Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 62.

[dopis vlepený do Pamětní knihy]

Zn. 706/76/Všeob.
Vyřizuje: MNV
V Lidicích 6.7.1976

Vážená soudružka
Ludmila Doubková
Miličín
okr. Benešov

Vážená soudružko!

Předem přijměte naše srdečné poděkování za Váš dopis i za to, že se Vám velmi líbila uspořádaná beseda o Lidicích našimi soudružkami Krásovou a Endrštovou.

Naší obec můžete navštívit kdykoliv, Muzeum je otevřeno denně od 8,00 hodin do 17,00 hodin nepřetržitě.

Sad přátelství a míru je v plném rozkvětu, takže se můžete podívat na záplavu různobarevných růží.

Pokud se týká zaslání finančního příspěvku na stavbu našeho pomníku pro naše lidické děti, rádi Vám číslo konta sdělíme a dovolte, abychom Vám již nyní za všechny lidické občany za tento ušlechtilý čin ze srdce poděkovali.

Budete-li si přát, aby Vás při návštěvě naší obce některá ze soudružek, které u Vás byly na besedě, provázela, bude nejlépe, když si sami na ně dopíšete, buď na s. Krásovou, Lidice čp. 55, nebo na s. EEndrštovou, čp. 65 Lidice, popřípadě se domluvily i na termínu zájezdu. Jinak však v muzeu jsou lidické ženy, které návštěvníky provázejí muzeem a podávají výklad, ovšem další prohlídku obce už každá výprava absolvuje sama.

Jistě se však nějak se s. Krásovou nebo Endrštovou domluvíte.

A nyní konto na pomník lidických dětí:
SBČS Kladno, název účtu pomník lidických dětí, číslo účtu 90 14 2649-2.

S pozdravem za MNV - tajemnice: Marie Šupíková

Kulaté razítko: Místní národní výbor Lidice, okres Kladno

Zpět