Slavík, F. A.: Ottovy vlastivědné edice Čechy, díl VIII.: Táborsko [společnou prací spisovatelův a umělců českých vede F. A. Borovský, nakl. J. Otto, Praha 1892]
Božek, Hugo: Mladovožicko v odboji. Mladá Vožice 1946 - formát PDF, velikost 12,5 MB!
Božek, Hugo: První vožická továrna. Kraj kalicha, r. XI (1948), str. 150-152
(Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích) Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích. Světozor, roč. VI, 1872, č. 13, s. 154.
Brázda, Josef: Nový Mlýn u Hojšína a jeho paměti. rukopis z roku 1940 pro mlynáře Tomanovi, soukromá sbírka
Bubeníček, Ota: Můj životopis. Opis nevydaného rukopisu, který z Bubeníčkovy pozůstalosti pořídil v roce 1984 Alexej Salzman pro Památník Mladovožicka
(Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin) Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin. katalog
Bufková-Wanklová, Karla: Babí hora a Babin kout. Ženské listy, r. XXXVIII (1910), č. 2, str. 32 - 35
Burian, Antonín: Uvedení milosrdných sester do Prčice. Časopis pro katolické duchovenstvo, r. 18 (1845), č. 3, 589-597
Cikhart, Roman: Borotín v odboji. Tajemství borotínské myslivny. (K nedělní manifestaci). Palcát, r. III, č. 45, 17. října 1945
Cikhart, Roman: Borotínský primas Mikuláš Kostelecký. Jihočeský sborník historický, r. 8 (1939), s. 51 - 53
Cikhart, Roman: Dva příspěvky k dějinám husitství. Jihočeský sborník historický, r. I (1927), s. 55 - 59
Cikhart, Roman: Fara podobojí v Borotíně. Jihočeský sborník historický, r. 12 (1943), s. 85 - 89
Cikhart, Roman: Kostel v Oldřichově. Tábor, roč. XLIV, č. 46, 18. listopadu 1910, s. 1.
Cikhart, Roman: Renesanční kachle z Borotína. Jihočeský sborník historický, r. 6 (1933), s. 27 - 30
Cikhart, Roman: Stará škola v Borotíně (Ukázka z rukopisných „Pamětí Borotína"). Jihočeský sborník historický, r. XVII (1948), s. 12 - 16
Cikhart, Roman: Staré rody selské na Táborsku (1944) - externí odkaz
Cikhart, Roman: Vladykové z Petrovic. Věstník jihočeských museí, č.3, r. 1911, str. 17-18
Cikhart, Rudof Ez.: Historický místopis Borotína. Nákladem Spolku rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze 1946. - formát PDF]
Červencl, František: Založení a osudy dětské divadelní scény v Miličíně (1869-1870). Opis listiny z roku 1869 s komentářem z roku 1920, rukopis, soukromá sbírka.
Dokoupil, Vilém: Filiální kostel sv. Václava v Libouni. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 14, č. 12/1889, s. 1-3 (133-135) - formát PDF
Dokoupil, Vilém: Filiální kostel sv. Havla v Oldřichovicích [Oldřichovci]. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 16, č. 30/1890, s. 26-29 - formát PDF
Doležal, Daniel: Jankovské tažení ve světle dopisů Jiřího Františka Milíčovského z Braunberka. Středočeský sborník historický, sv. 26-27 (2000-2001), s. 45-53
Dörfler, Jan: Výsek z Českého Meranu [Výlet do zámeckého parku v Jetřichovicích]. Časopis turistů, r. XLVIII, č. 5, květen 1936, s. 104
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Borotín, kraj zašlé slávy. Vlastním nákladem, v Praze 1935.
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Zámek Kamenná Lhota, kde Mistr Oskar Nedbal komponoval Polskou krev. Vlastním nákladem, v Praze 1938.
