Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

Třetí pamětní kniha města Miličína -
stručný a ne zcela úplný obsah:

Rok 1945Počátek rokuStrana 5
Rok 1945Občané kopou kryty, budování kulometných hnízd a protitankových příkopů, ...Strana 6
Rok 1945Osvobození, zakládání Komunistické, Sociálně demokratické, Národní a Lidové strany v MiličíněStrana 8
Rok 1945Komunisté hledají kolaboranty, osidlování pohraničí občany Miličína, volba předsedy Místního národního výboruStrana 9
Rok 1945Škola v r. 1945Strana 10
Rok 1945Mrtví v Sedlci a v Nové vsi, Spolek divadelních ochotníků MiličínStrana 11
Rok 1945Sbor dobrovolných hasičůStrana 12
Rok 1945Vítání Rudé armády, průjezd prezidenta Beneše Miličínem, vzpomínka na Jana HuseStrana 14
Rok 1945Sbor dobrovolných hasičů - pokračování, volba Místního národního výboruStrana 15
Rok 1945Okrašlovací spolekStrana 16
Rok 1945KampeličkaStrana 17
Rok 1945Školní zimní prázdniny 1944/45, němečtí vojáci v MiličíněStrana 20
Rok 1945Posílení nočních a požárních hlídek, zákaz topení v SokolovněStrana 21
Rok 1945Povinné dodávky dřeva pro válečné účely, nálet na PrahuStrana 22
Rok 1945Miličín opouští maďarští vojáciStrana 23
Rok 1945Budování protitankových příkopů, Němci prochází Miličínem, poštmistr miličínský kope krytStrana 24
Rok 1945Účast kronikáře na noční hlídceStrana 25
Rok 1945Smrt Hitlera, Chorvati prochází MiličínemStrana 26
Rok 1945Bída, Němci prochází Miličínem, maďarští vojáci se ubytovávají ve školeStrana 27
Rok 19455. květen v MiličíněStrana 28
Rok 19455. květen: Němečtí vojáci v Miličíně jsou vyzvání ke složení zbraníStrana 29
Rok 1945Oslava konce válkyStrana 31
Rok 1945Fáma o tom, že Miličín má být rozstřílen, v Nové Vsi je zastřelen ředitel miličínské školy Pavlík a dalšíStrana 32
Rok 1945Řádění Němců v SedlciStrana 34
Rok 1945Ustupující němečtí vojáci projíždí Miličínem, zprávy o blížícím se osvobození a přípravy na uvítání sovětských vojskStrana 36
Rok 194510. květen: sovětské vojsko je vítáno v MiličíněStrana 38
Rok 1945Sovětští vojáci se stěhují do miličínské školy a další zprávy o jejich pobytu v MiličíněStrana 43
Rok 1945Sovětští vojáci na FaveluStrana 46
Rok 1945Poděkování sovětského majora v miličínské kroniceStrana 47
Rok 1945O historii myslivosti v MiličíněStrana 48
Rok 1946Masopustní maškara, volby do Místního národního výboruStrana 50
Rok 1946Oprava radnice, zavedení místního rozhlasu, oprava "průtahu městem"Strana 51
Rok 1946Mateřská škola, Spolek divadelních ochotníků, Hasičský sborStrana 52
Rok 1946Škola, zemřel bývalí řídící učitel Václav VoráčekStrana 53
Rok 1946Požáry (nebyly), oslava 1. výročí osvobozeníStrana 54
Rok 1947Katastrofální sucho, SSSR dodává obilí, ...Strana 55
Rok 1947Škola, hledání mandelinky bramborové, dokončení opravy střechy radnice, pokračování opravy "průtahu městem"Strana 56
Rok 1947Spolek divadelních ochotníků, Sokol, masopustní maškaraStrana 57
Rok 1947PožárníciStrana 58
Rok 1947DožínkyStrana 59
Rok 1947Oslavy osvobození, výstava obrazů Otty Bubeníčka v miličínské školeStrana 60
Rok 1947Rekonstrukce silnice z Miličína k Hornímu BorkuStrana 61
Rok 1948Výdlažba "průtahu městem", zřízení družstevní prádelny, volbyStrana 63
Rok 1948Výdlažba silnice přes náměstí, počet úmrtí a narozeníStrana 64
