Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Ota Bubeníček: Souborná výstava děl u příležitosti 80. narozenin [katalog]

Mladá Vožice, červenec – srpen 1951

str. 2

Pořádá místní národní výbor v Mladé Vožici
musejní odbor Spolku rodáků a přátel Mladé Vožice
a tělocvičná jednota Sokol v Mladé Vožici
pod záštitou
Svazu výtvarných umělců
a za podpory
ministerstva informací a osvěty

str. 3

K 80. NAROZENINÁM OTY BUBENÍČKA

Nebylo mnoho hluku kolem umění a osoby malíře Oty Bubeníčka. Nikdy nebyl sensační, nepřekvapoval náhlými změnami názorů a slohu, nestaral se o reklamu. Jeho průvodcem byla a je dobrá pohoda, kterou kolem sebe šířil věrný Sokol, nadšený loutkář, hudebník a zábavný společník, oplývající vtipem, jinak řečeno: dobrý člověk. Také jeho malbu vyznačuje kladný postoj k životu a upřímná láska k přírodě. Připojil se jí k tradici našeho krajinářství a navazoval na dědictví svého prvního učitele Julia Mařáka. Maluje, poznával vlast, zastavoval se a zpodoboval nekonečnou měnlivost jejích velikých útvarů, stavěl svůj malířský stojan před tichá zákoutí, zabýval se proměnami naší půdy, jak je způsobují roční doby i pohyby počasí.

Ota Bubeníček cestoval jako jiní do ciziny a rozhlížel se po světě, ale v jeho malbě nenalezneme stopy cizích vlivů, přicházejících z vnějšku. Jeho vývoj určovala stálá práce, srdečný vztah, výběr motivů a přibývající zkušenosti s barvou. Těm děkuje za postupné zhutnění svého prvotního způsobu, kdy ve shodě s dobou ještě miloval dekorativní šířku a upravoval i zjednodušoval svoje výhledy. Léty vzrůstal smysl pro význam vzduchu a světla při vystižení situace, prohluboval se zájem o malé i veliké děje ovzduší, malíř zabíral úporněji do hmoty. Přibývalo sytosti zpracované barvě, odstíněné i sjednocené bezprostředním pohybem štětce. Realismus přímého pohledu nabýval vrchu nad stylizací, umělec přistupoval vždy blíž ke svým motivům, chytal barvou charakter terénu, stavbu stromů, strukturu vesnických domků kamenných i dřevěných, jak ji objevují náhlé záblesky světla ve chvílích soumraků či zšeření. Návaly temna, oblaka, mlhy, živelné převraty počasí množí tak

str. 4

v jeho podání stálý tichý život našich vesnic, zvyšují vznešenost hor. Veliké i malé děje v krajině osvětlují zároveň lidské vztahy k zemi, na níž jsme doma.

Je to realismus přímého pohledu, skromný a věcný, je to nepřetržité hledání pravdy a ustavičné vyznávání lásky k našemu kraji, co vyznačuje malbu Oty Bubeníčka. Je právě tak upřímná jako prostá, ničeho nepředstírá, mluví za svého tvůrce, který dnes jako včera nepřestává svým štětcem sloužit vlasti. Léty neubylo jeho zanícení. Nežije z hotových zkušeností, stále nazírá, obdivuje a hlásá krásu a bohatství tvarů našeho venkova, našich hor, představuje souzvuk vod, stromů, vesnic a sídel, kde žije a pracuje pod rozklenutou oblohou člověk. Nechť je mu tato svěžest pohledu a tato mladickost veliké lásky zachována i do desetiletí příštích! Mnoho zdraví a mnoho obrazů!

V. V. Štech

str. 5

OTA BUBENÍČEK se narodil 31. října 1871 v Uhříněvsi. Po litografické praxi v Praze jako 27letý (v r. 1898) byl přijat prof. Mařákem na malířskou akademii, do speciálky tohoto umělce. Absolvoval v roce 1903 a po malířských cestách Evropou se věnoval české krajině. Výstavní činnost zahájil v roce 1901. První soubornou výstavu uspořádal v roce 1909 v Topičově salonu, druhou v roce 19166 v Rubešově galerii. Další souborné výstavy byly uspořádány v Obecním domě hlav. města Prahy, v Mladé Vožici, Benešově u Prahy a v mnoha dalších městech. Pilně se účastnil také výstav v cizině. Za uměleckou činnost byl odměněn v r. 1911 udělením ceny Akademie věd a umění a v r. 1946 udělením ceny Františka Kavána.

