Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Knihovna Muzea České Sibiře a okolí
(řazeno abecedně dle jména autora)

Autor Titul
Baláš, Emanuel - Klíma, Vladimír: Vesnické stavby v okrese votickém. Český lid, r. IX (41), 1954, s. 159 - 168
Barborová, Eva: Mladovožické panství ve světle urbáře z roku 1620. Jihočeský sborník historický, r. 37 (1968), str. 10 - 14
Bareš, Em., O.: Vzpomínky na Miličín před 55 roky [o škole a hudební výchově v Miličíně]. Český jih, 27.2.1937
Bielik, Michal: Jiří Küenburg a Mladá Vožice. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011
Bílek, Radko: Odlochovice a Myslbekův svatý Václav. rukopisná studie, 2022
Bílek, Radko: Miličínská Kalvárie. Poutní místa Podblanicka. Vlašim, Český svaz ochránců přírody a Muzeum Podblanicka, 2010, s. 104-107
(Blaník) Blaník. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 140
(Borotín) Borotín. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek IV, str. 400-401
(Borotín) Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933. Jihočeský sborník historický, roč. VII, 1934, s. 114
(Borotín) Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko. Ve prospěch zřízení místního musea. Borotín 1933.
Borovský, F. A. - Mejsnar, Hynek - Slavík, F. A.: Ottovy vlastivědné edice Čechy, díl VIII.: Táborsko společnou prací spisovatelův a umělců českých vede F. A. Borovský, nakl. J. Otto, Praha 1892
Božek, Hugo: Mladovožicko v odboji. Mladá Vožice 1946 - formát PDF, velikost 12,5 MB!
Božek, Hugo: První vožická továrna. Kraj kalicha, r. XI (1948), str. 150-152
Brázda, Josef: Nový Mlýn u Hojšína a jeho paměti. rukopis z roku 1940 pro mlynáře Tomanovi, soukromá sbírka
Bubeníček, Ota: Můj životopis. Opis nevydaného rukopisu, který z Bubeníčkovy pozůstalosti pořídil v roce 1984 Alexej Salzman pro Památník Mladovožicka
(Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin) Bubeníček Ota, souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin. katalog
Bufková-Wanklová, Karla: Babí hora a Babin kout. Ženské listy, r. XXXVIII (1910), č. 2, str. 32 - 35
Buchal-Neustupovský, František: Aichelbergův mniškomlat. Nejjednodušší a nejlevnější způsob hubení motýlů mnišky. In: Háj - České lesnické rozhledy, roč. XXXVII, č. 11, 15. 9. 1908, s. 154-155. Formát PDF.
Burian, Antonín: Uvedení milosrdných sester do Prčice. Časopis pro katolické duchovenstvo, r. 18 (1845), č. 3, 589-597
Cikhart, Roman: Borotín v odboji. Tajemství borotínské myslivny. (K nedělní manifestaci). Palcát, r. III, č. 45, 17. října 1945
Cikhart, Roman: Borotínský primas Mikuláš Kostelecký. Jihočeský sborník historický, r. 8 (1939), s. 51 - 53
Cikhart, Roman: Dva příspěvky k dějinám husitství. Jihočeský sborník historický, r. I (1927), s. 55 - 59
Cikhart, Roman: Fara podobojí v Borotíně. Jihočeský sborník historický, r. 12 (1943), s. 85 - 89
Cikhart, Roman: Kostel v Oldřichově. Tábor, roč. XLIV, č. 46, 18. listopadu 1910, s. 1.
Cikhart, Roman: Renesanční kachle z Borotína. Jihočeský sborník historický, r. 6 (1933), s. 27 - 30
Cikhart, Roman: Stará škola v Borotíně (Ukázka z rukopisných „Pamětí Borotína"). Jihočeský sborník historický, r. XVII (1948), s. 12 - 16
Cikhart, Roman: Staré rody selské na Táborsku (1944) - externí odkaz
Cikhart, Roman: Vladykové z Petrovic. Věstník jihočeských museí, č.3, r. 1911, str. 17-18
Cikhart, Rudof Ez.: Historický místopis Borotína. Nákladem Spolku rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze 1946. - formát PDF
Červencl, František: Založení a osudy dětské divadelní scény v Miličíně (1869-1870). Opis listiny z roku 1869 s komentářem z roku 1920, rukopis, soukromá sbírka.
