Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Sedlec

[Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXII, str. 753]

Sedlec na dráze Frant. Jos., okresní město v Čechách, v hejtmanství sedlčanském, má 157 domů, 1072 obyvatel (1900), farní kostel sv. Jeronyma v got. stylu se starožitnou křtitelnicí a s hrobkou Radeckých z Radče, Mitrovských z Nemyšle a Vratislavů z Mitrovic, radnici, 6třídní školu, poštu, telegraf, železniční stanici na trati Praha-Tábor, četnickou stanici, lékárnu, občanskou záložnu, parní a 2 obyčejné mlýny, výrobu octa a několik výročních trhův. O Sedlci činí se zmínka teprve ve XIV. století, tehdy náležel pánům z Janovic, kteří Sedlec připojili k panství vysokochlumeckému, založili zde chrám sv. Jeronyma a zřídili a hojně nadali faru. Roku 1748 založeny zde městské knihy. Erb městský: v modrém štíte stříbrná městská zeď se stínkami, branou otevřenou a mříží zdviženou, nad branou zvedá se polovina stříbrného a červeného rozkřídleného orla. Roku 1850 otevřen zde okresní soud. Sedlec je rodiště Jos. Jelínka, P. Chocholouška a V. Bukovského.

Zpět