Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Petera-Rohoznický: Nález zlatého pokladu v Neustupově roku 1862

[Rukopisný deník Františka Petery-Rohoznického uložený v jeho pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, sešit 27, str. 24, v rámci zápisu z 31. 1. 1863]

Při té příležitosti [tj. při své návštěvě u Petery] vypravoval mně p. Eisner [radnický rabín] tuto událost:


Veliký zlatý poklad v městys Neustupově


V měsíci listopadu l/éta/ 1862 kopal tovaryš tkalcovský v městys Neustupově u Votic v kraji táborském na sadě jednoho domu díry pro stromky, a tu asi 1,5´ zhloubi přišel na hrnec veliký, v němž byly samé ryzí dukáty. Přitom byl chlapec a ten, vida, co se našlo, žádal tovaryše, aby mu z toho také něco dal. Ten nechtěl, a proto chlapec to prozradil a udal u úřadu. Po vyšetření věci shledalo se těch peněz na 80 000 zl. r. čísla, tj. osmdesáte tisíc zlatých, z nichž prý dostal stát třetinu, třetinu druhou majetník gruntu a třetinu nálezu, jenž potom také něco tomu chlapci dal (!). Tak to vypravovala židovská dívčina tam zrozená a nyní u pana rabína v bytu a mění (!) zde se nacházející.

Totě krásný nález! Kdyby jen desátý [díl] bylo možno z takového pokladu bylo možná (!) vyslíditi...

Zpět