Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 169

[24.5.1978]

Konference v Benešově

Ve středu 24. června [správně má být: května] se konala okresní konference delegátů LSD v nově vybudované budově Jednoty v Benešově. Ve velmi hezkém a příjemném prostředí byla uvedena hymnou a po té ji zahájil místopředseda Jednoty Jiří Filandr. Mezi hosty zvláště uvítal J. Podhorského, vedoucího tajemníka OK KSČ, J. Pecku, tajemníka OV KSČ, V. Škornu, předsedu ONV, Jiřího Cehodského, předsedu KV spotřebních družstev a řadu dalších soudruhů. Zdravici a kulturní vložku provedli učňové Jednoty. S. Filandr v úvodu ocenil vysoké pracovní vypětí při výstavbě nové budovy Jednoty a poděkoval všem brigádníkům za to, že se konference mohla konat v tomto důstojném prostředí. V diskusi hovořili členové DV hlavně o činnosti a zlepšení práce v mas. pol. práci. Po diskusi byla provedena volba členů delegátů výboru i členů a kandidátů revisní komise a delegátů a jejich náhradníků na krajskou konferenci Českého svazu spotřebních družstev. Po přijetí usnesení provedl závěr J. Filandr. Byla přítomna s. Doubková a s. Zadáková.

Zpět