VYSTAVENÁ DÍLA

Akvarely a kolorované kresby
1. Sv. Markyta v Královicích u Uhříněvsi, 1895, 23x19 cm
2. U rybníka, 1896, 25x36 cm
3. U židovského hřbitova v Uhříněvsi, 1897, 37x31 cm
4. U stavidel v uhříněveských lukách, 1898, 42x29 cm
5. Z tatínkovi zahrádky v Uhříněvsi, 1898, 41x32 cm
6. Výhled z Annenské ulice k staroměstským mlýnům, 1898, 40x26 cm
7. Topoly, 1902, 29x20 cm
8. Chalupa v Uhříněvsi, 1903, 41x28 cm
9. Starý mlýn, 1903, 21x17 cm
10. Zer Zavreljve v Dalmacii, 1903, 30x16 cm
11. Před vraty dvora v Ratajích nad Sáz., 1905, 28x20 cm
12. Starý dům v Ratajích n. Sáz., 1905, 37x34 cm
13. Větrný mlýn v Amsterodamu, 1905, 56x76 cm
14. Holandský mlýn na průplavu, 1905, 26x21 cm
15. Na holandském kanále, 1905, 14x21 cm
16. Večer u branické vápenky, 1905, 18x11 cm
17. Rue Valette v Paříži, 1907, 29x21 cm
18. Valašská chalupa na Horní Bečvě, 1908, 23x27 cm
19. Pila ze Střední Bečvy, 1908, 33x24 cm
20. Zvonička u chalupy na Horní Bečvě, 1908, 60x50 cm
21. Špejchárek v Nové Vsi u Písku, 1909, 73x58 cm
22. Na potoce v Heřmaničkách, 1910, 13x21 cm
23. Olše na potoce v Heřmaničkách, 1910, 13x21 cm
24. Arnoštovice, 1910, 11x18 cm
25. Statek u Radíče, 1910, 15x22 cm
26. Chalupy z Jíví u Heřmaniček, 1910, 17x26 cm

str. 6

27. Týnice nad Sázavou, 1911, 23x15 cm
28. Na Sázavě u Týnice, 1911, 23x15 cm
29. Tvrz v Týnci nad Sázavou, 1911, 24x25 cm
30. Z T7nice nad Sázavou, 1911, 23x15 cm
31. Kopce u Vrchotových Janovic, 1912, 13x18 cm
32. Rataje nad Sázavou, 1912, 15x22 cm
33. Vesnička u lesa, 1913, 12x15 cm
34. Na Jadranu, 1914, 15x22 cm
35. Příboj na Jaderském moři, 1914, 15x22 cm
36. Před jarem, 1915, 22x30 cm
37. Borovice 1915, 44x30 cm
38. Měsíčná noc na Zvíkově, 1916, 13x19 cm
39. Vřesoviště, 1916, 15x22 cm
40. Před večerem u rybníčka, 1920, 29x36 cm
41. Z Nové Vsi u Valečova, 1920, 25x40 cm
42. Statek z Turnovska, 1920, 29x26 cm
43. Cestou ze vsi, 1920, 32x30 cm
44. Mouka není, 1920, 30x40 cm
45. Na Otavě u Putimi, 1920, 31x24 cm
46. V podzimu, 1922, 22x15 cm
47. V soumraku, 1922, 13x22 cm
48. Před večerem u chaloupky, 1922, 18x16 cm
49. Mrak nad lesem, 1922, 18x17 cm
50. Kaplička v polích u Volyně, 1919, 29x42 cm
51. Léto v Polabí, 1922, 15x22 cm
52. Podzim na Vysočině, 1922, 18x17 cm
53. Nad řekou, 1922, 9x11 cm
54. Poslední sníh na pasece, 1923, 20x25 cm
55. U Kameniček, 1922, 21x29 cm
56. Mraky nad kopcem, 1923, 22x25 cm
57. Samota na Vysočině, 1923, 23x30 cm
58. V podzimu na Vysočině, 1923, 23x31 cm
59. Dálavy k Devíti Skalám na Svratce, 1923, 22x31 cm
60. Po dešti na Svratce, 1923, 20x24 cm
61. Na jaře za stodůlkou, 1923, 31x24 cm
62. Poslední sníh na kopcích, 1923, 17x24 cm
63. V lukách u Herálce, 1923, 21x30 cm
64. Statek na Svratce, 1923, 21x26 cm
65. V šedém podzimu, 1923, 25x20 cm
66. Na řece Svratce, 1923, 18x26 cm
67. Mračna nad vsí, 1923, 29x23 cm