Fähnrich, V.: Farní chrám Páně Narození P. Marie v Miličíně. Památky archeologické, 1911, r. 24, s. 369 - 376
Fidler, Jiří: Bitva u Jankova - záměry a realizace. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 35/1995, str. 37-59
Filip, Martin: Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně. Bakalářská oborová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2002
Filip, Otakar: Finále. Vzpomínka na lázně stupčické. (Návštěva u Jaroslava Vrchlického v sanatoriu) Československá republika, 10. září 1922, č. 248, příloha Nedělní čtení, str. 2
Habart, Čeněk: Dvě presidentovy návštěvy u nás. Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 104-106
Habart, Čeněk: Lázně u Stupčic. Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 103-105
Habart, Čeněk: Pan president v Mezivratech. Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 133-134
Habart, Čeněk: Votický orloj. Ohníčky mládí, r. IV. (1926-27), str. 145-146
Harmach, Kamil: Ke hrobu Prokopa Chocholouška (Heřmaničky - Kvašťov - Prčice - Sedlec - Jetřichovice - Cunkov - Nadějkov - Jistebnice). Časopis turistů, roč. XXVI, č. 6, červen 1914, s. 173-178
(Hastrmani na Mladovožicku) Hastrmani na Mladovožicku. Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 251-256. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.
(Hastrman v panském rybníku u Stupčic) Hastrman v panském rybníku u Stupčic. Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 254-255. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.
Hašek, Jaroslav: Dr. Herben a prof. Drtina. Karikatury 1911, seriál Galerie karikatur č. XVIII-XIX, podepsáno „Bebryk“
Hečko, Jiří: Cennějsí zlata. (Dvacáté výročí zavraždění komunistického funkcionáře Václava Burdy z Kamberku) Rudé právo, 18. září 1971, s. 4
Heller, Ludvík: Český Meran — Česká Sibiř. Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 139
Heller, Ludvík: Hrob Františka Lhotky v Červeném Újezdě. Časopis turistů, r. LVI, č. 4, duben 1944, s. 64
Heller, Ludvík: Jdi do Prčic! Časopis turistů, r. LVI, č. 2, únor 1944, s. 29
Herben, Jan: Pozdrav zimnímu Hostišovu. Votické noviny, Neodvislý krajinský čtrnáctideník pro Voticko a okolí, vydavatel a šéfredaktor J. F. Gründler, roč I., 1933/34, č. 3, s. 3
Herben, Tomáš: Geobotanický průzkum vrchu Kalvárie u Miličína. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 33 – 35
Herben, Tomáš: Nález hořce hořepníku na Voticku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 29 – 32
Hlaváč, Lumír: Voticko, oblastní turistický průvodce 11. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957
Hnízdo, Antonín, Zbyšek: Přírodní památky a krásy Táborska. Místní a okresní osvětová rada v Táboře, 1948
Hojdar, Jaroslav: Památce Josefa Bricha (organizátora odboje v Mladé Vožici) Učitelské noviny, 15. 2. 1973, str. 2
Hrdlička, Richard: Jarmarky ve Vožici. Jihočeský sborník historický, r. 22 (1953), str. 36
Hrdlička, Richard: O městském znaku Mladé Vožice. Jihočeský sborník historický, r. 18 (1949), str. 80-83
Hrubantová, Eva: Pohostinným Posázavím (Dohlížecí výbor pohledem obce). Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví, ročník XXXIX., číslo 35, ze dne 4. září 1984, str. 1 a 5
Chalupský, František: Dějiny osady Nové Vsi (Lazice). Jihočeský sborník historický, r. XI (1938), s. 34 - 46
Charvát, Eduard: Hostišov a jeho okolí. Časopis turistů, r. XXXV, č. 11-12, listopad-prosinec 1923, s. 289-292
Charvát, Eduard: Hrad Borotín na Táborsku a jeho okolí. Časopis turistů, roč. XXXV, č. 6, červen 1923, s. 190-192
Charvát, Eduard: Z okolí Hostišova. Kraj kalicha, r. I (1924), č. 6, str. 82-84
Chromý, Mojmír - Kučera, František: Náhrobník s převráceným erbem v kostele arnoštovickém. Heraldická ročenka 1982, s. 43-47
(Jak hospodaří obec ve Voticích) Jak hospodaří obec ve Voticích. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, 1907, č. 43 (16. října), č. 44 (23. října) a č. 46 (6. listopadu).
