Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Mateřská škola Miličín

MŠ Miličín je jednotřídní, věkově smíšené prostředí vede k rodinnému způsobu výchovy dětí s maximálním individuálním přístupem. Mladší děti se učí od starších, starší přirozeně pomáhají mladším.

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu s názvem „ Zvonečku, zazvoň“. Program je zaměřen na ekologické poznávání okolní přírody i života lidí, nabízí pohybové vyžití podle potřeby dítěte a ročního období. Činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, střídají spontánní a řízené aktivity s důrazem na rozvoj emoční inteligence dítěte.

Dítě je rozvíjeno rovnoměrně ve všech oblastech – výtvarné, hudební, pohybové, jazykové, rozumové a sociální.

Během roku organizujeme mnoho akcí – výlety, návštěvy divadel, předplavecký výcvik, akce pro rodiče, zveme hosty do MŠ, oslavy svátků, tématické vycházky do přírody, exkurze, kroužky – příprava na školu, seznámení s počítačovou technikou, připravujeme angličtinu.

Na škole je logopedická poradna.

Dle potřeby integrujeme děti s postižením a pro děti s odkladem školní docházky vytváříme individuální vzdělávací plán.

Spolupracujeme s rodiči – na nástěnce je informujeme o probíhající výchovně-vzdělávací činnosti, rodiče si mohou v MŠ půjčovat odbornou literaturu k výchově dětí, informovat se na své dítě, pořádáme společné akce rodičů s dětmi – vánoční odpoledne, návštěva divadla, ukázka výchovné činnosti, rozlučkové odpoledne, atd.

Před nástupem dítěte do MŠ s rodiči konzultujeme individuální adaptační proces.

Prostředí MŠ poskytuje dětem dostatek podnětů pro jeho vývoj – dostatek hraček a učebních pomůcek.

MŠ je po rekonstrukci sociálního zařízení, ve třídě je vyměněn nábytek.

Naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, rozvíjet v dítěti radost ze života, rozvíjet jeho osobnost, touhu po vědění, přirozený talent a správné normy chování ve společnosti – to vše by mělo navazovat na výchovu v rodině a dále se rozvíjet v prostředí MŠ.