Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Uhřice
[str. 124 až 125]


Schaller VIII. 202. - Sommer XVI. 151.- Vlasák: Sedlecko, 48-52.


TVRZ nad potokem, kolem čtvercového nádvoří v XVI. stol. založená, byla r. 1855

str. 125

zničena požárem. Dosud zachováno z větší části přízemí stavení panského. Jeho zdivo jest mohutné, silnými šikmými opěráky podepřené a sgraffitovou omítkou ozdobené. Zaklenuto jest klenbou valenou, výsečovou, bez žeber.

I prostorná síň v protějším křídle, nyní za stáj užívaná, jejíž pásová klenba nesena jest čtyřbokými pilíři, prozrazuje původní výstavnost'.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět