Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

Čtvrtá pamětní kniha města Miličína,
strana 254, zápis z roku 1976:

Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Čtvrtá pamětní kniha města Miličína, strana 254
Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Přejít na stranu:
(číslo stránky může být od: 1 do: 390)
Přejít na zápisy z roku:
Stručný obsah zápisků z roku 1976 v této kronice:
Strana 205 JZD
Strana 207 Mateřská škola a přilehlá garáž pro autobus
Strana 208 Mateřská škola - pokračování
Strana 209 JZD - pokračování
Strana 215 Novoroční projev prezidenta Husáka
Strana 221 Počasí počátkem ledna a havárie auta
Strana 223 JZD - sloučení s farmou Střezimíř a s JZD Červený Újezd
Strana 224 Počasí na počátku roku
Strana 226 Silná zimní bouře 22.1.
Strana 227 Novoroční projev prezidenta Husáka - pokračování
Strana 228 Počasí na počátku roku - pokračování, ples SRPŠ, karneval
Strana 229 Zásobování uhlím, platba za daň domovní a poplatky ze psů, pojízdná sběrna šatstva a prádla
Strana 230 Chytání zajíců, myslivecký ples
Strana 231 Ples Státní traktorové stanice, ples Elka Miličín
Strana 232 Přemístění autobusové zastávky u kapličky V Prášilkách
Strana 232 Členská schůze Svazu čs.-sovětského přátelství, Svazarm, nová vyhláška o pravidlech silničního provozu
Strana 234 Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"
Strana 235 Opis některých plakátů, výběr stanoviště pro novou požární zbrojnici
Strana 237 Akce na počátku roku, o minulosti miličínských orchestrů
Strana 239 Co všechno v Miličíně nese název "Česká Sibiř", o miličínském lyžařském můstku
Strana 241 Počasí v únoru ...
Strana 243 Pohřeb četaře Milana Dvořáka
Strana 244 Počasí v únoru - pokračování
Strana 246 Oslava MDŽ
Strana 247 XXV. sjezd KSSS
Strana 248 Počasí v únoru - pokračování
Strana 249 Počasí v únoru - pokračování, rozhlas a vědecko-technická revoluce v Miličíně
Strana 250 Autobusová spojení z Miličína
Strana 251 Dětská divadelní představení
Strana 253 Beseda z ženami z Lidic
Strana 255 JZD - dodávky masa
Strana 256 JZD, národní směna
Strana 257 Májové oslavy
Strana 260 XV. sjezd KSČ
Strana 261 Počasí v lednu a drobné události
Strana 262 Školní jídelna, svoz dětí z Petrovic do školy v Miličíně, zatmění Měsíce, promítání v sokolovně
Strana 263 Počasí v květnu, soutěž ve střelbě
Strana 264 Přihlášení koz, zápis do mateřské školy, předseda JZD Ladislav Žahourek hovoří v týdeníku Jiskra
Strana 265 Budování parkoviště u hotelu
Strana 266 Rozšiřování státní silnice a o historii místa zvaného "Halda"
Strana 267 Oslava 1. máje ve Voticích
Strana 268 Čápi v Miličíně, počasí v květnu
Strana 270 Kladení kabelů poblíž státní silnice
Strana 272 Počasí v květnu - pokračování a drobné události
Strana 273 Vrtání studen
Strana 274 Opisy některých plakátů a hesel, budování tarasu u školy, úpravy státní silnice, počasí na Medarda
Strana 275 Svážení a rozhrnování hnoje po polích
Strana 276 Opis některých plakátů
Strana 277 Betonování zdi u školy
Strana 279 Předání třístého rozhrnovače štěrku
Strana 280 Schůze VO KSČ, nedostatek vody, o vodovodu, konec školního roku
Strana 282 Betonování zdí poblíž státní silnice, počasí 3.7., v důsledku sucha přichází zákaz rozdělování ohňů v lese ..., promítání v sokolovně
Strana 283 Počasí v červnu a červenci
Strana 284 Počasí v červnu a červenci - pokračování, úpravy státní silnice a okolí, v Miličíně není holičství a kadeřnictví ...
