Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 40.

[nedatováno, zřejmě druhá polovina měsíce dubna 1976]

Účastník XV. sjezdu KSČ

Okresním výborem KSČ v Benešově byl na sjezd vyslán s. Ladislav Žahourek, předseda JZD Česká Sibiř Miličín, který je nositelem několika vyznamenání za zásluhy. Máme radost z toho, že bude sjezdového jednání přítomen s. Žahourek za náš obvod a jistě po svém návratu nás bude informovat o průběhu jednání XV. sjezdu.

Vlastní rukou s. Žahourek do Pamětní knihy dopsal:

Jsem hrdý na to, že mi bylo umožněno svou účastí přispět ke zdárnému jednání XV. sjezdu, jehož závěry skýtají záruku šťastné budoucnosti našeho lidu.
Žahourek.

Zpět