Janda, František: Středověká šlechtická sídla na hranici jižních a středních Čech (Hrad Šelmberk a jeho archeologický výzkum v roce 2006). Diplomová práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013
(Jankov) Jankov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIII, str. 12-13
Janotová, Anna: Táborníci z Otrokovic na Šelmberku v roce 1970. Rukopisná vzpomínka PaedDr. Anny Janotové sepsaná v červenci 2011
Jelenecká, M.: Třídní sdružení rodičů při obecné škole ve Voticích. Ohníčky mládí, r. VIII. (1930-31), str. 77-78
(Jetřichovice) Jetřichovice: Kronika obecné školy 1893-1931. Státní okresní archiv Benešov
Kafka, Josef: Kafkův ilustrovaný průvodce po Čechách. Díl XI.: Střední Povltaví a středočeské žulové pohoří – Písek a Tábor s okolím, II. vydání, str. 119-125, nákladem a tiskem dra Ed. Grégra a syna, Praha 1928
(Kamenná Lhota) Kamenná Lhota. Nepodepsaná zpráva v Časopise turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 35
Klein, Vilém: Dějiny Židů ve Voticích. In: Hugo Gold (ed.), Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 1, Brünn - Prag 1934, str. 705-728
Kovalová, Marie: Uranový důl u Heřmaniček. Český Merán č. 15, 2011, s. 65-70. - formát PDF.
Kovářík, Ladislav: Vrcholtovice – obecná škola. Rukopisná vzpomínka Ladislava Kováříka, sepsána v Praze 21. dubna 2004.
Kovářík, Ladislav: Vzpomínky na obyvatele Nového Mlýna a Vrcholtovic. Rukopisné vzpomínky Ladislava Kováříka, sepsány v Praze 1. srpna 2003.
Kožíšek, František: Villa Vallila: dům s příběhem a Bílkovými reliéfy. in Zprávy společnosti Františka Bílka, č. 32, květen 2014, str. 15 - 24.
Kraupner, Čeněk: Kronika Církve československé v Miličíně 1921-1945. soukromá sbírka
Kraupner, Vojtěch - Traxler, Ludvík - Bareš(?) - Hatlák, Václav - Schwarz, Josef: Kroniky (Pamětní knihy města) Miličína (1842-1989). - 7 svazků ve vlastnictví Obce Miličín
Kraupner, Vojtěch: Miličínské cesty a silnice. Rukopis miličínského kronikáře na úvodních stranách Pamětní knihy Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, 1976, soukromá sbírka.
Krch, Václav: Chrám vrcholtovický. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 20, č. 1/1894, s. 2-9 - formát PDF.
(Kronika obecné a měšťanské školy v Miličíně pro léta 1920-1936) Kronika obecné a měšťanské školy v Miličíně pro léta 1920-1936 Státní oblastní archiv Benešov
Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989. Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989. soukromá sbírka
Kroupa, František: František Kroupa: Roman Cikhart, 1886 - 1957 (nekrolog). Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 107
(Kroniky městečka Neustupova) Kroniky Neustupova z let 1922-1961.
Kunte, Ladislav: Otec Herben. Panorama, r. XIII, 1935, č. 3, s. 42 a č. 4., s. 55.
Lego, František: Zlaté doly v Roudném u Blaníka. Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 152-155.
Lískovec, František: Oslavy stého výročí narození Augusta Sedláčka v Mladé Vožici. Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 151; vyšlo jako první podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.
Lískovec, František: Památkář v Miličíně roku 1943. Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 153-154; vyšlo jako osmá podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.
(Louňovice pod Blaníkem) Louňovice pod Blaníkem. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVI, str. 376
Mácová, Libuše: Zemřel Richard Hrdlička. Jihočeský sborník historický, r. 36 (1967), s. 226 - 232
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, ročník 13, Praha, Národní knihovna, 1997, s. 83-88
Matějka, Josef: Borotín v odboji v letech 1939-1945. Vydal Místní národní výbor v Borotíně, říjen 1945.
