Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 125.

[5.7.1977]

Výborová schůze

Schůze se zúčastnily všechny členky DV. Projednaly jsme pololetní plán programového plánu, který byl splněn, je možno říci i překročen. Jednatelka s. Žbánková též zhodnotila činnost DV za 1/4 roku a napsala hlášení. Předsedkyně seznámila členky, že prodejny po dobu letních měsících budou otevřeny do 1700 hod. Byly projednány směrnice z Ústředí, členky se k tomu rozhovořily. S. Zíková přečetla několik článků z družstev. novin, které byly velmi hodnotné. S. Hrdinková seznámila členky, že jsme pozváni do pionýrského tábora. S. Hrdinková projedná se s. vedoucí, zda by jim vyhovoval termín 25. července odpoledne. Od MNV v Miličíně nám zaslali hodnocení našeho DV, též i ZDŠ, se kterou máme patronát. S. předsedkyně nám podala zprávu o činnosti SPOZ, kde jsme též členkami. Za uplynulého půl roku jsme navštívili 2 členky Jednoty při 50. narozeninách a 20 občanů přestárlých.

Zpět