str. 7

68. Chaloupka na Moravské Svratce, 1928, 29x21cm
69. Na kamenité stráni, 1924, 22x18 cm
70. Topoly v lukách, 1924, 24x33 cm
71. Náves ve Svratouchu, 1924, 31x23 cm
72. Dálavy z Vysočiny k Chrudimi,1924, 17x24 cm
73. Před jarem na Svratce,1924, 24x30 cm
74. Oblaka za pozdního odpoledne, 1924, 22x30 cm
75. Po deštivém podzimním dnu, 1924, 26x34 cm
76. Za jasného podzimu, 1925, 29x39 cm
77. Oblačno, 1925, 23x27 cm
78. Chalupa pod rašícími stromy, 1925, 19x20 cm
79. Poslední sníh, 1925, 19x16 cm
80. Ráno nad řekou, 1926, 9x14 cm
81. Vesnička pod kopcem, 1936,25x23 cm
82. U vrátek v Mladé Vožici, 1936, 22x20 cm
83. Z vožických polí, 1936, 22x20 cm
84. Šebířovské statky, 1939, 14x22 cm
85. Poslední zbytky sněhu, 1939, 14x22 cm
86. K večeru, 1940, 18x22 cm
87. Mlýn v Koutech u Mladé Vožice, 1942, 13x20 cm
88. Ze Šebířova v zimě, 1944, 11x22 cm

KRESBY 1896-1950
UHLEM, TUŽKOU, PEREM A ŠTĚTCEM

1. Borovice, 1910, 66x50 cm
2. Tvrz v Týnci, 1911, 66x50 cm
3. Labský důl, 1920, 62x82 cm
4. Z krkonošských lesů, 1920, 60x80 cm
5. U vodopádu Pančavky, 1920, 54x85 cm
6. Skály nad Labským dolem, 1920, 64x54 cm
7. Špejchárek u Radíče, 1910, 63x54 cm
8. Trenčínský hrad, 1919, 60x75 cm
9. Mračna nad krajem, 1920, 66x86 cm
10. Chalupa na Moravské Svratce, 1923, 65x95 cm
11. Z Moravské Svratky, 1924, 62x90 cm
12. Svratka v deštivém dnu, 1930, 55x95 cm
13. „Zkamenělý zámek“ na Svratce, 1930, 70x98 cm
14. Šelemberk u Mladé Vožice, 1937, 70x50 cm

Tužkové kresby
z Dubrovnika, Mostaru, Štenberka nad Sáz., Rataj nad Sáz., Prahy, Paříže, Amsterodamu, Vsetína, Horní Bečvy, Valašska, Heřmaniček, Zvíkova, Písku, Hellu, Splitu, Jilemnice, Krkonoš, Čížové, Volyně, Prachatic, Svratky, Mladé Vožice.

OLEJE 1896-1951

Uhříněves
1. Zátiší s pelargonií, 1896, 21x20 cm
2. V podvečer na stráni, 1898, 34x49 cm
3. V podmračnu u Kolovrat, 1899, 23x33 cm
4. Zima, 1898, 29x19 cm
5. Uhříněveské stráně, 1899, 54x70 cm
6. Na břehu Podleského rybníka v podzimu, 1899, 26x17 cm
7. Primule, 1900, 26x20 cm
8. Zátiší s melouny, 1900, 81x95 cm
9. Povodeň, 1903, 27x40 cm
10. Bodlák v obilí, 1898, 18x28 cm
11. U Podleského rybníka za podzimní mlhy, 1903, 98x90 cm
12. Za ranního slunka, 1903, 98x90 cm
13. Měsíční noc na vsi, 1903, 30x25 cm
14. Podzim na Podleském rybníce, 1933, 30x25 cm
15. V zátoce Podleského rybníka, 1933, 31x25 cm