Rok 1948Vybudování garáží pro autobusy, ustanovení místní rolnické komise pro parcelaci, zakoupení baráku na "nějakou" továrnu, první předseda Akčního výboru, činnost Dramatického souboru divadelníhoStrana 65
Rok 1948SokolStrana 66
Rok 1948Masopustní maškara, Hasičský sborStrana 68
Rok 1948Slavnost 70. výročí založení hasičského sboruStrana 69
Rok 1949Miličín je začleněn k okresu Votickému, velkostatek Rudolfa Pilce přebírá Státní statek, výživová komise, změna předsedy Místního národního výboru, dokončení opravy radnice, zřízení oddávací síněStrana 73
Rok 1949Škola, divadelní souborStrana 74
Rok 1949Okrašlovací spolek, požárníci, SokolStrana 75
Rok 1950Převzetí matrik z farního úřadu, civilní sňatky v obřadní síni MNV, změna předsedy MNV, úvahy o sdružení živnostníků do Komunálních služebStrana 76
Rok 1950Úvahy o založení JZD v Miličíně, začátek budování protipožární vodní nádrže, nábor pracovníků pro těžký průmysl, úbytek obyvatel MiličínaStrana 77
Rok 1950Škola, kulturní akce, masopustní maškaraStrana 78
Rok 1950Mikuláš, Okrašlovací spolek, Hasičský sborStrana 79
Rok 1950SokolStrana 81
Rok 1951Dodávka rour pro kanalizaci, další úvahy o založení JZDStrana 82
Rok 1951Dodávka rour pro kanalizaci, další úvahy o založení JZDStrana 82
Rok 1951Změna předsedy MNV, školaStrana 83
Rok 1951Kulturní činnost, Spolek divadelních ochotníků ztrácí samostatnost, je zařazen pod Osvětovou beseduStrana 84
Rok 1951Sokol, Sbor dobrovolných hasičůStrana 85
Rok 1951Zemřel Jan Kasandra, o životě Čeňka Kraupnera, významného občana MiličínaStrana 86
Rok 1952Výdlažba průtahu Miličínem a nový kanálStrana 89
Rok 1952Nové autobusové spojení z Mladé Vožice do Prahy, obnovení rybníka Jiřetínka, obnova rybníka "Šileráku", založení JZD, rozorávání mezí atd...Strana 90
Rok 1952PožárníciStrana 91
Rok 1952Cyklistický "Závod míru" projíždí Miličínem, zemřel Jan Poustecký, kovář a člen hasičského sboruStrana 92
Rok 1953Rozšíření hřbitovaStrana 95
Rok 1953Vyzdění nádrže na náměstí, sázení stromů v okolí Miličína, začíná výdlažba MiličínaStrana 96
Rok 1953Velké vylučování členů z JZD, sokolský den ve škole, zemřel František Havlín, bývalý učitelStrana 97
Rok 1953Škola, výměna ředitele atd...Strana 98
Rok 1954Výdlažba Miličína, změna předsedy MNV, stavba márniceStrana 99
Rok 1954Škola, první celookresní slet pionýrů, volby do národních výborů, celookresní spartakiáda, dokončení generální opravy školyStrana 100
Rok 1954Místní požární ochrana, volby do Národního shromáždění, nová drůbežárnaStrana 101
Rok 1954Mufloni v Miličíně, o myslivostiStrana 102
Rok 1954Mufloni v Miličíně, o myslivosti a mysliveckém svazuStrana 102
Rok 1955I. celostátní spartakiáda, pokračování výdlažby Miličína a další úpravy silnic, cest a terénuStrana 104
Rok 1955Stavba druhé drůbežárny, úvahy o stavbě hřištěStrana 109
Rok 1956Sázení stromů a keřů na náměstí, úprava vozovky u JZD, další výdlažbyStrana 110
Rok 1956Nová kanalizaceStrana 111
Rok 1956Stavba kravína a sportovního hřištěStrana 112
Rok 1956Povzdech kronikáře "že se nepodařilo vybudovat víc", škola, zavedení telefonu do školy a pořízení televizeStrana 113
Rok 1956Okresní spartakiáda, školní stravovna, místní požární ochranaStrana 114
Rok 1957Dokončení hřiště, neshody mezi funkcionáři, volby do Národních výborů, zemřel prezident ZápotockýStrana 115
