Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Josef Brázda: Nový Mlýn u Hojšína a jeho paměti

[rukopis z roku 1940 pro mlynáře Tomanovi, soukromá sbírka]

Nový Mlýn se dříve jmenoval Podhajský. Jméno měl po svém majiteli rytíři Podhajském, jenž měl roku 1260 tvrz na hrádku nad mlýnem.

Po dnes říkají lidé místu tomu na hrádku.

Rytíř Podhajský byl tak bohat, že se peníze od něho dlužil i Petr Vok z Rožmberka. Dalších záznamů o tomto rytíři nemáme.

Dne 16. srpna r. 1763 koupil mlýn Martin Zimrman ze Slupí za 500 zl. 350 složil hned a zbytek splácel po 25 zl. ročně. Od Zimrmana koupil mlýn se 16 korci polí Martin Hovorka, od Hovorky František Zelenka, od Zelenky František Zeman, od Zemana Václav Slabý, od Václava Slabého Matyáš Mrázek s manželkou Annou. Jejich dceru Annu pojal za ženu Josef Toman, syn Václava Tomana z Barčova a manželky Kateřiny, rozené Kaňkové, dne 28. října 1820.

Josef Toman byl praděd nynějšího majitele Nového Mlýna, Rudolfa Tomana. Roku 1871 po půl noci o svatodušních svátcích vyhořel mlýn i chlév s veškerým hospodářským nářadím i stroji.

Tenkrát byl ještě mlýn dřevěný pod došky. Roku 1873 byla koncem května veliká průtrž mračen. Přes lávku a hráz šlo přes metr vysoko vody. Troubu voda odnesla až pod vesnici Javor i s čepem. U pily bylo přes 600 špalků, jež voda roznesla po lukách až k Vitanovicům.

Po té povodni r. 1873, když již dostavovali mlýn a chtěli s do něho nastěhovat, služka z neopatrnosti zapálila nad plotnou len a od něj zas celý mlýn vyhořel. Pila byla postavena roku 1885.

Rudolf Toman, syn Jana Tomana, pojal za ženu Marii Novákovou, vdovu po hostinském z Martinic, již bylo teprve 24 roků. Manželství jejich bylo šťastné. Roku 1913 postoupil mlýn synu Rudolfovi a roku 1930 zemřel.

Jeho sestra skrze nešťastnou lásku odjela do Itálie, kde v městě Meranu byla v jednom závodě 40 let zaměstnána. Když pak pozorovala, že jsou dni jejího života sečteny, přijela domů a za krátký čas současně s výměnkářkou Koubkovou zemřela. Jeho starší dceru pojal za ženu Rudolf Fantyš, notář z Miličína, mladší pojal za ženu Tomáš Kovářík, učitel ve Vrcholtovicích, kde si proti staré škole vystavěl vilu. Když pak se stal řídícím učitelem ve Vrcholtovicích, odstěhoval se do školy a vilu prodal Janu Sukovi ze Zahrádky za 42.000 K.

Syn Rudolf se roku 1919 oženil, pojal za ženu Antonii Koubkovou, dceru sedláka Koubka z Jekova, s níž dostal věnem Koubků statek s živým i mrtvým inventářem. Pouze rodiče Koubkovi měli na statku doživotní výměnek. Leč mladá paní Tomanová se na Novém Mlýně dlouho netěšila, zemřela v mladém věku 37 let, zanechavši po sobě jedinou dceru Štěpánku, již roku 1938 pojal za ženu František Počepický, statkář ve Vlčkovicích, s níž dostal věnem Nový Mlýn a celé rozsáhlé hospodářství.

Rudolf Toman se již neženil. Nový Mlýn postavil na takový stupeň, na jakém ještě nikdy nebyl. Roku 1939 měl již u mlýna 150 měr polí, choval 2 páry koní a 25 kusů hovězího dobytka.

Roku 1930 koupil železný katr k řezání špalků za 32.000 K. a těží dnes denně od řezání 150-200 K.

Rudolf Toman byl milý a vážný muž, jeho bodrá a milá povaha získala si vážnost u všeobecenstva.

Zpět