Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


František Lískovec: [Oslavy stého výročí narození Augusta Sedláčka v Mladé Vožici]

[Časopis turistů, r. LVI, č. 9-10, září-prosinec 1944, s. 151; vyšlo jako první podkapitola referátu „Rok jihočeského památkáře“]

Na rok 1943 připadalo výročí stých narozenin jednoho z turisticky nejvýznačnějších topografů a historiografů - Dr. Augusta Sedlačka, jihočeského rodáka (narozen 28. srpna 1843 v Mladé Vožici). Rok předtím připravovány oslovy těchto narozenin odbory táborským, mladovožickým a župou táborskou za patronace našeho Klubu českých turistů v Praze (hlavně památková komise), památkového úřadu, archeologického ústavu, Společnosti přátel starožitností, města Písku aj. Vypracován program o těchto osmi číslech: a) putovní přednáška „Vožice a Vožicko“ za doprovodu barevného filmu (pro nedostatek materiálu zatím dosud neúplný); b) divadlo historického námětu „Pramáti ze Šelmberka“; hudební matinée se slavnostní veřejnou přednáškou o A. Sedláčkovi; d) otevření Sedláčkovy síně při vožickém muzeu (benevolencí obce získány místnosti v rodném domě Sedláčkově); e) vycházka na zříceninu blízkého hradu Šelmberka s výkladem historickým a konzervačním (práce vykopávkové ovšem dnes nepokračují). Šelmberk, jak sám Sedláček ve svých „Pamětech z mého života“ se zmiňuje, možno pokládati za nejmocnější podnět k pozdější jeho činnosti, vrcholící monumentálními „Hrady a zámky“; f) vydání brožury o Šelmberku z pera doc. dr. V. Mencla a Ing. D. Menclové; (g) získáván spolehlivý finanční základ projektovanými divadelními, biografickými a loutkářskými představeními ve prospěch oslav, vydání pohlednic a památek Vožice a Vožicka za spolupráce mistra Ot. Bubeníčka, a konečně - h) uspořádání rozhlasového pásma o Vožici a Sedláčkovi. Z tohoto programu uskutečněno 1943 jenom rozhlasové pásmo (11. září 1943). Vše ostatní odloženo do dob mírových. Pořadatelstvo opětovně prosí o věnování památek po Sedláčkovi, zvláště korespondence, vožickému muzeu.

Zpět