Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Josef Rosenzweig-Moir: Dvě neustupovské básně (1908)

[Josef Rosenzweig-Moir: Zahrady života. Verše. Praha, Knihovna mladých autorů [1908], báseň „Neustupov“ na s. 27-28, báseň „Osobní“ na s. 9-11.]

Neustupov

Sem smavá radost dávno nezalétla:
žije se tady nějak neživě.
V světničkách nízkých příliš málo světla
a dusné přítmí leží na nivě.

Slunce tu nemá původní své síly,
takové matné, mlhou zakryté.
Slabostí všeho větve k zemi chýlí
strom vedle cesty, kterou kráčíte.

Daleko kdesi zlaté štěstí zraje,
kmen života má pevné kořeny.
Zde stojí les jak chmurný strážce kraje,
pohledem přísným v sebe vnořený.

Hluboké vrásky příkře brázdí čela,
pod nimi dřímá bol a zoufání.
Do světa dálek silnice se bělá,
však tady všechno hyne v ústranní.

A vzrostou-li tu silnější snad stromy,
do Prahy musí nebo do Vídně.
A tam už město pomalu je zlomí,
žijící v stínu, jaksi neklidně.

Šel tudy život veliký a skvělý,
s mohutným čelem, jež se nepoddá.
Bohatší plody klasy tenkrát měly
a úsměv sladší měla úroda.

Leč někdo zlomil nezdolnou tu šíji
vliv v duši šťávy, které otráví.
Krev hraje v žilách tichou melodii
podivné mdloby, smutné únavy.

Dnes hrbí se tu v strádání a trudu,
sraženi žitím, němi, nešťastni.
Orají těžce chudou, tvrdou půdu,
ni naděj´ žní jim oko nezjasní.


(Časopisecky v Besedách Času, r. XII, č. 16, 21. dubna 1907, s. 120)


Osobní

Kraj, z kterého jsem odešel,
daleko kdesi leží.
Zapadlá malá vesnice
s kostela nízkou věží.

Všechno je tolik nizoučké,
duše, cíle i stromy.
A když už něco vykvete,
vítr to brzy zlomí.

Lid je tu nějak skrčený,
věrný peklu i nebi.
Strašlivě úzké obzory
na tebe se tu šklebí.

Dívej se trochu pozorně:
ke zkáze všechno zraje.
Zoufání táhlo duší mou
nad smutnou krásou kraje.

I odešel jsem konečně
obzorů kletbou štvaný.
To že tak vroucně miluji
volnost na všechny strany.

To že pod vyšší oblohou
dýše se, žije snáze.
Já odešel z té krajiny
a zapadl jsem v Praze.

Ó, Praho, mám tě tolik rád:
Tvou utajenou bídu,
polité sluncem ulice
i spící v nočním klidu.

Tvá korsa hlučná miluji,
chvíle, kdy zvony zazní,
tvé minulosti tichý stesk
i dnešek buržoasní.

Tady jsem znovu uvěřil:
Žije tu ještě mládí.
Nálady sladce tesklivé
mou duši měkce hladí.

Za podvečerů tajemných
bloudívám ulicemi.
Vidění bídy nesmírné
mi hlavu tiskne k zemi.

Ale tam kdesi pode dnem
neznámé slyším hlasy.
Rostou tam nové životy,
klíčí tam nové krásy.

Do dálky hledím sšeřené:
Co asi život skrývá?
Je mi snad smutno. Dole však
naděje má je živa.

Pro smavou, jasnou naději
ruka se mlčky vzepla.
Já si vždy v duši zachovám
trošičku toho tepla.

Stále mi v duši pokvete
sen čarovný a bílý.
Má víra nejvíc zazáří
v nejzoufalejší chvíli.

Zpět