Lochovice, 1899-1928
16. Na vyschlém rameni Litavky v Lochovicích, 1899, 42x52 cm
17. U stavidla náhonu na lochovický mlýn, 1901, 66x37 cm
18. Z jara na říčním náhonu Litavky, 1901, 66x37 cm
19. První jarní den, 1924, 30x27 cm
20. Před jarem v údolí Litavky, 1924, 56x74 cm
21. Předjaří na Litavce pod Plešivcem, 1924, 30x29 cm
22. Plešivec nad Lochovicemi, 1924, 29x31 cm
23. Předjaří na Litavce, 1924, 29x30 cm
24. Za jarních přeháněk, 1924, 30x35 cm
25. Rašící vrby, 1924, 29x31 cm
26. Před jarem v olšinách na Litavce, 1928, 35x50 cm
27. Na počátku jara v Lochovicích, 1928, 35x50 cm

Dubrovnik, 1903 – Split, 1914
28. Skalní strž nad mořem, 1903, 122x97 cm
29. Dubrovnický mořský břeh, 1903, 58x75 cm

str. 9

30. Na břehu Jaderského moře u Dubrovniku, 1903, 50x66 cm
31. Mořská vlna, 1903, 24x31 cm
32. Mořská vlna, 1903, 24x32 cm
33. Cerkev na Marianu u Splitu
34. Kozlak nad soliňskou zátokou, 1914, 40x50 cm
35. Loděnice v Trstenu, 1914, 20x28 cm
36. Loděnice v Trstenu, 1914, 20x28 cm
37. Rybářské bárky ve splitském přístavu, 1914, 28x32 cm
38. Ve stínu lodních plachet splitského přístavu, 1914, 22x24 cm

Z různých krajů, 1903-1908
39. Žito po bouřce, 1904, 65x94 cm
40. Večer nad řekou, 1905, 26x31 cm
41. Kvetoucí louka, 1905, 19x24 cm
42. Nákladní přístav na Seině v Paříži, 1907, 19x27 cm
43. Pont Neuf v Paříži, 1907, 19x27 cm
44. Nábřeží des Célléstins v Paříži, 1907, 27x19 cm
45. Nákladní lodi u Pont Neuf v Paříži, 1907, 19x27 cm
46. Ovocnářské lodi na Seině v Paříži, 1907, 19x27 cm
47. Šedé dálky, 1907, 26x42 cm
48. Slunce v městském sadu, 1905, 26x30 cm
49. Praha za zimní noci z Riegrových sadů, 1906, 28x33 cm
50. Březový háj v předjaří, 1907, 16x26 cm
51. Předtucha jara, 1907, 16x26 cm
52. V kopcích za deštivého dne, 1907, 22x31 cm
53. Kvetoucí trnky, 1907, 54x58 cm
54. Valašská horská chatrč, 1908, 68x99 cm
55. V Beskydách na Horní Bečvě, 1908, 34x48 cm
56. Valašská pila a mlýn v Beskydách, 1908, 70x100 cm
57. Valašské procesí u karlovického kostela, 1908, 20x26 cm

Čížová u Písku, 1909
58. Na pokraji suchého lesa, 1909
59. Duha nad Čížovou, 1909
60. Přepršky, 1909, 19x27
61. Přepršky, 1909, 19x27
62. Ve stínu a záři zapadajícího slunce, 1909, 19x27
63. Duha nad zlivickým rybníkem, 1909, 56x71 cm
64. U jihočeského statku, 1909, 75x100 cm
65. Břízky proti slunci, 1910, 26x32 cm
66. Borovice, 1913, 50x35 cm
67. Písecké dálavy, 1913, 26x32 cm

str. 10

Heřmaničky, 1910
68. Lípy nad rybníkem v Radíči, 1910, 36x50 cm
69. Špejchárek v Karasově Lhotě, 1910, 50x36 cm
70. V sadě za radíčským statkem, 1910, 48x55 cm
71. Olše, 1910, 55x48 cm
72. Předvečer na statku, 1910, 36x50 cm
73. Za deštivého dne v Radíči, 1910, 80x87 cm

Krkonoše, 1918-1926
74. Kokrháč s Vlčí hory, 1918, 25x33 cm
75. Harrachovy kameny na Zlatém návrší, 1918, 24x37 cm
76. Harrachovy kameny, 1918, 25x33 cm
77. Chalupa na Benecku, 1922, 35x50 cm
78. Sněhové závěsy nad Žalým, 1923, 35x50 cm
79. Předjaří pod Žalým na Benecku, 1923, 35x50 cm
80. Z Labské louky ke Kozím hřbetům, 1923, 25x34 cm
81. Poslední paprsek zimního slunce, 1926, 50x45 cm
82. Labská louka, 1926, 50x100 cm
83. Nad vodopádem Pančavky, 1926, 50x100 cm
84. Labský důl, 1927, 100x150 cm
85. Rašeliniště na Labské louce, 1926, 37x50 cm
86. V březnu pod Kokrháčem, 1923, 80x110 cm
87. Kokrháč při západu slunce, 1923, 25x35 cm
88. Sněžka za soumraku, 1926, 50x100 cm
89. Sněžka od Bonvísek, 1926, 28x50 cm