Daňková, Alena: Spolek rodáků a přátel Borotína a okolí v Praze. Táborský archiv, Sborník Státního okresního archivu Tábor, sv. 17 (2016), s. 115-134 - formát PDF
Dokoupil, Vilém: Filiální kostel sv. Václava v Libouni. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 14, č. 12/1889, s. 1-3 (133-135) - formát PDF
Dokoupil, Vilém: Filiální kostel sv. Havla v Oldřichovicích [Oldřichovci]. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 16, č. 30/1890, s. 26-29 - formát PDF
Doležal, Daniel: Jankovské tažení ve světle dopisů Jiřího Františka Milíčovského z Braunberka. Středočeský sborník historický, sv. 26-27 (2000-2001), s. 45-53
Dörfler, Jan: Výsek z Českého Meranu (Výlet do zámeckého parku v Jetřichovicích). Časopis turistů, r. XLVIII, č. 5, květen 1936, s. 104
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Borotín, kraj zašlé slávy. Vlastním nákladem, v Praze 1935.
Dražan Borotínský, František Robert Václav: Zámek Kamenná Lhota, kde Mistr Oskar Nedbal komponoval Polskou krev. Vlastním nákladem, v Praze 1938.
Fähnrich, V.: Farní chrám Páně Narození P. Marie v Miličíně. Památky archeologické, 1911, r. 24, s. 369 - 376
Fiedlerová, Ludmila: Ostrov v čase. Proměny zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích. In: Památky středních Čech, roč. 35, č. 2/2021, s. 47-66. Formát PDF.
Fidler, Jiří: Bitva u Jankova - záměry a realizace. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 35/1995, str. 37-59
Filip, Martin: Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně. Bakalářská oborová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2002
Filip, Otakar: Finále. Vzpomínka na lázně stupčické. (Návštěva u Jaroslava Vrchlického v sanatoriu) Československá republika, 10. září 1922, č. 248, příloha Nedělní čtení, str. 2
Habart, Čeněk: Dvě presidentovy návštěvy u nás. Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 104-106
Habart, Čeněk: Lázně u Stupčic. Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 103-105
Habart, Čeněk: Pan president v Mezivratech. Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 133-134
Habart, Čeněk: Votický orloj. Ohníčky mládí, r. IV. (1926-27), str. 145-146
Harmach, Kamil: Ke hrobu Prokopa Chocholouška (Heřmaničky - Kvašťov - Prčice - Sedlec - Jetřichovice - Cunkov - Nadějkov - Jistebnice). Časopis turistů, roč. XXVI, č. 6, červen 1914, s. 173-178
(Hastrmani na Mladovožicku) Hastrmani na Mladovožicku. Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 251-256. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.
Hašek, Jaroslav: Dr. Herben a prof. Drtina. Karikatury 1911, seriál Galerie karikatur č. XVIII-XIX, podepsáno „Bebryk“
Hečko, Jiří: Cennějsí zlata. (Dvacáté výročí zavraždění komunistického funkcionáře Václava Burdy z Kamberku) Rudé právo, 18. září 1971, s. 4
Heller, Ludvík: Český Meran — Česká Sibiř. Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 139
Heller, Ludvík: Hrob Františka Lhotky v Červeném Újezdě. Časopis turistů, r. LVI, č. 4, duben 1944, s. 64
Heller, Ludvík: Jdi do Prčic! Časopis turistů, r. LVI, č. 2, únor 1944, s. 29
Herben, Jan: Pozdrav zimnímu Hostišovu. Votické noviny, Neodvislý krajinský čtrnáctideník pro Voticko a okolí, vydavatel a šéfredaktor J. F. Gründler, roč I., 1933/34, č. 3, s. 3
Herben, Tomáš: Geobotanický průzkum vrchu Kalvárie u Miličína. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 33 – 35
Herben, Tomáš: Nález hořce hořepníku na Voticku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 29 – 32
Hlaváč, Lumír: Voticko, oblastní turistický průvodce 11. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957
Hnízdo, Antonín, Zbyšek: Přírodní památky a krásy Táborska. Místní a okresní osvětová rada v Táboře, 1948
Hojdar, Jaroslav: Památce Josefa Bricha (organizátora odboje v Mladé Vožici) Učitelské noviny, 15. 2. 1973, str. 2
(Hostišov) Z nepoznaného kraje (O vydání knihy Hostišov Jana Herbena). Zlatá Praha, ročník XXIV, 1907, č. 51, s. 616-617, nepodepsáno.