Melichar, Rudolf: Louňovická purkrechtní kniha 1625. Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze - Acta genealogica ac heraldica, č. 15, prosinec 1971, s. 30
Milner z Milhauzu, František: Nejsevernější výskyt dřípatky horní. Věda přírodní, časopis pro přírodovědeckou vlastivědu, r. 20 (1940-1941), str. 151
Mitrovická, Jiřina: Miličínské poutě. Kraj kalicha, r. XII (1949), str. 8-9
Mrázek, Ondřej: Hasičský bál ve staré sokolovně (reportáž ze sousedského reje v Miličíně). Mf plus, týdeník pro lidi s názorem, r. VI, č. 6, 9. 2. 2007, s. 40
Mitrovická, Jiřina: Z hoštické obecné školy do Almy mater. Kraj kalicha, r. X (1948), str. 107 - 109
Muk, Jan: Archivář František Teplý. Jihočeský sborník historický, r. 24 (1955), s. 59 - 67
Nikolau, Stanislav: Zapomínaný kraj [Národní politika, 19.2.1939]
Novotná, Bohuslava: Uranový důl v Heřmaničkách [Zpravodaj Heřman, č. 5/2015, s. 12-13]
Nový, Karel: Strýc Jiřího Ortena (Vzpomínka na Josefa Rosenzweiga-Moira). Národní osvobození, 31. 8. 1947. Přetištěno in: Jiří Orten: Sám u stmívání, Praha 1982, s. 171-172.
(Odlochovice) Odlochovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI., str. 862
Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným) Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným. Nákladem ministerstva vnitřního obchodu - referátu cestovního ruchu, vydala CIS - Cestovní informační služba v Benešově u Prahy, kolem roku 1965.
Osečanský, Vlastimil: O "Vaňouru" neboli "Čertovu zubu" - pověst z okolí Jankova (okres Votice). Český lid, ročník XI (1902), s. 294.
(O prčickém farním kostele) O prčickém farním kostele. Lumír 1856, ročník 6, číslo 38, str. 913, anonymní zpráva.
(Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko) Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko. Ve prospěch zřízení místního musea. Borotín 1933.
Památní kniha obecné školy v Milčíně, 1887 - 1952 Památní kniha obecné školy v Milčíně, 1887 - 1952. Státní okresní archiv Benešov
Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 Soukromá sbírka.
Pazourek, František, J.: Blaník. (kritické poznámky českého turisty). Časopis turistů, r. XX, č. 11, listopad 1908, s. 407-411
Pešout, Pavel: Chráněná území okresu Benešov - přírodní památka „V olších“. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 34/1994, str. 15 – 17
Pešout, Pavel: Okrašlovací spolek v Miličíně. Pod Blaníkem č. 1/2000
Petera-Rohoznický, František: Nález zlatého pokladu v Neustupově roku 1862. Rukopisný deník Františka Petery-Rohoznického uložený v jeho pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, sešit 27, str. 24, v rámci zápisu z 31. 1. 1863
Pícha, J., J. - Zavadil, Ant., J.: Vrch Blaník. Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 267-278.
[Pilz, Gustav]: Vyšetický velkostatkář Gustav Pilz jako zemský poslanec. In: Michael Navrátil (ed.): Almanach sněmu království českého (1895–1901). S životopisy a podobiznami poslanců. Praha, Edvard Beaufort, 1896, s. 399–400.
Písařík, Jan: Organisace statku čís. pop. 38 v Oldřichově, majitel Vojtěch Písařík. Soukromá sbírka, práce sepsána asi mezi léty 1903 a 1906.
(Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic) Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic. Časopis turistů, r. XXX, č. 9-10, září-říjen 1918, s. 318-319
(Počátky Klubu československých turistů ve Voticích) Počátky Klubu československých turistů ve Voticích. Časopis turistů, r. XXXII, č. 2, únor 1920, s. 77
Podlaha, A. - Šittler, Ed.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský. Nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898
Podzimek, Antonín: Borotín 1333-1983. Vydal Místní národní výbor v Borotíně jako účelovou publikaci u příležitosti oslav 650. výročí povýšení Borotína na městečko, fotografie: M. Hrstka ml., červen 1983
Podzimek, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci. Český Merán č. 3, 1998, s. 106-124
Podzimek, Antonín: Trudný život sedleckého faráře na konci XVI. století. Český Merán č. 15, 2011, s. 35-39.
