Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

Čtvrtá pamětní kniha města Miličína,
strana 385, zápis z roku 1977:

(Zápisky z druhé poloviny roku 1977 najdete v Páté pamětní knize města Miličína)

Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Čtvrtá pamětní kniha města Miličína, strana 385
Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Přejít na stranu:
(číslo stránky může být od: 1 do: 390)
Přejít na zápisy z roku:
Stručný obsah zápisků z roku 1977 v této kronice:
Strana 344 Počasí 1. ledna, novoroční projev prezidenta Husáka
Strana 345 Rada Místního národního výboru a její složení
Strana 346 Novoroční projev prezidenta Husáka - pokračování, počasí v lednu
Strana 347 Rada Místního národního výboru a její složení - pokračování, rozličné plesy v sokolovně
Strana 348 Výzva "Neplýtvej potravinami, dojídej!", autobusové spojení to Tábora, počasí 12.1., daň ze psů
Strana 349 Nové prodavačky v prodejně potravin a o dalších prodejnách
Strana 351 Šibřinky, ples chovatelů drobného zvířectva, ...
Strana 352 Ples Elka Miličín, sběr železného šrotu, navážení zeminy "u jam", ..
Strana 353 Počasí v únoru, vykradení prodejny textilu, ples mladých v Ješeticích
Strana 354 Předsedové MNV Miličín, o Okresním národním výboru, obecní knihovna
Strana 355 Prodejna masa a uzenin, šoféři nesmí býti napojeni pivem, proto se vyrábí Pito
Strana 356 Cizí nákladní auta projíždějící Miličínem, počasí 2.2.
Strana 357 Počasí v únoru a březnu
Strana 359 Počasí 9.3., lidé přijíždí z Prahy do Miličína, zahájeny poslední stavební práce na státní silnici, ukončování stavby benzinové stanice u hotelu
Strana 360 Zemřel p. Švec, p. Holánek a pí. Šťastná, počasí v březnu, schůze včelařů
Strana 361 Počasí v březnu, rozkvétají bledule
Strana 362 Seznam různých staveb a rekonstrukcí, škola
Strana 363 Přání k MDŽ, oslava s důchodci
Strana 364 Dramatický soubor Svazu požární ochrany z Vrchotic hraje v Miličíně operetu
Strana 366 Stavba parkoviště u hotelu a další práce kolem státní silnice, počasí o žních a 31.3.
Strana 367 Členská schůze Jednoty, další odstřel skály pro parkoviště u hotelu
Strana 368 Výměna plotů u státní silnice, počasí v dubnu, kronikář přednáší ve škole o historii Miličína
Strana 369 Veřejná schůze Národního výboru, další odstřel skal pro parkoviště u hotelu, výběr pozemku pro novou bytovku za sokolovnou, kácení lípy u školy
Strana 370 Stavění máje, pálení mírové vatry, májové oslavy
Strana 371 Májové oslavy - pokračování, vlastivědná výstava "z historie a přírody Voticka"
Strana 372 Automobilový závod Rallye Česká Sibiř, kurz na řidičský průkaz, předání občanských průkazů, zboření kapličky v Ludvíkově ulici (pod kostelem)
Strana 374 Počasí v květnu, soutěž ve střelbě
Strana 375 Úpravy nové státní silnice, asfaltování parkoviště u hotelu
Strana 376 Bouřka 30.4., asfaltování parkoviště, metání hnoje
Strana 377 Myslivecká zábava, jsou vybudovány základy benzínové stanice u hotelu, JZD suší v sušárně, prodejna potravin má inventuru
Strana 378 O hřbitovu
Strana 379 Výstava fotokroužku Miličín, dětské divadelní představení a bouře během něj
Strana 380 Utkání v kopané, Mírová slavnost na Konopišti, asfaltování cesty od sokolovny ke státní silnici
Strana 381 Promítání filmů v sokolovně, počasí v červnu
Strana 382 Sušárna píce v JZD, jarní mrazy, poslední práce na úpravě státní silnice
Strana 383 Počasí na konci června, Mateřská škola Miličín
Strana 385 Základní škola
Ukázat stručný obsah celé této kroniky ...
Přejít na seznam kronik