Hrdlička, Richard: Jarmarky ve Vožici. Jihočeský sborník historický, r. 22 (1953), str. 36
Hrdlička, Richard: O městském znaku Mladé Vožice. Jihočeský sborník historický, r. 18 (1949), str. 80-83
Hrubantová, Eva: Pohostinným Posázavím (Dohlížecí výbor pohledem obce). Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví, ročník XXXIX., číslo 35, ze dne 4. září 1984, str. 1 a 5
Chalupský, František: Dějiny osady Nové Vsi (Lazice). Jihočeský sborník historický, r. XI (1938), s. 34 - 46
Charvát, Eduard: Hostišov a jeho okolí. Časopis turistů, r. XXXV, č. 11-12, listopad-prosinec 1923, s. 289-292
Charvát, Eduard: Hrad Borotín na Táborsku a jeho okolí. Časopis turistů, roč. XXXV, č. 6, červen 1923, s. 190-192
Charvát, Eduard: Z okolí Hostišova. Kraj kalicha, r. I (1924), č. 6, str. 82-84
Chromý, Mojmír - Kučera, František: Náhrobník s převráceným erbem v kostele arnoštovickém. Heraldická ročenka 1982, s. 43-47
(Votice) Jak hospodaří obec ve Voticích. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, 1907, č. 43 (16. října), č. 44 (23. října) a č. 46 (6. listopadu).
Janda, František: Středověká šlechtická sídla na hranici jižních a středních Čech (Hrad Šelmberk a jeho archeologický výzkum v roce 2006). Diplomová práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013
(Jankov) Jankov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIII, str. 12-13
Janotová, Anna: Táborníci z Otrokovic na Šelmberku v roce 1970. Rukopisná vzpomínka PaedDr. Anny Janotové sepsaná v červenci 2011
Jelenecká, M.: Třídní sdružení rodičů při obecné škole ve Voticích. Ohníčky mládí, r. VIII. (1930-31), str. 77-78
(Jetřichovice) Jetřichovice: Kronika obecné školy 1893-1931. Státní okresní archiv Benešov
Kafka, Josef: Kafkův ilustrovaný průvodce po Čechách. Díl XI.: Střední Povltaví a středočeské žulové pohoří – Písek a Tábor s okolím, II. vydání, str. 119-125, nákladem a tiskem dra Ed. Grégra a syna, Praha 1928
(Kamberk) Internetový rozcestník obce Kamberk odkazuje na kamberské školní a obecní kroniky z let 1882-2013, rukopis studií Ing. Karla Zachaře a další prameny k dějinám obce.
(Kamenná Lhota) Kamenná Lhota. Nepodepsaná zpráva v Časopise turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 35
Klein, Vilém: Dějiny Židů ve Voticích. In: Hugo Gold (ed.), Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 1, Brünn - Prag 1934, str. 705-728
Kovalová, Marie: Uranový důl u Heřmaniček. Český Merán č. 15, 2011, s. 65-70. - formát PDF.
Kovářík, Ladislav: Vrcholtovice – obecná škola. Rukopisná vzpomínka Ladislava Kováříka, sepsána v Praze 21. dubna 2004.