Tatry, 1919-1937
90. Králova Hole od Štrbského plesa, 1920, 36x50 cm
91. Demänovská hora, 1919, 56x64 cm
92. Lomnický štít, 1920, 90x110 cm
93. Předvečer na Vysokých Tatrách, 1937, 26x32 cm
94. Gerlachovka v podzimu, 1937, 26x32 cm
95. Vysoké Tatry od Končisté k Slavkovskému štítu, 1937, 35x50 cm
96. Gerlachovka z Vyšných Hágů, 1937, 35x50 cm
97. Nízké Tatry od Vyšných Hágů, 1937, 35x50 cm

Svratka, 1923-1931
98. Lípa v Moravských Křižánkách, 1923, 35x40 cm
99. Pod křižáneckou lípou, 1923, 40x50 cm
100. Zkamenělý zámek na Svratce, 1923, 40x50 cm
101. Borovice nad svrateckým lomem, 1923, 35x50 cm
102. Pod Zkamenělým zámkem, 1923, 26x31 cm
103. Svratecké chalupy pod Karlštejnem, 1923, 27x35 cm

str. 11

104. Svratecká chalupa v lukách, 1923, 25x36 cm
105. Svratecká chalupa za mlhavého podzimu, 1924, 35x50 cm
106. Za mlhavého dne na Mor. Svratce, 1924, 35x50 cm
107. Duha nad Svratkou, 1924, 34x58 cm
108. Zkamenělý zámek pod sněhem, 1924, 62x74 cm
109. Vesnička chudého kraje, 1924, 35x50 cm
110. Ve Svratouchu, 1924, 24x30 cm
111. V polích za přeháněk, 1924, 24x31 cm
112. Slunce proráží mraky, 1924, 24x31 cm
113. Těžké mraky nad kopcem, 1924, 23x31 cm
114. Chalupa u lesa, 1924, 25x30 cm
115. Svratka za pochmurného dne, 1924, 24x30 cm
116. Kříž u polní cesty, 1924, 24x30 cm
117. Herálec u Svratky, 35x50 cm
118. U Božích muk, 1925, 35x50 cm
119. Mračna nad Zkamenělým zámkem,1925, 24x33 cm
120. Zkamenělý zámek, prehistorické sídliště, 1925, 39x46 cm
121. Samota ve svrateckých lesích, 1925, 24x33 cm
122. Přepršky nad Devíti skalami, 1925, 35x50 cm
123. Zaváto, 1925, 28x37 cm
124. Za deštivého podzimu ve vsi, 1925, 25x32 cm
125. Svratecká mračná nálada, 1925, 24x30 cm
126. Louže na svratecké pastvině, 1925, 27x35 cm
127. Mrak nad Moravskou Svratkou, 1925, 26x35 cm
128. K večeru po lijáku, 1925, 25x35 cm
129. Nad temnými lesy, 1926, 35x50 cm
130. U svrateckého splavu za deštivého dne, 1926, 35x50 cm
131. Před večerem, 1926, 25x35 cm
132. Mračna ve větru, 1926, 27x35 cm
133. Mračný podvečer, 1926, 27x35 cm
134. U louže na svrateckém pastvisku, 1926, 25x50 cm
135. V podzimu u rybníka, 1926, 21x30 cm
136. Přeháňky, 1926, 28x35 cm
137. Svratecká chalupa za mžení, 1927, 35x50 cm
138. Mračný podvečer, 1928, 25x39 cm
139. Po bouři nad křižáneckými lesy, 1927, 35x50 cm
140. Žitko u lesa, 1927, 35x50 cm
141. V předvečer po bouři, 1927, 27x35 cm
142. Svratka po dešti, 1927, 35x50 cm
143. Bouřlivo nad krajem, 1927, 62x27 cm
144. Za deštivého dne, 1927, 25x32 cm