Pouba, Petr: Teatron ve Smilkově. Kámen 3, 1996, 1
Procházková, Eva: Cechovní řemesla v Miličíně a v Mladé Vožici v 18. století. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 32/1992, str. 79-94
Procházková, Eva: Hrdelní soudnictví města Miličína v 15. až 18. století. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 26/1985, str. 249-270
(Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice): Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 4, 22. ledna 1908
Rataj, Stanislav: Praha-Prčice, 40 ročníků pochodu. Vydalo Sedlecké knihkupectví, Antonín Podzimek, květen 2006.
[Rombald, Marian]: Odlochovický velkostatkář Marian Rombald jako zemský poslanec. In: Michael Navrátil (ed.): Almanach sněmu království českého (1895–1901). S životopisy a podobiznami poslanců. Praha, Edvard Beaufort, 1896, s. 413–414.
Rosenzweig-Moir, Josef: Dvě neustupovské básně (1908). Josef Rosenzweig-Moir: Zahrady života. Verše. Praha, Knihovna mladých autorů (1908), báseň „Neustupov“ na s. 27-28, báseň „Osobní“ na s. 9-11.
Rosol, Emanuel, Karel - Kršková, M.: Průvodce Mladou Vožicí a okolím. [1938] Vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze (1938), str. 2-45
(Ruch volební: Z Milčína u Tábora) Ruch volební: Z Milčína u Tábora (Předvolební kampaň v Miličíně a Petrovicích před volbami do říšské rady v roce 1907, přednášky kandidáta České strany pokrokové („realistů“), učitele Emanuela Rosola z Nuslí. Čas, r. XXI, č. 130, 12. května 1907, s. 5.
(Ruch volební: Ze Sedlecka) Ruch volební: Ze Sedlecka (Český Merán před volbami do říšské rady v roce 1907). Čas, r. XXI, č. 76, 17. března 1907, s. 4-5.
Sahula, František: Dědeček autobus (Počátky autobusové dopravy v Mladé Vožici). Zemědělské noviny, 21. 9. 1971
Sakař, Antonín: Hrad Borotín. Lumír 1855, ročník 5, číslo 26, str. 614 až 617
(Sedlec) Sedlec. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXII, str. 753
Schafferhans, Pavel: Byla skutečně Pramáti na hradě Borotíně? Pod Blaníkem, roč. XI. (XXXIII.), čís. 3, str. 9-13
Schafferhans, Pavel: Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan. Pod Blaníkem, roč. XII. (XXXIV.), r. 2008, čís. 2, str. 12-15
Schafferhans, Pavel: Navštívil K. H. Mácha hrad Borotín? Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), r. 2010, čís. 3, str. 16-20
Schafferhans, Pavel: Byl Hus na Borotíně? Výběr, Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. LII, r. 2015, čís. 2, str. 106–114
Spirnahzl Duriš, Jaroslav : Za krásami Českého Meranu (turistický průvodce okolím Sedlce na Wilsonově dráze). Vydáno nákladem Spolku rodáků a přátel města Sedlce na Wilsonově dráze a okolí jako zvláštní otisk z časopisu "Vltavské proudy", ročník XII., čís. 11., 1934
(Správce přežil tři generace majitelů) Správce přežil tři generace majitelů - Br. Mikula v Petrovicích oslaví pětaosmdesátiny. Svobodné Slovo Táborska, 22.4.1947
Stibral, Zdeněk: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín. Středočeský sborník historický 8, 1973, s. 253-255
Stříbrský, František: Miličínský hrad. Jihočeský sborník historický, r. 16 (1947), str. 15 až 16
Stříbrský, Jaroslav: Signál zazněl z Miličína (Zakládání JZD v roce 1952). Roky a lidé: Dvacet svobodných let Podblanicka ve vzpomínkách a fotografiích, Okresní výbor Komunistické strany Československa a Okresní národní výbor v Benešově u Prahy, 1965, s. 70-71.