Rok 1957Výsledky školní tělesné výchovy, večer družby a přátelství se Sovětskými turistyStrana 116
Rok 1958Pokračují neshody mezi funkcionáři, budování polytechnické dílny a dílen výrobního družstva SměrStrana 117
Rok 1958Škola, zřízení školní dílny, dokončena stavba vepřína, založení JZD ŽibkovStrana 119
Rok 1958Stavba drůbežárny, mateřská škola (včetně její historie)Strana 120
Rok 1959Odvolání předsedy MNV, nová výstavba v JZD, úpravy v mateřské škole, výstavba bytovky za sokolovnou, změna ředitele ve školeStrana 122
Rok 1959Škola a mateřská škola, založení kroužku pěveckého, tanečního a dramatickéhoStrana 123
Rok 1960Úprava cesty z Miličína do Chlistova, dokončení parků na náměstí, volbyStrana 124
Rok 1960Mateřská a základní škola, zrušení Votického okresu, volby do Národních výborů, oblastní spartakiáda, zavedení devítileté školní docházkyStrana 125
Rok 1960ŠkolaStrana 126
Rok 1961Pokračuje výdlažba silnic, vybudování autobusové zastávky, úprava silnice ke Chlistovu, mateřská školaStrana 127
Rok 1961ŠkolaStrana 128
Rok 1961Pionýrská organizaceStrana 130
Rok 1961Zřízení opravny obuvi, holičství, Myslivecká společnostStrana 132
Rok 1962Oprava veřejného osvětlení, pokračuje oprava silnice na Chlistov, mateřská školaStrana 134
Rok 1962ŠkolaStrana 135
Rok 1962Myslivecká společnost "Česká Sibiř"Strana 136
Rok 1963Pokračuje dokončení silnice na Chlistov, JZD staví bytovku, sušičku, čerpací stanici s čtyřřadový kravín, mateřská a základní školaStrana 137
Rok 1963Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 140
Rok 1964Dokončení stavby bytovky JZD, pokračování stavby kravína a opravy silnice na Chlistov, volbyStrana 142
Rok 1964Mateřská a základní školaStrana 143
Rok 1964Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 147
Rok 1965Oprava podlah ve škole, nová školní jídelna, nový místní rozhlas, výdlažba chodníkůStrana 148
Rok 1965Pokračuje stavba kravína, mateřská a základní školaStrana 149
Rok 1965Školní jídelnaStrana 152
Rok 1965Školní akce a nemoci žákůStrana 153
Rok 1965Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 155
Rok 1966Výdlažba dalších chodníkůStrana 156
Rok 1966V Českém Záhoří nový rozhlas, v Malovicích plechová čekárna, JZD dokončuje kravínStrana 157
Rok 1966Mateřská a základní školaStrana 158
Rok 1966Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 160
Rok 1966Myslivecké sdružení "Česká Sibiř" v r. 1967Strana 161
Rok 1967Oprava cesty na Žibkov, výstavba bramborárny, připravuje se stavba nové bytovky, úvahy o vybudování vodovodu, mateřská školaStrana 162
Rok 1967ŠkolaStrana 163
Rok 1967Jednání o stavbě hotelu Česká SibiřStrana 164
Rok 1967Miličínská školnice M. Kladivová odchází do důchodu, oprava cesty k ŽibkovuStrana 165
Rok 1968Příprava nových prostor mateřské školy, bratrská vojska obsazují naší republiku, školaStrana 166
Rok 1968Stavění máje, hotel Česká SibiřStrana 168
Rok 1968Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 169
Rok 1968Hodnocení roku 1968, pobyt vojsk u Miličína, stavba hotelu Česká SibiřStrana 170
Rok 1969ŠkolaStrana 171
Rok 1969Mateřská škola v nových prostorechStrana 174
Rok 1969Pokračuje výdlažba Miličína, nová autobusová čekárna, vzpomínka na Viléma Švelbra a jeho účinkování u ochotníků, dokončení stavby hotelu Česká SibiřStrana 175