Kovářík, Ladislav: Vzpomínky na obyvatele Nového Mlýna a Vrcholtovic. Rukopisné vzpomínky Ladislava Kováříka, sepsány v Praze 1. srpna 2003.
Kožíšek, František: Villa Vallila: dům s příběhem a Bílkovými reliéfy. in Zprávy společnosti Františka Bílka, č. 32, květen 2014, str. 15 - 24.
Kraupner, Čeněk: Kronika Církve československé v Miličíně 1921-1945. soukromá sbírka
Kraupner, Vojtěch - Traxler, Ludvík - Bareš(?) - Hatlák, Václav - Schwarz, Josef: Kroniky (Pamětní knihy města) Miličína (1842-1989). - 7 svazků ve vlastnictví Obce Miličín
Kraupner, Vojtěch: Miličínské cesty a silnice. Rukopis miličínského kronikáře na úvodních stranách Pamětní knihy Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, 1976, soukromá sbírka.
Krch, Václav: Chrám vrcholtovický. Method, časopis věnovaný umění křesťanskému, roč. 20, č. 1/1894, s. 2-9 - formát PDF.
Kroupa, František: František Kroupa: Roman Cikhart, 1886 - 1957 (nekrolog). Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 107
Kunte, Ladislav: Otec Herben. Panorama, r. XIII, 1935, č. 3, s. 42 a č. 4., s. 55.
Lego, František: Zlaté doly v Roudném u Blaníka. Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 152-155.
Lískovec, František: Oslavy stého výročí narození Augusta Sedláčka v Mladé Vožici. Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 151; vyšlo jako první podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.
Lískovec, František: Památkář v Miličíně roku 1943. Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 153-154; vyšlo jako osmá podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“.
(Louňovice pod Blaníkem) Louňovice pod Blaníkem. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVI, str. 376
Mácová, Libuše: Zemřel Richard Hrdlička. Jihočeský sborník historický, r. 36 (1967), s. 226 - 232
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, ročník 13, Praha, Národní knihovna, 1997, s. 83-88
Matějka, Josef: Borotín v odboji v letech 1939-1945. Vydal Místní národní výbor v Borotíně, říjen 1945.
Melichar, Rudolf: Louňovická purkrechtní kniha 1625. Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze - Acta genealogica ac heraldica, č. 15, prosinec 1971, s. 30
(Mezivrata) Plánování rozhledny na Mezivratech u Votic. Časopis turistů, r. XXX, č. 9-10, září-říjen 1918, s. 318-319
(Miličín) Ruch volební: Z Milčína u Tábora (Předvolební kampaň v Miličíně a Petrovicích před volbami do říšské rady v roce 1907, přednášky kandidáta České strany pokrokové („realistů“), učitele Emanuela Rosola z Nuslí. Čas, r. XXI, č. 130, 12. května 1907, s. 5.
(Miličín) Ze starých časů městečka Miličína. Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 6, str. 71-72, nepodepsáno.
(Miličín) 100 let požárního sboru Miličín, 1878 - 1978. vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978
(Miličín) Kronika obecné a měšťanské školy v Miličíně pro léta 1920-1936 Státní oblastní archiv Benešov
(Miličín) Památní kniha obecné školy v Milčíně, 1887 - 1952. Státní okresní archiv Benešov
(Miličín) Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín, léta 1976-1978 Soukromá sbírka.
(Miličínsko) Vlastivědný sborník Miličínska. Sepsal učitelský sbor obecné měšťanské školy v Miličíně, 1929. Státní oblastní archiv Benešov.
Milner z Milhauzu, František: Nejsevernější výskyt dřípatky horní. Věda přírodní, časopis pro přírodovědeckou vlastivědu, r. 20 (1940-1941), str. 151
Mitrovická, Jiřina: Miličínské poutě. Kraj kalicha, r. XII (1949), str. 8-9
Mitrovická, Jiřina: Z hoštické obecné školy do Almy mater. Kraj kalicha, r. X (1948), str. 107 - 109
(Mladá Vožice) Založení pobočky Červeného kříže v Mladé Vožici. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. V, č. 32, 31. července 1907
Mottl, Josef, farář ve Vrcholtovicích: Z mojí cesty za slávou. In: Bouška, Sigismund (ed.): Pod jedním praporem. Almanach katolických básníků českých. Holešov 1895, s. 130-134. Formát PDF.
