Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 131 - 132

[1.9.1977]

Začátek školního roku

Tak jako každým rokem, i letos byly členky DV pozváni na zahájení školního roku. Zúčastnila se s. Doubková a s. Hrdinková. Slavnost se konala v sokolovně. S. řed. Cikhartová nás přivítala i učitelský sbor i další přizvané hosty a žáky. Kulturní vložku nám přednesly žáci za ved. s. Kořínkové, po té jsme vyslechly z rozhlasu projev ministra školství. Dále s. ředitelka seznámila žáky s osnovou učiva na rok 1977-78, představila přítomné s novými učiteli. K prvňáčkům promluvila s. Doubková, místopředsedkyně SPOZ a spolu se s. předsedou MNV s. Svatošem předali upomínkové listy. S. Hrdinková za DV jim předala malou pozornost. Děti byly moc nadšené.

str. 132

Popřáli jsme všem žákům dobrý start do nového školního roku. V závěru nám s. řed. Cikhartová poděkovala za pomoc při úklidu školy a pionýři nám předali malý dárek.

[blahopřání dětí:]

Matky naše, ženy české,
za lásku a za práci
děkuji Vám
školáci.

Zpět