Rok 1969Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 176
Rok 1970Hotel "Česká Sibiř" se napojuje na školní studnu, v níž je však nedostatek vody, a hotelový septik prosakuje, takže kazí vodu v okolních studnáchStrana 177
Rok 1970ŠkolaStrana 178
Rok 1970Mateřská školaStrana 181
Rok 1970Sčítací komisaři při sčítání obyvatelStrana 182
Rok 1970Sčítání lidu, domů a bytů ČSSRStrana 183
Rok 1970Výsledky sčítáníStrana 186
Rok 1970Počasí na přelomu let 1969/70, stěhování prodejny mlékaStrana 187
Rok 1970Počasí v březnu, MDŽ v hotelu Česká Sibiř, úprava parku u kostelaStrana 188
Rok 1971ŠkolaStrana 189
Rok 1971Mateřská škola, Silvestr 1971 a miličínští zahrádkářiStrana 193
Rok 1971Autobusové spojení z MiličínaStrana 194
Rok 1971Dětský bál, MNV obstaral cement a vápno pro občany, brigáda u kostela, svátek práce, nějakou ženu přejelo auto, požár domu č.p. 138Strana 195
Rok 1971Zemřel Josef Fantyš a jeho bratři, volby, sondy na Kalvárii v souvislosti se zamýšleným vybudováním velkolomuStrana 196
Rok 1971Přístavba školních dílen, úprava parku u pomníku padlých, miličínští jedou na výstavu rakety Vostok, kanalizace u bytovky za sokolovnouStrana 197
Rok 1971Zaměřovací práce silnice od Miličína k Hostišovu, buduje se první část vodovoduStrana 198
Rok 1971Vodovod ke hřbitovu, sucho na podzim, lékaři v MiličíněStrana 199
Rok 1972Akce v Miličíně, počasí, autobusové spojeníStrana 201
Rok 1972Školení o civilní obraněStrana 202
Rok 1972Zaměřování terénu pro vodovod, kronikář renovuje obrazy zámku a sluneční hodiny na domě č.p.251, senoseč, školaStrana 203
Rok 1972Mateřská škola, havárie na silnici u Miličína, na Šibeníku se kopou výkopy pro rezervoár na voduStrana 204
Rok 1972Pouť, počasí na počátku zimy, další výkopy pro vodovod, shání se materiál na zvony miličínského kostelaStrana 205
Rok 1972Počasí v lednu, rozšíření koupaliště v NivechStrana 206
Rok 1972Renovace povrchu na státní silnici od Miličína k Bábeníku, zemřel bývalý farář miličínský František KrákoraStrana 208
Rok 1972Stavba nástavby domu č.p. 175Strana 209
Rok 1972ŠkolaStrana 210
Rok 1972Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 213
Rok 1973Rozšiřování a další úpravy státní silnice od Nové Hospody k Miličínu, přípravy na úpravy téže silnice mezi Oldřichovcem a Buchovem, stavění májeStrana 214
Rok 1973Svátek práce, počasí na jaře, o včeláchStrana 215
Rok 1973Hledání předhistorického hradiště na Kalvárii, o staré silnici kdysi jdoucí MiličínemStrana 216
Rok 1973Předhistorického hradiště na Kalvárii - pokračováníStrana 217
Rok 1973Chystá se zřízení dobývacího prostoru na Kalvárii, počasí v dubnu, oprava kolejí na trati z Ješetic do HeřmaničekStrana 218
Rok 1973Sníh v dubnu, očkování psů proti vzteklině, počasí v zimě, buduje se ústřední topení ve školeStrana 219
Rok 1973Přípravné práce ke zbudování lomu, odpadky v příkopu podél státní silnice, žně, kácení smrků na KalváriiStrana 220
Rok 1973Rozšíření koupaliště v Nivech, žněStrana 221
Rok 1973Nová krytina na části kostela, vysoké napětí přivedeno do prostor lomu, oprava silnice z Miličína na Chlistov, hnůj je po polích rozhazován pomocí výbušnin aj.Strana 222
Rok 1973Množství kvíčal v Miličíně, jednání o záboru pozemků nutných pro úpravy státní silnice, úpravy terénu "v ulici", lékařská péčeStrana 223
