Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Mateřská škola Miličín
ORGANIZACE DNE V MŠ MILIČÍN:

6,15 - 8,00:scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8,00 - 9,00:společné uvítání – zvolení hospodářů, seznámení s denními činnostmi
ranní hry dle volby a přání dětí
didakticky zacílené činnosti ve skupinkách
individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
jazykové, literární a hudební chvilky
ranní cvičení
9,00 - 9,30:hygiena, svačina
9,30 - 10,00:didakticky cílené činnosti, smyslové hry
komunitní kruh
10,00 - 12,00:pobyt venku
12.00 - 12,30:hygiena, oběd
12,30 - 14,30:hygiena (čištění zubů), odpočinek na lůžku
četba, poslech literárních textů
kroužek pro 6ti leté děti
individuální vstávání – náhradní nespací aktivity
14,30 - 15,00:hygiena, svačina
15,00 - 16,00:odpolední zájmové činnosti dětí
pokračování didakticky cílených činností