Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

Pátá pamětní kniha města Miličína,
strana 301, zápis z roku 1980:

Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Pátá pamětní kniha města Miličína, strana 301
Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Přejít na stranu:
(číslo stránky může být od: 1 do: 395)
Přejít na zápisy z roku:
Stručný obsah zápisků z roku 1980 v této kronice:
Strana 302 Základní škola
Strana 303 Počasí 1.1., novoroční projev prezidenta Husáka
Strana 304 Dětský karneval, ples SRPŠ, počasí v lednu
Strana 305 Ples Svazarmu, počasí v lednu
Strana 306 Nabídka prodejny potravin, odstřely v lomu a vyděšení návštěvníci hotelu, počasí 1.1.
Strana 307 O archiváliích z Miličína, obecní knihovna
Strana 308 O zubní ordinaci, zemřela Anna Šabatková
Strana 309 Zemřela Božena Mykušová, počasí koncem ledna
Strana 311 Počasí v únoru, odstřely v lomu, o benzínové stanici, objednávky uhlí, kácení hrušní u koupaliště v Nivech
Strana 312 Obecní knihovna
Strana 315 Opis plakátu k "Vítěznému únoru", ples Strojní a traktorové stanice, požárnický ples, počasí v únoru, autobusové spojení ve směru na Tábor
Strana 317 Opis jídelního lístku z hotelu Česká Sibiř
Strana 319c Beseda s důchodci
Strana 321 O historii zvonů na miličínském kostele
Strana 324 Miličínští poslouchají rozhlas, počasí v únoru a počátkem března
Strana 325 Počasí v březnu, kronikář se dožívá 75 let
Strana 326 Brigáda Svazarmu, o instantních polévkách
Strana 328 Zemřel František Jára
Strana 329 Zemřela Antonie Zákostelecká, počasí v březnu, rozkvétají bledule
Strana 330 Počasí v dubnu
Strana 331 O Karlu Kavkovi a jeho vzpomínkách
Strana 334 Počasí v dubnu a květnu, o učiteli Václavu Voráčkovi
Strana 336 Opis plakátu k osvobození republiky, dělá se pískoviště u MŠ, asfaltuje se cesta od MŠ k hotelu ..., počasí v květnu
Strana 337 Opis plakátů k májovým oslavám, rozkvétají třešně, nákres hřbitova
Strana 338 Nová prodejna potravin v domě č.p. 235, okrsková spartakiáda, sázení brambor, volby prezidenta
Strana 339 Sekání trávy, metání hnoje
Strana 340 Počasí v květnu, staví se sloupy pro elektrické vedení
Strana 341 Počasí v květnu, staví se sloupy pro elektrické vedení, kontrola vkladních knížek
Strana 342 Okresní spartakiáda v Táboře
Strana 344 Staví se sloupy pro elektrické vedení
Strana 345 Počasí v červnu, orba, nové elektrické vedení
Strana 345 Počasí v červnu, orba, nové elektrické vedení
Strana 348 Zemědělské práce, opis plakátů (ples, koncert), počasí v červnu
Strana 349 Počasí v červnu, učitel Jan Přibyl ochořel, asfaltuje se Ludvíkova ulice a cesta od MŠ k hotelu, stále se buduje nové elektrické vedení
Strana 351 Česká spořitelna v Miličíně a její vedoucí František Špaček
Strana 353 Spartakiáda
Strana 356 Opis plakátu ke spartakiádě, buduje se další elektrické vedení, občané dělají zdarma prkenné podlážky na lešení kostela, počasí v červenci
Strana 357 Oprava kostela, počasí v červenci, pojízdní prádelna a čistírna, Antonín Buriánek staví dům
Strana 358 Olympiáda v Moskvě, počasí v srpnu, v okolí Miličína se hledají ozbrojení sběhové, od Šibeníku se pokládá potrubí na vodovod, omítá se kostel
Strana 358 Olympiáda v Moskvě, počasí v srpnu, v okolí Miličína se hledají ozbrojení sběhové, od Šibeníku se pokládá potrubí na vodovod, omítá se kostel
Strana 359 Čápi v Miličíně
Strana 360 Počasí v září, začátek školního roku, omítá se a oplechovává kostel, žně, fara se neopravuje
Strana 361 Výstava "Země živitelka", lékařská péče v Miličíně
Strana 362 Vedoucí hotelu Česká Sibiř Václav Skopový se stěhuje, přichází nový vedoucí Ant. Lejček
Strana 363 Rostou václavky, rozšiřuje se státní silnice mezi Oldřichovcem a Buchovem, ...
Strana 364 Omítá se kostel, ČSŽ pořáda bazar oblečení ...
Strana 365 Pěkné plakáty k VŘSR, Den Svazarmu ve Voticích, nad Miličínem letá balon
Strana 366 Rozvoz brambor, uklízí se kol kostela, havárie auta, odstřel v lomu
Strana 367 Počasí v říjnu, Miroslav Žahourek se chystá na stavbu domu, Mikuláš, schůze Jednoty a MNV
Strana 368 Sběr železa, obecní rozhlas není v provozu, schůze včelařů, vyzděn rozvaděč na MŠ, kabaret v sokolovně
Strana 369 Počasí v listopadu a prosinci, stav televizorů v Miličíně
Strana 370 O prodejně textilu při hotelu Česká Sibiř, o pionýrském táboře Kancelářských strojů, myslivecký ples
Strana 371 Zápis o sčítání lidu, domů a bytů
Strana 373 Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"
Strana 374 JZD
Strana 384 Budované stavby v Miličíně
Strana 386 Dům č.p. 235 na Hájkově náměstí se adaptuje na prodejnu potravin a o domě č.p. 39
Strana 387 Budované stavby v Miličíně - pokračování
Strana 392 Základní škola
Ukázat stručný obsah celé této kroniky ...
Přejít na seznam kronik