Rok 1973Kácení lesa nad Jirečkovým křížem, o Jirečkovi, rozšiřování silnice od Nové Hospody k Miličínu, smrt hlídače lomu, rozšiřuje se automobilismu a naftová kamna, armádní spartakiádní den v PrazeStrana 224
Rok 1973ŠkolaStrana 225
Rok 1973Myslivecké sdružení "Česká Sibiř", střelniceStrana 228
Rok 1973Zdravotnická opatření ve škole a školní akceStrana 229
Rok 1973Mateřská školaStrana 230
Rok 1974Počasí na začátku roku, zavážení cesty od Jam k Nízkému vrchu a o tamním kříži, v lomu se začíná dobývat kámenStrana 231
Rok 1974JZDStrana 232
Rok 1974Oslavy MDŽ, poslední soukromě hospodařící rolník v Miličíně - Vojtěch Štegr - ukončuje soukromé podnikáníStrana 233
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 234
Rok 1974Poslední soukromě hospodařící rolník v Miličíně - pokračování, počasí v lednu a únoru, zjišťování vydatnosti pramenů v Nivech, které užívá JZDStrana 235
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 236
Rok 1974zjišťování vydatnosti pramenů v Nivech - pokračování, první přípravy na úpravy státní silnice od Miličína k Bábeníku, znovu JZD, zásobování uhlímStrana 237
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 238
Rok 1974O stodole č.p. 207, která má být zbořena kvůli stavbě silnice, o stavební činnosti v Miličíně, počasí, sklizeň bramborStrana 239
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 240
Rok 1974Bruslení v Miličíně, státem chráněné lípy u hřbitova, školaStrana 241
Rok 1974JZD - pokračování, dokončení stavby bytovky v Meznu, kulturní činnost JDZStrana 242
Rok 1974Škola - pokračováníStrana 243
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 244
Rok 1974Škola - pokračováníStrana 245
Rok 1974Stavění máje, 1. máj, pietní akty 8. května, oslava Dne dětíStrana 247
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 248
Rok 1974Slavnost k ukončení školního roku v sokolovně a kronikář o soběStrana 249
Rok 1974JZD - pokračováníStrana 250
Rok 1974Slavnost k ukončení školního roku - pokračování, počasí na podzim, nový telefonní kabel do MiličínaStrana 251
Rok 1974Televizory v Miličíně, počasí na jaře, kronikář sází břízyStrana 253
Rok 1974Očkování proti tetanu, drobné podzimní události, nový telefonní kabel pro MiličínStrana 254
Rok 1974Roste mnoho hub, sníh již v říjnu, práce v zátočině u BábeníkuStrana 256
Rok 1974Kronikář podepisuje smlouvu na další psaní této Kroniky a marně shání dokumentární inkoust, kterým Kroniku píše, zloději vykradli prodejnu při hotelu Česká SibiřStrana 257
Rok 1974Úpravy státní silnice, sběr brambor, strhávání telefonních sloupůStrana 258
Rok 1974Vyšetřování krádeží v prodejně, SilvestrStrana 259
Rok 1974Úpravy státní silnice, kladení telefonního vedeníStrana 260
Rok 1974Miličín získává čestné uznání za 2. místo v soutěži za nejlépe upravenou obec, zásobování Miličína bramboramiStrana 261
Rok 1974Počasí na konci listopadu, SokolStrana 262
Rok 1974Brambory z České Sibiře, Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"Strana 263
Rok 1974Přehled nejdůležitějších akcí: sloučení JZD Miličín a JZD Mezno, zboření zájezdního hostince č.p. 183Strana 267
Rok 1974Přehled nejdůležitějších akcí - pokračováníStrana 268
Rok 1974Základní a mateřská školaStrana 272
Rok 1974Nový kanál pod státní silnicí u FaveluStrana 277
Přejít na seznam kronik