Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Spolek divadelních ochotníků v Miličíně
při TJ Sokol Miličín

Divadlo

- byl založen v roce 1875, a vyjma krátké přestávky v době 1. světové války pracoval nepřetržitě plných 90 let. Vedle divadelních představení, kterých v letech svého největšího rozmachu uváděl i několik ročně, se proslavil v širokém okolí i svými zcela originálními masopustnímu maškarami – částečně improvizovanými, ale vždy veselými představeními, jež se již od konce 19. století hrávala takřka každoročně o masopustu před miličínskou radnicí. Nadšení bylo tehdy jistě nezměrné, přesto přišla doba, kdy poněkud vyprchalo. Stalo se to v roce 1965, kdy byla sehrána poslední hra a činnost Spolku byla ukončena. Nikoliv však definitivně. O 31 let později, v roce 1996, byl díky skupině místních nadšenců v čele s paní Vlastou Kořínkovou Spolek divadelních ochotníků znovu založen a ihned bylo navázáno na prastaré miličínské tradice: hned v roce následujícím byly obnoveny masopustní maškary a o několik měsíců později byla uvedena po dlouhých 32 letech také první divadelní hra. Od té doby již 13. rokem pracuje Spolek nepřetržitě, každoročně připravuje masopustní maškary a téměř každým rokem jednu divadelní hru.


Ve své novodobé historii dosud sehrál tyto divadelní hry:

Rok 1997: C. Goldoni: Hrubiáni
Rok 1998: Scarnicci, Tarabusi: Kaviár nebo čočka
Rok 2000: Moliere: Zdravý nemocný [plakát]
Rok 2001: N. Manzari: Obecní hrdina [plakát]
Rok 2002: Moliere: Chudák manžel [plakát]
Rok 2003: V. Venclík: Domácí představení [plakát]
Rok 2005: Moliere: Škola pro muže [plakát]
Rok 2006: G. Feydeau: Dámský krejčí [plakát] [fotky]
Rok 2007: Vladimír Kříž: Fantom třetího poschodí [plakát] [fotky] [video ukázka]
Rok 2008: František David: Hledá se medium [plakát] [fotky]
Rok 2009: Antonín Lokay: Kandidáti ženitby [plakát] [fotky]
Rok 2011: Josef Skružný: Falešná kočička [plakát] [fotky]
Rok 2012: Josef Skružný: Macíčkova dovolená [plakát] [fotky]
Rok 2013: M. Jindra Rovenská: Sňatkový podvodník [plakát] [fotky]

Více se o historii i současnosti Spolku miličínských divadelních ochotníků dočtete
v Muzeu České Sibiře.