Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 38. až 39.

[duben 1976]

XV. sjezd KSČ, 12. - 16. dubna 1976

List 39.

XV. sjezd byl zahájen 12. dubna ve sjezdovém paláci. Slova se ujal generální tajemník ÚV KSČ s. Gustav Husák, aby přednesl zprávu o činnosti strany a vývoji společnosti od XIV. sjezdu KSČ a dalších úkolech strany. Vlastní sjezdové konání trvalo pět dní a bylo přesně vystihnuto heslem v jehož duchu se konalo: "V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování rozvinuté socialistické společnosti."

Zpět