Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Čeněk Habart: Pan president v Mezivratech

[Ohníčky mládí, r. II. (1924-25), str. 133-134]

Naše staroslavná silnice státní sloužívala obchodu, válkám, vědám — všemu; sloužila dobru i zlu. Bývala svědkyní radostí i smutku. Toho smutku bylo více. Avšak všechno nahradil onen památný den 15. srpna roku 1919, kdy jel po


(ukázat originál fotografie)

str. 134

naší silnici Osvoboditel vlasti, miláček národa, první president československé republiky, Dr. Tomáš G. Masaryk! Jel tudy do Hostišova navštívit svého starého přítele Dra. Jana Herbena. Ale příčina tohoto příjezdu byla ještě jiná, jak nám prozradil p. Dr. Herben: „V letech 1917 a 1918 (za „světové" války) konávali jsme nenápadnou schůzku „Maffie" v Hostišově. Přijížděli sem někteří členové v den neustupovské pouti (15. srpna), aby to nebylo nápadné. — Pravidelně byl to náš řídící duch Dr. Šámal, který přinášel nejvíce důvěrných zpráv o tom, co náš Masaryk podniká za hranicemi. Jiní „Maffiáni“ byli: J. S. Machar, Dr. Veselý z Benešova, Jar. Kvapil, prof. Drtina. Po dopoledních poradách chodili jsme po lesích. Na památku oněch schůzí p. president Masaryk přijel k nám do Hostišova právě 15. srpna. A všichni bývalí účastníci s ním."

Tehdy vystoupil stařičký president na rozhlednu mezivratskou, aby spatřil kus krajiny, která kdysi tolik vykonala, ale také vytrpěla. U rozhledny nechal se i s celou společnosti od p. Aichelburka z Neustupova fotografovati. Od rozhledny ubíral se p. president přes Oldřichovec k Buchovu, kde byl hostem ve vile p. rady Bukovanského. Na památku, že tudy kráčel Ten, jenž přinesl nám zlatou svobodu, nazval p. Dr. Herben pěšinu, vedoucí od jeho domu k sousednímu lesu, „stezkou Masarykovou."

Zpět