Mrázek, Ondřej: Hasičský bál ve staré sokolovně (reportáž ze sousedského reje v Miličíně). Mf plus, týdeník pro lidi s názorem, r. VI, č. 6, 9. 2. 2007, s. 40
Muk, Jan: Archivář František Teplý. Jihočeský sborník historický, r. 24 (1955), s. 59 - 67
(Nemyšl) "Štěstí" (Dokumentární film o patronátu Socialistického svazu mládeže v Krátkém filmu Praha nad dětmi z Dětského domova v Nemyšli.) Československo, 1975, 18 min, režie Maxmilián Petřík, zvuk Antonín Kleisner.
(Neustupov) Kroniky Neustupova z let 1922-1961.
Nikolau, Stanislav: Zapomínaný kraj in Národní politika, 19.2.1939
Novotná, Bohuslava: Uranový důl v Heřmaničkách in Zpravodaj Heřman, č. 5/2015, s. 12-13
Nový, Karel: Strýc Jiřího Ortena (Vzpomínka na Josefa Rosenzweiga-Moira). Národní osvobození, 31. 8. 1947. Přetištěno in: Jiří Orten: Sám u stmívání, Praha 1982, s. 171-172.
(Odlochovice) Odlochovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI., str. 862
Osečanský, Vlastimil: O "Vaňouru" neboli "Čertovu zubu" - pověst z okolí Jankova (okres Votice). Český lid, ročník XI (1902), s. 294.
Pazourek, František, J.: Blaník. (kritické poznámky českého turisty). Časopis turistů, r. XX, č. 11, listopad 1908, s. 407-411
Pešout, Pavel: Chráněná území okresu Benešov - přírodní památka „V olších“. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 34/1994, str. 15 – 17
Pešout, Pavel: Okrašlovací spolek v Miličíně. Pod Blaníkem č. 1/2000
Petera-Rohoznický, František: Nález zlatého pokladu v Neustupově roku 1862. Rukopisný deník Františka Petery-Rohoznického uložený v jeho pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, sešit 27, str. 24, v rámci zápisu z 31. 1. 1863
(Petrovice) Vzácní hosté z Francie na návštěvě v Petrovicích. In: Tábor, roč. XXXV, č. 28, 20. 7. 1898 - formát PDF
(Petrovice) Správce přežil tři generace majitelů - Br. Mikula v Petrovicích oslaví pětaosmdesátiny. Svobodné Slovo Táborska, 22.4.1947
Pícha, J., J. - Zavadil, Ant., J.: Vrch Blaník. Historické rozhledy, Poučné čtení pro mládež Českoslovanskou, redaktor Antonín Josef Zavadil, vydavatel Emil Šolc, český knihkupec, Telč, r. IV, 1901, s. 267-278.
(Pilz, Gustav) Vyšetický velkostatkář Gustav Pilz jako zemský poslanec. In: Michael Navrátil (ed.): Almanach sněmu království českého (1895–1901). S životopisy a podobiznami poslanců. Praha, Edvard Beaufort, 1896, s. 399–400.
Písařík, Jan: Organisace statku čís. pop. 38 v Oldřichově, majitel Vojtěch Písařík. Soukromá sbírka, práce sepsána asi mezi léty 1903 a 1906.
Podlaha, A. - Šittler, Ed.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský. Nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898
Podzimek, Antonín: Borotín 1333-1983. Vydal Místní národní výbor v Borotíně jako účelovou publikaci u příležitosti oslav 650. výročí povýšení Borotína na městečko, fotografie: M. Hrstka ml., červen 1983
Podzimek, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci. Český Merán č. 3, 1998, s. 106-124
Podzimek, Antonín: Trudný život sedleckého faráře na konci XVI. století. Český Merán č. 15, 2011, s. 35-39.
