Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Obecní úřad Miličín,
platné vyhlášky a rozpočet obce:

Platné vyhlášky Obce Miličín:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozpočty:

Rozpočet na rok 2010 - příjmy a výdaje
Rozpočet na rok 2009 - příjmy a výdaje