Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


[Zakládání muzea v Borotíně v roce 1933]

[Jihočeský sborník historický, roč. VII, 1934, s. 114.]

Borotín. U příležitosti oslavy 600. výročí povýšení Borotína na městečko v červnu l. 1933 uspořádal učitelský sbor obec. a měšť. školy ve školní budově výstavku rodinných památek, jež všeobecně překvapovala svou bohatostí. Výstavka dala podnět k myšlence založiti v městečku buď městské nebo školní museum a předseda slavnostního výboru odb. učitel Václav Skalický vyzval vystavující občany, aby vystavené předměty darovali do začátku budoucímu museu. Výzva setkala se s pochopením, takže sl. Beringerová, pí Bacíková, Gotwaldová a Tůmová a pp. Hronek, Chotovinský, Křemen, Křivanec, Löwy, Pošvář, A. Šmejkal a R. Vach darovali četné věci pro museum. Obecní zastupitelstvo ve schůzi 11. srpna 1934 věnovalo k žádosti ředitele škol Jos. Lexy k tomuto účelu dvě místnosti v budově radniční. Ve prospěch musea vydán byl „Památník jubilejních oslav 600. výročí povýšení Borotína na městečko“ s příspěvky R. Cikharta, Fr. Brabečka, Jar. Borotínského, Fr. R. Dražana a historickými drobnostmi. Objenati lze u V. Skalického, odb. učitele, nebo na farním úřadě v Borotíně (Kč 2,-).

Zpět