Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


[Počátky Klubu československých turistů ve Voticích]

[Časopis turistů, r. XXXII, č. 2, únor 1920, s. 77]

Odbor Klubu československých turistů ve Voticích konal svoji první řádnou valnou hromadu dne 14. ledna 1920 za přítomnosti třinácti členů. Ač odbor trvá teprve čtyři měsíce, docílil přece pěkných výsledků, jak vidno ze zpráv činovníků odboru, a svědčí tato okolnost o agilnosti a přičinlivosti členstva i výboru. Odbor má 64 členů, z nichž jsou dva zakládající, padesát dva činní, sedm akademiků a tři rodinní. Výborových schůzí konáno sedm, vycházky čtyři a pořádána řada společenských večírků. Zpráva pokladní vykazuje příjem 1358,70 korun, vydání 131,20 korun, takže jmění odboru obnáší 1227,50 korun. Do nového výboru jsou zvoleni tito členové: p. Václav Šmejkal jako předseda, p. Artuš Aichelburg jako místopředseda, jednatelem jest p. Rudolf Rýdl, majitel portrétního podniku, Votice, č. p. 202, na nějž říditi veškerou korespondenci, pokladníkem jest slečna Zdeňka Gabrielová, bez funkce slečna Helena Maňáková a p. Václav Lešetický; náhradníky sl. Božena Eberová a p. Vl. Mařík; revizoři účtů p. Slezák a p. Vyskočil; delegáty do župních schůzí pp. Jan Vlček a Čeněk Habart.

Zpět