Pouba, Petr: Teatron ve Smilkově. Kámen 3, 1996, 1
(Prčice) O prčickém farním kostele. Lumír 1856, ročník 6, číslo 38, str. 913, anonymní zpráva.
Procházková, Eva: Cechovní řemesla v Miličíně a v Mladé Vožici v 18. století. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 32/1992, str. 79-94
Procházková, Eva: Hrdelní soudnictví města Miličína v 15. až 18. století. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 26/1985, str. 249-270
(Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice): Přípravy na stavbu železnice z Tábora do Mladé Vožice. Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 4, 22. ledna 1908
Rataj, Stanislav: Praha-Prčice, 40 ročníků pochodu. Vydalo Sedlecké knihkupectví, Antonín Podzimek, květen 2006.
(Rombald, Marian) Odlochovický velkostatkář Marian Rombald jako zemský poslanec. In: Michael Navrátil (ed.): Almanach sněmu království českého (1895–1901). S životopisy a podobiznami poslanců. Praha, Edvard Beaufort, 1896, s. 413–414.
Rosenzweig-Moir, Josef: Dvě neustupovské básně (1908). Josef Rosenzweig-Moir: Zahrady života. Verše. Praha, Knihovna mladých autorů (1908), báseň „Neustupov“ na s. 27-28, báseň „Osobní“ na s. 9-11.
Rosol, Emanuel, Karel - Kršková, M.: Průvodce Mladou Vožicí a okolím. (1938) Vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze (1938), str. 2-45
Sahula, František: Dědeček autobus (Počátky autobusové dopravy v Mladé Vožici). Zemědělské noviny, 21. 9. 1971
Sakař, Antonín: Hrad Borotín. Lumír 1855, ročník 5, číslo 26, str. 614 až 617
(Sedlec) Sedlec. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXII, str. 753
(Sedlecko) Ruch volební: Ze Sedlecka (Český Merán před volbami do říšské rady v roce 1907). Čas, r. XXI, č. 76, 17. března 1907, s. 4-5.
Schafferhans, Pavel: Byla skutečně Pramáti na hradě Borotíně? Pod Blaníkem, roč. XI. (XXXIII.), čís. 3, str. 9-13
Schafferhans, Pavel: Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan. Pod Blaníkem, roč. XII. (XXXIV.), r. 2008, čís. 2, str. 12-15
Schafferhans, Pavel: Navštívil K. H. Mácha hrad Borotín? Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), r. 2010, čís. 3, str. 16-20
Schafferhans, Pavel: Byl Hus na Borotíně? Výběr, Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. LII, r. 2015, čís. 2, str. 106–114
Spirnahzl Duriš, Jaroslav : Za krásami Českého Meranu (turistický průvodce okolím Sedlce na Wilsonově dráze). Vydáno nákladem Spolku rodáků a přátel města Sedlce na Wilsonově dráze a okolí jako zvláštní otisk z časopisu "Vltavské proudy", ročník XII., čís. 11., 1934
Stibral, Zdeněk: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín. Středočeský sborník historický 8, 1973, s. 253-255
Stříbrský, František: Miličínský hrad. Jihočeský sborník historický, r. 16 (1947), str. 15 až 16
Stříbrský, Jaroslav: Signál zazněl z Miličína (Zakládání JZD v roce 1952). Roky a lidé: Dvacet svobodných let Podblanicka ve vzpomínkách a fotografiích, Okresní výbor Komunistické strany Československa a Okresní národní výbor v Benešově u Prahy, 1965, s. 70-71.
(Stupčice) Hastrman v panském rybníku u Stupčic. Český lid, r. XXVIII, 1928, s. 254-255. Vyšlo v rámci stati „Jihočeské pověsti o hastrmanovi - Ze sbírek, zaslaných Českému lidu“, kterou redaktor patrně pospojoval z příspěvků více autorů.
