Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuOkrašlovací spolek Miličín

Okrašlovací spolek Miličín

je nově vzniklé občanské sdružení z důvodu okrášlení a zviditelnění obce Miličín v jižní části Středočeského kraje , a  s cílem navázat po 62 letech na Okrašlovací spolek založený Čeňkem Kraupnerem v roce 1913 a fungující do roku 1950.


Záměry Okrašlovacího spolku

 • probuzení zájmu místních obyvatel o život v obci a o jejich zapojení do aktivního společenského života.
 • připomenutí kulturního a přírodního dědictví nejen občanům Miličína bude významným příspěvkem k jeho lepší ochraně, péči a změně celkové podoby obce.
 • posílení vědomí příslušnosti obyvatel a návštěvníků obce Miličín k místu, ve kterém žijí a zároveň se poučit z činů významných předků
 • spolupráce se ZŠ a MŠ Miličín v  nabídkou Okrašlovacího kroužku, kde budou žáci zapojováni do zviditelňování obce Miličín a tím dojde k posílení jejich vztahu k místu a krajině, kde žijí, se zvýšením zájmu o dění kolem sebe, další ochranou přírody a krajiny při nevhodném využívání a před poškozováním toho, na čem se podíleli při vytváření.
 • rádi mezi sebou uvítáme nové členy a dáme prostor i někomu, kdo přijde s nápadem a je schopen svou iniciativou motivovat své okolí.
 • Obec Miličín má mnoho historických a přírodních objektů, které jsou sice přístupné, ale chybí jim informační popis a proto jsou mladými generacemi opomíjené a pro turisty nezajímavé. Prvním činem Okrašlovacího spolku bylo sepsání podkladů pro žádost o dotaci na projekt Obnovení stezky Čeňka Kraupnera. Získáním finanční dotace lze upoutat pozornost na mnoho historických, přírodních a kulturních zajímavostí typických pro Miličín. 

Projekt - Obnovení stezky Čeňka Kraupnera 


Cílem projektu je ve spolupráci s místními občany, obecním úřadem, základní školou, místními dobrovolnými spolky obnovit stezku Čeňka Kraupnera s vytvořením odpočinkových míst a informačních panelů, jejichž obsahem budou historické, přírodní a kulturní zajímavosti obce Miličín a jejího okolí. Trasa stezky bude 5 km dlouhá a bude na ní 9 (nebo 8?) oboustranných informačně naučných panelů. Na panelech budou z jedné strany informační popisy objektů se souvisejícími historickými zmínkami i o činech místních dobrovolných spolků. Druhá strana panelu bude naučně poznávací, především pro děti, ale nejenom pro ně. Na sběru informací na panely včetně návrhů se podílí žáci místní základní školy s konečnou úpravou ve spolupráci - výbor Okrašlovacího spolku, Muzeum České Sibiře, ZŠ a MŠ Miličín, obec Miličín, místní dobrovolné spolky a pamětníci z veřejnosti.


Občanské ho sdružení Okrašlovací spolek Miličín nabízí žákům ZŠ a MŠ Miličín Okrašlovací ho kroužek v rámci mimoškolních aktivit pod vedením Jany Slabé Janoutové. Náplň kroužku je vyjádřena cíli Okrašlovacího spolku, které jsou součástí jeho stanov:

 1. ochrana přírody a krajiny
 2. přispívání k ochraně životního prostředí
 3. tvorba prostředí podporujícího občanskou společnost
 4. tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 5. ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 6. ochrana zeleně v obci.

Dále se v nejbližší době budou žáci podílet na sběru informací na informační panely včetně návrhů pro obnovení stezky „Čeňka Kraupnera“ a v budoucnu i na jiné projekty, na které bude Okrašlovací spolek žádat o dotace, neboť obec Miličín má mnoho historických a přírodních objektů,   které jsou sice přístupné, ale chybí jim informační popis a proto jsou mladou generací opomíjeny a pro turisty nezajímavé.


Okrašlovací kroužek bude mít nepravidelné schůzky, které budou řádně ohlášeny dopředu. Kroužek bude fungovat i o hlavních prázdninách.

Zapojením žáků do zviditelňování obce Miličín dojde k posílení jejich vztahu k místu a krajině, kde žijí, se zvýšením zájmu o dění kolem sebe, další ochranou přírody a krajiny při nevhodném využívání a před poškozováním toho, na čem se podíleli při vytváření. 


Za Okrašlovací spolek
Jana Slabá Janoutová

Pro obec Miličín byla vytvořena Sběratelská karta č. 0970, která je součástí projektu Klubu českých turistů. Tuto kartu lze zakoupit ve třech prodejních místech v obci Miličín - Občerstvení Rumbouda - parkoviště Miličín, Smíšené zboží - Markéta Dvořáková na Hájkově náměstí, Restaurace U Dvou Javorů.