Sudková, A: Výšivky v okolí votickém. Český lid, r. XXXI (1931), str. 66 - 677
Svobodová, Milada: Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415). in: I. Hlaváček, J. Hrdina (eds.), Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 447-463
Šalda, František, Xaver: O Janovi Herbenovi, novináři a beletristovi. Šaldův zápisník, roč. IX., 1936/37, s. 132-142
Šimek, František: Z mezenských bunkrů. Hlas revoluce, týdeník Českého svazu protifašistických bojovníků, r. 25, č. 20, 15. 5. 1971, s. 3
Šimků, J.: Miličínské maškary. Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 8, str. 105
Šimon, František: Historie pošty v Sedlci. Pod Blaníkem, č. 1/2002, s. 16-19.
Šmejkal, Václav: Antonín Slavíček a Česká Sibiř. Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 122-123
Šmejkal, Václav: Jak bylo v zimě na České Sibiři. Časopis turistů, r. LIII, č. 4-5, duben-květen 1941, s. 64
Šmejkal, Václav: O Blaníku a o České Sibiři. Časopis turistů, r. LIV, č. 1., leden 1942, s. 2-3
Šmejkal, Václav: Zima v České Sibiři. Časopis turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 34-35
Šmejkal, Václav: Zimní sporty a turistika v České Sibiři. Časopis turistů, r. LIV, č. 3, únor 1942, s. 45
Štěstí: Dokumentární film o patronátu Socialistického svazu mládeže v Krátkém filmu Praha nad dětmi z Dětského domova v Nemyšli. Československo, 1975, 18 min, režie Maxmilián Petřík, zvuk Antonín Kleisner.
Štorm, Břetislav: Klasicistní Vožice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka I., 1957, s. 144-154
Štorm, Břetislav: Odpověď na nářek z okresního města (k vyvrácení zámku v Mladé Vožici). Rukopis z roku 1948 z autorovy pozůstalosti uložený v rodinném archivu, otištění v roce 1948 nezjištěno, otištěn v edici „Břetislav Štorm: „Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči“. Vydáno u příležitosti výstavy „Břetislav Štorm architekt – památkář – grafik“, Brno 2008
Štorm, Břetislav: Pivovarský šenk ve Voticích. Zprávy památkové péče, r. XIX, 1959, s. 55-56
Štorm, Břetislav: Vožický stavitel Jan Břicháč. Zprávy památkové péče, r. XV., 1955, s. 74
Táboříková, Marie; Zelený, Václav: Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975, str. 7 – 26
Teplý, František: Maškara v Miličíně r. 1896. Český lid, r. XXI (1912), s. 224-226
Teplý, František: Miličín. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVII, str. 343-344
Teplý, František: Mladá Vožice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 990
Teplý, František: Neustupov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 252
Teplý, František: Oldřichov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 717
Teplý, František: Oldřichovec. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 718
Teplý, František: Petrovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIX., str. 648
Teplý, František: Prčice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XX, str. 592-593
Teplý, František: Stírání souchotin na Milčínsku. Český lid, ročník XI (1902), s. 156-7
Teplý, František: Vrcholtovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 1044-1045
Teplý, František: Vrcholtovice, dějepisný nástin. Sborník Historického kroužku č.7, r. 1898, str. 121-133
Tichý, Antonín: Svérázná krkonošská účetní z Dehtotechny (odlochovická rodačka Františka Rombaldová, 1899-1985). Krkonoše - Jizerské hory č. 2/2011, s. 43
Tlapák, Josef: K problematice původní druhové skladby lesů na Voticku a Mladovožicku. Bohemia centralis, interní sborník Střediska státní památkové péče a ochrany krajiny Středočeského kraje, sv. 19, 1990, str. 121-133 - formát PDF
Toman, Rudolf: Paměti Nového Mlýna a jeho majitelů.(rukopis)
Trnka, Bohuslav: Cesta knihy na Mladovožicku. Čtenář, měsíčník pro práci s knihou, r. XIX (1967), č. 3, s. 80-81
Tywoniak, Jiří: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín. Jihočeský sborník historický, r. 26 (1957), str. 74 až 78
Vančura, Vladislav: Mistrův příbytek (Herbenův dům v Hostišově). Panorama, literární měsíčník nakladatelství Družstevní práce č. 7/1939 (září), s. 112, podepsáno šifrou "W."