str. 12

145. a) Větrný předvečer, 1927, 31x33 cm
b) Přeháňky na Vysočině, 1927, 56x95 cm
c) Větrný předvečer, 1927, 31x33 cm
146. Cestou ke Svratce za soumraku, 1925, 31x29 cm
147. Bouře se žene, 1927, 29x31 cm
148. U mostku nad Moravskou Svratkou, 1928, 35x50 cm
149. Na mlýnském náhonu, 1928, 53x59 cm
150. Svratecké střechy, 1928, 35x50 cm
151. Stará pláňka, 1928, 35x50 cm
152. V polích, 1928, 35x50 cm
153. Před západem slunce, 1928, 25x34 cm
154. Svratecký dvoreček, 1928, 35x50 cm
155. Pole na kopci, 1928, 22x40 cm
156. Strže ve svrateckých lesích, 1928, 35x50 cm
157. Žně na farském kopci, 1929, 35x50 cm
158. Stará třešeň, 1929, 35x50 cm
159. Svratecký kostel, 1929, 35x50 cm
160. Svratka za předvečera, 1929, 35x50 cm
161. Na svrateckém kopci, 1929, 35x50 cm
162. Svratecké žně, 1929, 35x50 cm
163. Svratecká ulice, 1928, 35x50 cm
164. Oblaka, 1930, 25x35 cm
165. Po lijáku ve svratecké uličce, 1930, 35x50 cm
166. Po západu slunce, 1930, 25x35 cm
167. Chalupy při zapadajícím slunci, 1930, 23x35 cm
168. Statek v lukách za předvečera, 1930, 27x35 cm
169. Svratka v podmračné náladě, 1930, 35x50 cm
170. U čerpadla, 1930, 78x60 cm
171. Mraky nad Svratkou, 1925, 120x150 cm
172. Starý topol u statku, 1929, 107x80 cm
173. Blížící se krupobití, 1931, 65x76 cm
174. Po předvečerní bouřce slunko vysvitlo, 1931, 60x86 cm
175. Předvečerní oblaka, 1931, 25x35 cm
176. Ve vrbičkách, 1929, 35x50 cm
177. Lovecký zámeček na Karlštejně na Svratce, 1930, 58x81 cm
178. Před večerem po bouři, 1930, 22x29 cm
179. Svratecké sněhové závěsy, 1929, 35x50 cm

Z různých krajů
180. Před hřbitovem, 1911, 20x19 cm
181. Zachovice u Volyně, 1920, 32x33 cm

str. 13.

182. Průtrž mračen, 1920, 25x32 cm
183. Most ve vsi, 1921, 23x35 cm
184. U mostu, 1923, 25x32 cm
185. Pískovcová skála v Nové Vsi na Turnovsku, 1920, 32x35 cm
186. Pískovcové skály v Nové Vsi na Turnovsku, 1922, 40x50 cm
187. Rašící lípa, 1924, 30x29 cm
188. Jaro pod Troskami, 1925, 30x30 cm
189. Zátiší s třemi džbány, 1926, 53x50 cm
190. Haltravy na Chodsku, 1927, 27x35 cm
191. Mlýn v Peci pod Čerchovem, 1928
192. Zaváté borovice u Pece pod Čerchovem, 1928, 24x35 cm
193. Tání u mlýna v Peci pod Čerchovem, 1928, 24x35 cm
194. Zavátý mlýn v Peci pod Čerchovem, 1928, 24x35 cm
195. Oldřichův dub v Peruci, 1948
196. Oldřichův dub v Peruci, 1948
197. Věkovitá borovice na Peruci, 1948, 33x45 cm
198. Zřícenina kostela v Pannenském Týnci, 1948, 33x50 cm

Mladá Vožice, 1932-1951
199. Mladá Vožice od panského rybníka, 1932, 71x58 cm
200. Vožický hrad, 1932, 35x50 cm
201. Šelmberk od sv. Mikuláše, 1932, 35x50 cm
202. Vožická Malá strana, 1932, 35x50 cm
203. Žitný ležák, 1932, 26x30 cm
204. Starý dub pod Šelmberkem, 1932
205. Mladá Vožice s noskovské silnice, 1932
206. Mladá Vožice od rybníka, 1932
207. Po bouřce, 1932, 25x31 cm
208. Kaple na vožickém hradě, 1933, 70x80 cm
209. Stavba mého domku v Mladé Vožici, 1934, 35x50 cm
210. Na budoucí mé zahradě v Mladé Vožici, 1934, 35x50 cm
211. Žahourův mlýn v Mladé Vožici, 1933, 35x50 cm
212. U Žahourova rybníka, 1934, 26x33 cm
213. Hadí hora v předvečeru, 1934, 31x32 cm
214. Předvečerní mraky nad vožickými kopci, 1934, 31x32cm
215. Šípkový keř, 1935, 35x50 cm
216. Vožická třešňovka v květu, 1935, 100x110 cm
217. Hadinec, 1935, 35x50 cm
218. Janov v slunném březnu, 1934, 25x30 cm
219. Hloubení naší studny, 1935, 25x30 cm
220. Vožický hrad, 1935, 75x105 cm
221. Po bouřlivém předvečeru ve vožické uličce, 1935, 30x25 cm

