Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Dopis Karla Farského z Ústřední rady starších Církve československé v Praze, oznamující přičlenění Miličína pod náboženskou obec v Chotovinách (20.1.1922)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 25-26]
[Fotokopie dokumentu]

Biskupská rada
Ústřední rada starších Církve československé v Praze
telefon č. 6288 - úč. pošt. úř. šek. č. 528
V Praze dne 20.1.22
č. 135/21
Miličín: st.

Bratří!

Vaše obec byla pojata do obvodu náb. obce v Chotovinách.

Proto zatím tu žádost odložte. Až budou Chotoviny [? nečitelné], pak si budete moci žádati o osamostatní.

S br. pozdr.
Dr. Farský
Kulaté razítko: Biskupská rada Církve československé v Praze

[Na zadní straně dokumentu dopsal Čeněk Kraupner: "Legitamace zaslané jsme již nedoručili. Poněvadž jsme přiděleni k faře Chotoviny."]

Zpět