Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Teplý: Petrovice

[Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XIX., str. 648]

Petrovice také Mrakešovy č. Táborské, ves t., hejtmanství Tábor, okres Mladá Vožice, fara Nová Ves, pošta Milčín; 40 domů, 276 obyv. č. (1890), mlýn. Alod. statek Petrovický se Slapskem má 271,74 ha se zámkem (při něm kaple P. Marie a park), dvorem, pivovarem a lihovarem, drží jej Karel sv. p. Peche. Na miste zámku stávala nepevná tvrz, sídlo vladyk z Petrovic. První známý držitel Petrovic z roku 1313 slul Václav z Petrovic; jeho potomci oblíbivše si jméno Mrakeš, psali se Mrakešové z Petrovic. Z nich Jan Harovník z Petrovic, hejtmaniv ve službách rožmberských, ještě r. 1468 spravoval rodové zboží. R. 1585 vládl tu Jan Malovec z Malovic, jenž sídlo své prodal Elišce z Lobkovic, choti Jiříka z Talmberka na Jankově a Nemyšli. S Nemyšlí spojeny Petrovice až do r. 1718, kdy je Johanna Terezie, vdova po Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, roz. Hrobčická a opět provdaná za hrab. Bernarda Careto-Millesima, pustila trhem Viktorii Morelové z Letin, roz. Věžníkovně. Po r. 1725 přejal statek František Leopold Voračický z Paběnic, po něm dcera Marie Terezie, která je závětí z r. 1748 odkázala manželu svému Rudolfovi Janu Malovci z Malovic. Malovec umřel zde bezdětek r. 1759. Potom šly Petrovice z ruky do ruky, až přešly r. 1829 na Hermenegilda ryt. Peche, kontrolora vrchní stavovské pokladny v Praze, jenž byl 8. srpna 1816 povýšen do stavu šlechtického. Potomci tohoto drží je dosud. Fr. Teplý.

Zpět