str. 14

222. Vožice od sv. Mikuláše, 1936, 60x100 cm
223. Zimní předvečer u Panského mlýna, 1936, 50x66 cm
224. Z naší zahrádky v Mladé Vožici, 1936, 28x30 cm
225. Pavlov, 1936, 35x50 cm
226. Předvečerní nálada, 1936, 24x30 cm
227. Z naší zahrádky v Mladé Vožici, 1936, 25x30 cm
228. Zlatobýl v naší zahrádce, 1936, 24x31 cm
229. V Kuchynkách u Mladé Vožice, 1937, 30x50 cm
230. Nad chobotem podhradního rybníku, 1936, 30x50 cm
231. Podzim ve vožické třešňovce, 1936, 38x50 cm
232. Mladovožický hrad od chobotu Blanice, 1937, 31x50 cm
233. U vrátek naší zahrady, 1937, 30x31 cm
234. Poslední sníh na Stehlovech, 1937, 26x32 cm
235. Vyhlídka z mého okna na vožický hrad, 1937, 25x32 cm
236. První sněhový poprašek, 1937, 25x34 cm
b) Růže a ostroška, 1937, 66x50 cm
237. Deštivý podzim na vožických kopcích, 1938
238. Blanické borky, 1938, 32x50 cm
239. Tání na Pavlově, 1938, 25x32 cm
240. Malý a Velký Blaník, 1939, 31x50 cm
b) Probuzení dne a jara pod Blaníkem, 1940, 35x50 cm
241. Vožická chaloupka ve sněhu, 1940, 25x30 cm
242. Blaník „1940“, 1940, 50x66 cm
243. Ve žních, 1940, 36x50 cm
244. Žahourův mlýn v zimě, 1942, 66x85 cm
245. Nádvoří hradu Šelmberka, 1941, 66x50 cm
246. Vožický hrad v zimě, 1941, 21x30 cm
247. Kaplička v Malém Janově, 1942, 25x31 cm
248. V březnu na vožických polích a kopcích, 1943, 21x31 cm
249. Šípky v květu, 1942, 36x50 cm
250. Havířská chajda u Staré Vožice, 1942, 26x34 cm
251. Havířská chajda u Staré Vožice, 1942, 60x70 cm
252. Náves v Malém Ježově, 1942, 33x50 cm
253. Velký a Malý Blaník za podzimního předvečera, 1943, 86x100 cm
254. Velký a Malý Blaník od Předbořic, 1943, 86x107 cm
255. Vožické podhradí v předjaří, 1943, 100x110 cm
256. Pastviny v Bukově, 1943, 100x110 cm
257. Blaník z údolí Blanice u Louňovic, 1942, 35x50 cm
258. Z Malého Ježova, 1942, 60x70 cm
259. Tání na vožických kopcích, 1943, 21x31 cm
260. Kvetoucí lípa pod kopcem, 1943, 22x24 cm