Sudková, A: Výšivky v okolí votickém. Český lid, r. XXXI (1931), str. 66 - 677
Svobodová, Milada: Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415). in: I. Hlaváček, J. Hrdina (eds.), Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 447-463
Šalda, František, Xaver: O Janovi Herbenovi, novináři a beletristovi. Šaldův zápisník, roč. IX., 1936/37, s. 132-142
Šimek, František: Z mezenských bunkrů. Hlas revoluce, týdeník Českého svazu protifašistických bojovníků, r. 25, č. 20, 15. 5. 1971, s. 3
Šimků, J.: Miličínské maškary. Kraj kalicha, r. VII (1930), č. 8, str. 105
Šimon, František: Historie pošty v Sedlci. Pod Blaníkem, č. 1/2002, s. 16-19.
Šmejkal, Václav: Antonín Slavíček a Česká Sibiř. Časopis turistů, r. LIII, č. 10., říjen 1941, s. 122-123
Šmejkal, Václav: Jak bylo v zimě na České Sibiři. Časopis turistů, r. LIII, č. 4-5, duben-květen 1941, s. 64
Šmejkal, Václav: O Blaníku a o České Sibiři. Časopis turistů, r. LIV, č. 1., leden 1942, s. 2-3
Šmejkal, Václav: Zima v České Sibiři. Časopis turistů, r. LII, č. 2. únor 1940, s. 34-35
Šmejkal, Václav: Zimní sporty a turistika v České Sibiři. Časopis turistů, r. LIV, č. 3, únor 1942, s. 45
Štorm, Břetislav: Klasicistní Vožice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka I., 1957, s. 144-154
Štorm, Břetislav: Odpověď na nářek z okresního města (k vyvrácení zámku v Mladé Vožici). Rukopis z roku 1948 z autorovy pozůstalosti uložený v rodinném archivu, otištění v roce 1948 nezjištěno, otištěn v edici „Břetislav Štorm: „Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči“. Vydáno u příležitosti výstavy „Břetislav Štorm architekt – památkář – grafik“, Brno 2008
Štorm, Břetislav: Pivovarský šenk ve Voticích. Zprávy památkové péče, r. XIX, 1959, s. 55-56
Štorm, Břetislav: Vožický stavitel Jan Břicháč. Zprávy památkové péče, r. XV., 1955, s. 74
Táboříková, Marie; Zelený, Václav: Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975, str. 7 – 26
Teplý, František: Maškara v Miličíně r. 1896. Český lid, r. XXI (1912), s. 224-226
Teplý, František: Miličín. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVII, str. 343-344
Teplý, František: Mladá Vožice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 990
Teplý, František: Neustupov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 252
Teplý, František: Oldřichov. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 717
Teplý, František: Oldřichovec. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XVIII, str. 718
Teplý, František: Petrovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIX., str. 648
Teplý, František: Prčice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XX, str. 592-593
Teplý, František: Stírání souchotin na Milčínsku. Český lid, ročník XI (1902), s. 156-7
Teplý, František: Vrcholtovice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 1044-1045
Teplý, František: Vrcholtovice, dějepisný nástin. Sborník Historického kroužku č.7, r. 1898, str. 121-133
Tichý, Antonín: Svérázná krkonošská účetní z Dehtotechny (odlochovická rodačka Františka Rombaldová, 1899-1985). Krkonoše - Jizerské hory č. 2/2011, s. 43
Tlapák, Josef: K problematice původní druhové skladby lesů na Voticku a Mladovožicku. Bohemia centralis, interní sborník Střediska státní památkové péče a ochrany krajiny Středočeského kraje, sv. 19, 1990, str. 121-133 - formát PDF
Toman, Rudolf: Paměti Nového Mlýna a jeho majitelů.(rukopis)
Trnka, Bohuslav: Cesta knihy na Mladovožicku. Čtenář, měsíčník pro práci s knihou, r. XIX (1967), č. 3, s. 80-81
Tywoniak, Jiří: Torso náhrobního kamene z Prčice s jménem Krčín. Jihočeský sborník historický, r. 26 (1957), str. 74 až 78
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek v Petrovicích u Mladé Vožice. Táborský archiv, Sborník Státního okresního archivu Tábor, sv. 12 (2003-2004), s. 241-265 - formát PDF.