Vaněk, Zdeněk: O převratu v Ml. Vožici. Ohníčky mládí, r. XI. (1933-34), III. strana obálky čísla 4
Vlasák, Antonín, Norbert: Louňovice. Lumír 1852, ročník 2, číslo 33, str. 786 - 789
Vlasák, Antonín, Norbert: Mladá Vožice a její okolí v kraji Táborském. Památky archeologické, 1861, s. 66 - 74
Vlasák, Antonín, Norbert: Okres Votický, nástin statisticko-historický. Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek, v Praze 1873
Vlasák, Antonín, Norbert: Smilkov a jeho okolí (V okresu Votickém). Lumír 1855, č. 45, str. 1075-1078 a č. 46, str. 1097-1102
Vlasák, Antonín, Norbert: Votice. Lumír 1853, ročník 3, číslo 25, str. 593 - 596
(Vlastivědný sborník Miličínska) Vlastivědný sborník Miličínska. Sepsal učitelský sbor obecné měšťanské školy v Miličíně, 1929. Státní oblastní archiv Benešov.
Voskovec, Jiří - Werich, Jan - Ježek, Jaroslav: Blaničtí rytíři (Na nápěv písně Civilisace, ze hry Osel a stín). Otakar Odložilík (ed.), Zítřek. Sborník prací československých spisovatelů za hranicemi. New York 1942, s. 64-66
Vošický, Eduard: K počátkům Tábora (Z konceptů připravované studie o dějinách Blaníka). Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 1 - 5
(Votice) Votice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 984-985
(Votické Výstavní Trhy) Votické Výstavní Trhy. Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 10-11, podepsáno "Ema-."
Vycpálek, Vratislav: Vožicko v písni. Český lid, r. 5, č. 37 (1950), s. 213-232
Vystyd, Jaroslav: Příspěvek k otázce jihočeské. [Hospodářské poměry na Sedlčansku, Sedlecku, Voticku a Neveklovsku.] Praha, Sdružení Agrárních Akademiků, 1910; 57 s.
Weichet, Eduard: Kamenný stolec svatovojtěšský (na hoře Větrov u Votic). Ohníčky mládí, r. VI. (1928-29), str. 37-39
Weichet, Eduard: Šotek z Votic. Český lid, r. XXX (1930), s. 28-30
Weis, Martin: Dějiny borotínské školy, 1896-1996. Osvětová beseda Borotín, 1996
Wiesner, Přemysl: Město na pomezí. Mladá Vožice, mladá nejen svým jménem. Práce, 28. července 1971, s. 4
Zahradníček, Tomáš: Objevení České Sibiře - chalupář Jan Herben v Hostišově. Dějiny a současnost, kulturně historická revue, r. XXIX (2007), č. 2, str. 16 - 19
Zahradník, Pavel: Starý zámek v Miličíně (dějiny objektu). Studie PhDr. Pavla Zahradníka, pracovníka Národního památkového ústavu v Praze, květen 2005.
(Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933) Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933. Jihočeský sborník historický, roč. VII, 1934, s. 114
(Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici) Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, č. 32, 31. července 1907
Zemánek, Alois: Smutná a kvetoucí místa (O rozkvětu a úpadku obcí České Sibiře kolem žel. dráhy). Ohníčky mládí, r. VIII (1930-31), str. 101-103 a 118-120
(Ze starých časů městečka Miličína) Ze starých časů městečka Miličína. Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 6, str. 71-72, nepodepsáno.
Zgulačenko, Mnoháček: Básně z České Sibiře. Z knihy: Mnoháček Zgublačenko: Modré hravo, nakl. BALT-EAST, 2008
(Z historie obce Kamberk) Internetový rozcestník obce Kamberk odkazuje na kamberské školní a obecní kroniky z let 1882-2013, rukopis studií Ing. Karla Zachaře a další prameny k dějinám obce.
(Z nepoznaného kraje) Z nepoznaného kraje (O vydání knihy Hostišov Jana Herbena). Zlatá Praha, ročník XXIV, 1907, č. 51, s. 616-617, nepodepsáno.
Zpět