Strana 285 Pokračují úpravy státní silnice a budování parkoviště před hotelem, automobilová doprava v Miličíně houstne
Strana 286 Úpravy trasy státní silnice, žně
Strana 287 Žně - pokračování, sběr heřmánku
Strana 288 Konec prázdnin, doprava houstne, výstava Země živitelka
Strana 290 Veřejná schůze MNV
Strana 291 Úprava trasy státní silnice
Strana 292 Sklízení slámy
Strana 293 Úprava trasy státní silnice, zemědělské práce
Strana 294 Úprava trasy státní silnice, zemědělské práce, rostou houby
Strana 295 Úprava trasy státní silnice, pouťová zábava
Strana 296 Návěstní skříňky v Miličíně a opis některých oznámení
Strana 297 Návěstní skříňky v Miličíně a opis některých oznámení - pokračování, úprava trasy státní silnice
Strana 298 Zubní ordinace v Miličíně, úprava trasy státní silnice
Strana 300 Úprava trasy státní silnice - nedostatek pracovníků a práce důchodců
Strana 302 Stavba benzínové stanice u hotelu, silná bouře na konci července
Strana 306 Nákres vjezdů na státní silnici
Strana 307 Volby, počasí v říjnu, nová trasa státní silnice
Strana 308 Rozvážka brambor, utkání TJ Sokol Miličín, dětské divadelní představení, telefonní sloupy
Strana 309 Zahraniční auta projíždějící Miličínem, opisy některých plakátů
Strana 310 Nákupní středisko při hotelu Česká Sibiř, budování nové trasy státní silnice a parkoviště u hotelu, odstřely v lomu, sklizeň
Strana 311 Konec žní, autobusová spojení, ve Voticích se buduje obchodní dům
Strana 312 Úprava trasy státní silnice, krajem se rozléhá výzva řidičům "Jeďte vpravo"
Strana 313 XV. sjezd KSČ, školní kroužky
Strana 314 Školní kroužky, dětská divadelní představení, prospěch žactva, chřipky
Strana 315 Škola, pionýr, školní družina, SRPŠ
Strana 316 Besedy ve škole
Strana 317 Plavecký výcvik dětí, volby a jejich výsledky
Strana 321 Počasí, zemřel Rudolf Poustecký
Strana 322 Nový pluh
Strana 323 Opis plakátů a hlášení obecního rozhlasu, dobrovolná směna, lípy u školy
Strana 324 Zemřel Josef Pětivlas, o J.A. Marsínovi a E. Marsínovi a o větrném mlýně v Miličíně, kontrola vkladních knížek
Strana 325 Úpravy státní silnice, kladení obrubníků kolem lip a kaštanů
Strana 326 Úpravy státní silnice, zavážení "Petráňovi" louky aj.
Strana 327 Polomy po vichřici
Strana 328 Stavba parkoviště u hotelu
Strana 330 Nové rodinné domy, nová svodidla u státní silnice, dopravní zácpy, úpravy trasy státní silnice
Strana 332 Úpravy trasy státní silnice a počasí v listopadu
Strana 333 Počasí v listopadu, stavba benzínové stanice u hotelu, úpravy státní silnice a její kolaudace, setkání se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem
Strana 334 Počasí v prosinci
Strana 335 Ples chovatelů drobného zvířectva, práce v lomu, JZD, prodej kaprů
Strana 336 Opis některých oznámení, o vedoucím prodejny potravin a jeho autu značky Trabant
Strana 337 V Miličíně chybí lékárna, stavba obchodního domu ve Voticích, škola
Strana 338 Ustavující schůze MNV, výzva k pomoci při sklizni slámy
Strana 340 Zakončení školního roku
Ukázat stručný obsah celé této kroniky ...
Přejít na seznam kronik