Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


M. Jelenecká: Třídní sdružení rodičů při obecné škole ve Voticích

[Ohníčky mládí, r. VIII. (1930-31), str. 77-78]

Ministerský výnos o sdružení rodičů při školách zaujal mysl všeho učitelstva, rodičů a přátel školní mládeže. Nejdříve se debatovalo, uvažovalo jaký prospěch z toho bude. Potom vynořovalo se sdružení za sdružením v různých formátech dle místních

st. 78

poměrů a názorů. Uvítala jsem s radostí možnost zaříditi třídní rodičovské sdružení.

Dle mého názoru je nutné při všech elementárních třídách. Přechod dítěte z rodiny do školy a útlý dětský organismus toho vyžaduje.

Podám krátkou zprávu o tom, jak bylo založeno a jakou činnost projevilo třídní rodičovské sdružení při I. třídě obecné školy ve Voticích.

Při třídní besedě s rodiči po přednášce o nové československé škole, jejích úkolech a po výkladu o nutnosti sdružení rodičů přistoupili všichni přítomní za členy sdružení. Nepřítomní rodiče přihlásili se za členy podpisy na přihláškách, jež jim byly zaslány. Členy sdružení jsou tedy rodiče všech dětí ve třídě. (57).

Jednomyslně přijat návrh učitelky, aby všechny děti I. třídy byly podělovány ve škole mlékem a aby o vánocích byla umyta a znovu naolejována podlaha ve třídě.

Na podělování mlékem složili rodiče při besedě obnos 74 Kč. Schváleno, aby chudé děti byly podělovány zdarma a majetné, aby si mléko dle možnosti platily.

Rozdělování mléka počalo začátkem prosince m. r. a nečiní žádných zvláštních obtíží. Mléko přinášejí děti vyšších tříd z Mladoušova a Beztahova po 1.20 Kč až 1.40 Kč za 1 1.

Svařuje je ochotně ve škole sl. Kladivová. Žákyně V. třídy pomáhají v dopolední přestávce a v poledne při rozdělování. Všechny děti rády mléko pijí a maminky jejich si pochvalují, že je pijí aspoň ve škole, když ho doma nechtějí.

Aby zabezpečeno bylo stravování dětí mlékem v měsíci lednu, byli požádáni rodiče a příznivci školy zvláštním přípisem o příspěvek a děti I. tř. uspořádaly žákovskou besídku ve škol. tělocvičně dne 21. prosince 1930.

Po žertovných dětských výstupech a pohádce tř. učitelky, vztahující se k vánoční nadílce, zazpívaly žákyně V. tř. dvojhlasně koledy pod ozdobeným vánočním stromem osvětleným elektrickými žárovkami a rozdávány dárky. Besídka byla četně navštívena rodiči i žáky. Celkem získáno 277 Kč.

O vánočních prázdninách několik maminek zdarma umylo I. třídu. Podlahu znovu naolejovaly. Maminky projevily radost nad třídou zářící čistotou a uznaly, že je nutno častěji třídu umýti, aby nebylo ohrožováno zdraví dětí. Všechny děti se přezouvají, aby čistotu třídy déle zachovaly.

Začali jsme se stravováním mlékem a udržováním čistoty ve třídě. Jsme zatím s výsledky spokojeni. Po vánocích budeme ve sdružení uvažovati o tom, co možno učiniti pro zdraví a výchovu dětí, a jak získati další peněžní prostředky. Co zařídíme a jak se nám povede, později napíšeme.

Zpět