str. 15

261. Bouda v lomu, 1943, 23x34 cm
262. Oustějovská kaplička pod starou lípou, 1942, 66x50 cm
263. Pěšinou kolem žitka, 1943, 26x32 cm
264. U Staměřic, 1943
265. V Labech za mračného dne, 1943, 24x39 cm
266. Poslední zbytky závěje, 1944, 60x120 cm
267. Mladá Vožice s hradu, 1944, 50x70 cm
268. Podzim ve Stehlovech, 1944, 24x30 cm
269. Za statkem, 1944, 24x35 cm
270. Kvetoucí jabloně, 1944, 33x50 cm
271. Na vožickém podhradí, 1944, 45x60 cm
272. Velký a Malý Blaník od Předbořic, 1944, 40x60 cm
273. Mračna nad pastvinami, 1945, 15x25 cm
274. Na sklonku zimy na Blanici pod Šelmberkem, 1945, 33x50 cm
275. V podvečer na stráni, 1944, 50x70 cm
276. Letní poledne v polích, 1945, 65x70 cm
277. Blaník od louňovického mlýna, 1944, 33x50 cm
278. Zimní předvečer, 1945, 20x34 cm
279. Před jarem na vsi, 1945, 34x50 cm
280. Starý lom, 1945, 60x70 cm
281. Bouřlivý předvečer, 1945, 22x36 cm
282. Kvetoucí sad, 1946, 21x30 cm
283. Za podzimního šera, 1946, 21x31 cm
284. Žito dozrává, 1946, 21x31 cm
285. Mračný podvečer, 1946, 23x35 cm
286. U vrátek mé zahrady, 1946, 27x25 cm
287. Mraky nad Hůrkou, 1946, 25x31 cm
288. Na rozcestí z Křekovic do Vosné, 1946, 68x55 cm
289. Janovské zahrady před rašením, 1947, 24x33 cm
290. Před jarem v Janově, 1947, 24x33 cm
291. Janov v předjaří, 1947, 24x33 cm
292. Předjaří u janovského kostela, 1947, 50x33 cm
293. Janov v slunném předjaří, 1947, 65x85 cm
294. Žně v blanickém údolí, 1947, 24x33 cm
295. Na blanickém rybníku „U tří borovic“ , 1948, 25x33 cm
296. Před bouří v polích, 1947, 45x60 cm
297. Březnový předvečer, 1947, 70x100 cm
298. Výhled od vožického hradu k Šelmberku a Blaníku, 1948, 24x31 cm
299. Podzim v kopcích, 1948, 24x31 cm
300. Srpnové odpoledne, 1948, 25x26 cm
301. V předvečer po dešti, 1948, 50x66 cm

str. 16

302. U křížku v Dolečkách u Mladé Vožice, 1948, 70x65 cm
303. Podzim u našich vrátek, 1948, 70x65 cm
304. Po deštivém dnu, 1948, 70x100 cm
305. Na Lužnici, 1948, 23x40 cm
306. Podzim u zarostlého rybníka, 1948, 22x40 cm
307. Chalupy v soumraku, 1948, 40x70 cm
308. Pole ve stínu mraku, 1948, 50x66 cm
309. Borky u Blanice, 1948, 40x48 cm
310. Kvetoucí sad v Suchdolci u Mladé Vožice, 1948, 33x50 cm
311. Na počátku května, 1948, 33x50 cm
312. Snad počíná kvésti, 1948, 33x50 cm
313. Sníh odešel, 1948, 25x35 cm
314. Za mračného podvečera, 1948, 20x46 cm
315. Duha nad vožickými kopci, 1948, 50x100 cm
316. Ve žních, 1949, 25x35 cm
317. Podzim na vožickém hradě, 1949, 35x50 cm
318. Žně u sv. Mikuláše v Mladé Vožici, 1949, 35x50 cm
319. Na sklonku dne, 1949, 27x30 cm
320. Výhled z mého okna na vožické kopce, 1949, 42x95 cm
321. U staré lékárny v Mladé Vožici, 1949, 45x60 cm
322. Zimní předvečer za oblevy, 1949, 42x92 cm
323. Březový koutek v mé zahradě, 1949, 40x50 cm
324. Podzim u blanického rybníka, 1949, 40x50 cm
325. V polích ke konci února, 1950, 40x10 cm
326. Jaro se probouzí, 1950, 37x50 cm
327. Podzimní předvečer, 1950, 23x41 cm
328. Před podzimním večerem na haldách u Staré Vožice, 1950, 42x90 cm
329. Soumrak nad blanickým rybníkem, 1950, 50x70 cm
330. Předvečerní nálada, 1950, 50x66 cm
331. Stehlovy a Hůrka nad Pavlovem, 1950, 42x95 cm
332. Na sklonku zimy, 1950, 25x34 cm
333. Žně na vožických kopcích, 1950, 70x100 cm
334. Jihočeská vesnička v zimním předvečeru, 1950, 27x35 cm
335. Ve vožických polích na počátku března, 1950, 60x75 cm
336. Jaro se probouzí, 1951, 37x50 cm
337. Za časného jara na bzovských stráních, 1951, 60x75 cm
338. Na Beránku, místo, kde kázával Mistr Jan Hus, 1951, 110x140 cm

Zpět