Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Nemyšl

Nemyšl Nemyšl Nemyšl v Ottově slovníku naučném:
[1888-1908, svazek XVIII., str. 186]


Nemyšl, ves v Čechách, hejtmanství Tábor, okres Mladá Vožice, fara Hoštice, pošta Sudoměřice; 40 domů, 298 obyvatel (1890), soukromá škola milosrdných sester, 2 mlýny. Alod. panství (715,79 ha) se zámkem (při něm kaple), dvorem, pivovarem, lihovarem a cihelnou drží JUDr. Bedřich hr. Deym. Bývalá tvrz byla původním sídlem vladyk z Nemyšle, z nichž první jmenuje se (roku 1377) Litvin, jehož potomci, získavše sousední Mitrovice, zvali se odtud Mitrovští z Nemyšle; poslední z nich Bohuslav seděl tu v letech 1506-45. Provdáním se Kunky Mitrovské za Mikuláše Kosoře z Malovic dostala se Nemyšl do rodu tohoto. V letech 1564-71 seděl tu Adam Předbor z Radešína a Eliška z Lobkovic, provdaná za Jiřího z Talmberka, jehož potomci se tu drželi do roku 1662, kdy Nemyšl koupil Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu. Potomci jeho seděli zde do roku 1719, načež následovali hrabata Caretto de Millesimo (do roku 1765), potom Josef ryt. z Curto a Mohrenbachu. Roku 1791 koupila Nemyšl od Josefa ryt. z Gfässer M. Victorie hr. Golčova rozená Dejmova ze Střiteže, po jejíž smrti (1822) dostalo se zboží nemyšlské hr. Deymům.


Vaše komentáře, poznámky a diskuze k této obci:
Připojte se k Webovému společenství obyvatel a přátel České Sibiře
Zpět