Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Antonín Norbert Vlasák: Okres Votický,
nástin statisticko-historický

[Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek,
v Praze 1873]

[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy]  [Další kapitola >>>]


XII. Bedřichovice.
[str. 92 až 93]


Zdejší, nyní filiální, chrám sv. Vavřince býval za stara farním (roku 1350 připomíná se v dekanátu Štepánovském, r. 1384 odvedl 8 gr. desátku královského). Z podacích pánů známi jsou z té doby tito: Roku 1361 3. června po smrti faráře Martina ku podání statečného rytíře Dršky z Nesper a Zdislava z Bedřichovic klerik Štěpán syn Otradův z Vitanovic potvrzen byl za faráře do Bedřichovic, uveden farářem Vrcholtovským. Týž Zdislav postoupil r. 1388 podací kostela v Bedřichovicích Majnušovi ze Zdebuzevsi, který mu je však ještě toho roku dne 18. prosince vrátil. Po smrti Zdislava byl poručníkem po něm zůstalých sirotků Zdeňka a Doroty panoš Jan Podnávec z Teptína, který svolil, že zdejší farář s knězem Matyášem Postupickým faru vyměnil, tento potvrzen 7. června 1396 a uveden farářem Popovickým. 1)

Během 15. století vešli v držení Bedřichovic vladykové z Lomné, a ti se psali dle nového sídla Bedřichovští z Lomné; k roku 1534 připomíná se z nich Bohuněk z Lomné na Bedřichovicích, k roku 1589 rytíř Pavel Bedřichovický z Lomné na Bedřichovicích. Roku 1600 uvázal se v statek rytíř Mikuláš Chobotský z Ostředka. Jeho syn, Jan Chobotský z Ostředka na Bedřichovicích, byl co účastník známé stavovské vzpoury ku ztrátě polovice jmění odsouzen, následkem toho statek jeho Bedřichovice prodán jest roku 1623 panu Janovi z Talmberku, který jej s Jankovem spojil.

Bedřichovice, ves. 237 kat, 5 židů v 24 domech. Kostelík sv. Vavřince, uprostřed hřbitova, jest stavba stará, prostá, objemu skrovného; r. 1645 byl od Švédův i s tvrzí a celou vsí vypálen, k roku 1653 od Jana, starš. z Talmberka obnoven. Ukazoval na to nápis na oltářním obraze, nyní po straně stojícím, který nápis při obnovování roku 1872 setřen byl. Věž na polední straně dole zděná, v patru dřevěná, obsahuje tři zvony s nápisy:


1) Lib. Confirm. I. 155, V. 260 — Lib. Erect. XII. A. 20.

str. 93

„G. M. wysoce vrozenemu P. P. Janowi starssymu z Talmberka na Jankowie, Postupicych a Bedržichowicych G. M. C. radie. Thomas Gleixner me fecit 1652.“

Na druhém znak Talmberský a letopočet 1652. Třetí nemá nápisu.

Kostel, nemaje vlastního duchovního, stál toho času pod správou farářů Postupických. Rudolf z Talmberka (dědic po Janovi) roku 1693 svému bratrovi Janovi Františkovi z Talmberka od svého panství Jankovského statek Postupický odprodal „s podacím kostelním v Postupicích a sem přifařeným filiálním kostelem v Bedřichovicích." 1) Od té doby podržela vrchnosť Postupická a po spojení Postupic s Jemniští vrchnosť Jemnišťská patronátní právo kostela Bedřichovického. Roku 1785 byl kostel Bedřichovický z osady Postupické vyloučen a faráři Velišskému do správy dán. Tvrz Bedřichovická stávala při statku Jakuba Sladkovského, čísle 10., tvrziště poznati již jen z pahrbkův a dolíků mechem porostlých. Mimo ves k východu nalézá se dvůr poplužní, Větrov zvaný; myslivna k západu v úbočí Šankovy Hůry.

Cerkovice, (Crkvice), dvůr poplužní ¼ hod. od Bedřichovice jihovýchodně, býval samostatným statkem a sídlem vladyk řečených odtud Crkovští ze Zahrádky, kteří užívali v znaku zlatého vola. Připomínají se z rodu toho k roku 1534 Ctibor ze Zahrádky na Crkovicích, 1556 Zdeněk ze Zahrádky na Crkovicích a Václav ve Lhejšově. Rodina ta, přišedši nehodami v úpadek, držela později statky svobodnické, neužívajíc praedikatu. Potomkové žijí podnes. Dvůr se dostal k panství Ratmiřickému.

Čestín, ves ¼ hod. od Bedřichovic, 83 obyvatelů, 10 domů.


1) Dsky zemské: Kvat, 402, L. 2.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy]  [Další kapitola >>>]

Zpět