Vančura, Vladislav: Mistrův příbytek (Herbenův dům v Hostišově). Panorama, literární měsíčník nakladatelství Družstevní práce č. 7/1939 (září), s. 112, podepsáno šifrou "W."
Vaněk, Zdeněk: O převratu v Ml. Vožici. Ohníčky mládí, r. XI. (1933-34), III. strana obálky čísla 4
Vlasák, Antonín, Norbert: Louňovice. Lumír 1852, ročník 2, číslo 33, str. 786 - 789
Vlasák, Antonín, Norbert: Mladá Vožice a její okolí v kraji Táborském. Památky archeologické, 1861, s. 66 - 74
Vlasák, Antonín, Norbert: Okres Votický, nástin statisticko-historický. Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek, v Praze 1873
Vlasák, Antonín, Norbert: Smilkov a jeho okolí (V okresu Votickém). Lumír 1855, č. 45, str. 1075-1078 a č. 46, str. 1097-1102
Vlasák, Antonín, Norbert: Votice. Lumír 1853, ročník 3, číslo 25, str. 593 - 596
Voskovec, Jiří - Werich, Jan - Ježek, Jaroslav: Blaničtí rytíři (Na nápěv písně Civilisace, ze hry Osel a stín). Otakar Odložilík (ed.), Zítřek. Sborník prací československých spisovatelů za hranicemi. New York 1942, s. 64-66
Vošický, Eduard: K počátkům Tábora (Z konceptů připravované studie o dějinách Blaníka). Jihočeský sborník historický, r. 27 (1958), s. 1 - 5
(Votice) Boží hrob na hřbitově františkánském ve Voticích. Světozor, roč. VI, 1872, č. 13, s. 154.
(Votice) Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989. soukromá sbírka
(Votice) Votice. Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVI, str. 984-985
(Votice) Votické Výstavní Trhy. Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 10-11, podepsáno "Ema-."
(Votice) Počátky Klubu československých turistů ve Voticích. Časopis turistů, r. XXXII, č. 2, únor 1920, s. 77
(Voticko) Okresem Votickým - krajem pěkným a přece opomíjeným. Nákladem ministerstva vnitřního obchodu - referátu cestovního ruchu, vydala CIS - Cestovní informační služba v Benešově u Prahy, kolem roku 1965.
Vycpálek, Vratislav: Vožicko v písni. Český lid, r. 5, č. 37 (1950), s. 213-232
Vystyd, Jaroslav: Příspěvek k otázce jihočeské. (Hospodářské poměry na Sedlčansku, Sedlecku, Voticku a Neveklovsku.) Praha, Sdružení Agrárních Akademiků, 1910; 57 s.
Weichet, Eduard: Kamenný stolec svatovojtěšský (na hoře Větrov u Votic). Ohníčky mládí, r. VI. (1928-29), str. 37-39
Weichet, Eduard: Šotek z Votic. Český lid, r. XXX (1930), s. 28-30
Weis, Martin: Dějiny borotínské školy, 1896-1996. Osvětová beseda Borotín, 1996
Wiesner, Přemysl: Město na pomezí. Mladá Vožice, mladá nejen svým jménem. Práce, 28. července 1971, s. 4
Zahradníček, Tomáš: Objevení České Sibiře - chalupář Jan Herben v Hostišově. Dějiny a současnost, kulturně historická revue, r. XXIX (2007), č. 2, str. 16 - 19
Zahradník, Pavel: Starý zámek v Miličíně (dějiny objektu). Studie PhDr. Pavla Zahradníka, pracovníka Národního památkového ústavu v Praze, květen 2005.
Zemánek, Alois: Smutná a kvetoucí místa (O rozkvětu a úpadku obcí České Sibiře kolem žel. dráhy). Ohníčky mládí, r. VIII (1930-31), str. 101-103 a 118-120
Zgublačenko, Mnoháček: Básně z České Sibiře. Z knihy: Mnoháček Zgublačenko: Modré hravo, nakl. BALT-EAST, 2008
Zpět