Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

Čtvrtá pamětní kniha města Miličína,
strana 204, zápis z roku 1975:

Tato strana bohužel nebyla nalezena,
čehož pravděpodobnou příčinou je,
že v originále Kroniky zůstala nepopsanou,
a proto nebyla ani na tento web uložena.

Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Přejít na stranu:
(číslo stránky může být od: 1 do: 390)
Přejít na zápisy z roku:
Stručný obsah zápisků z roku 1975 v této kronice:
Strana 12 Spartakiáda, škola
Strana 15 Pionýrská organizace
Strana 16 Školní družina, oslavy různých svátků ve škole
Strana 17 Oslava MDŽ
Strana 27 Ženy a socialismus
Strana 31 Počasí na počátku roku
Strana 33 Seznam podniků, kde pracují miličínské ženy
Strana 34 Počasí na počátku roku - pokračování
Strana 35 Přednáška o civilní obraně
Strana 40 Kostel v roce 1975 i v minulosti
Strana 43 Drobné události na počátku dubna
Strana 44 Recept na miličínské oplatky
Strana 45 Očkování proti vzteklině, počasí v zimě 1944/45, televizory v Miličíně
Strana 48 V sokolovně se nekonají filmová ani divadelní představení, neb lidé koukají na TV nebo poslouchají rádio, sokolovna slouží ke cvičení, plesům apod.
Strana 49 Schůze včelařů
Strana 50 Svaz včelařů
Strana 52 Schůze včelařů - pokračování
Strana 54 Ples Státní traktorové stanice, dětský karneval, činnost Sokola, začíná se budovat parkoviště před hotelem
Strana 56 Počasí v lednu, začátek orby, počet záhumenkových krav, úprava silnice před Miličínem, pokračuje budování parkoviště před hotelem
Strana 57 Očkování proti tetanu, nákup mezistěn pro včely, směna Národní fronty
Strana 60 Svaz československo-sovětského přátelství při Elko Miličín a ČSCHDZ pořádají ples, o autobusové zastávce aj.
Strana 61 JZD a jarní práce, rozkvétají bledule "V olších", požární ples, Šibřinky
Strana 62 25.3. padá sníh, 27.3. roztál, oslava Dne učitelů a drobné události konce března
Strana 64 31.3. sněží, Květná neděle, počátkem dubna dále sněží, ženy z JZD sbírají kámen z polí
Strana 65 Májové oslavy
Strana 66 Výzdoba u hotelu, rozkvétají jabloně a hrušně
Strana 67 Májové oslavy (zejména ve Voticích) - pokračování
Strana 72 Ples SRPŠ-ZDŠ, počasí v lednu, o autobusovém spojení do Prahy
Strana 73 Okresní spartakiáda ve Voticích
Strana 75 Opis vyvěšených plakátů (např. na filmy promítané v sokolovně), byla upravena cesta ke hřbitovu
Strana 76 Ceny jízdného do Prahy a ceny některých potravin, nová trasa státní silnice od Miličína k Nové Hospodě
Strana 77 Výzdoba Miličína na 1. máje, nová omítka na škole a nový plot u školní zahrady
Strana 78 Počasí 9. května, pochod Praha - Prčice, utkání v kopané
Strana 79 Budování parkoviště u hotelu, znovu 1. máj ve Voticích, popis prací v lomu
Strana 81 Výstava mateřských škol na počest 30. výročí osvobození ve Voticích
Strana 82 Budování parkoviště u hotelu, výroční schůze dohlížecího výboru Jednoty, o včelách, úpravy silnice u Oldřichovce
Strana 83 Akce k 30. výročí osvobození
Strana 84 Počasí v červenci, úpravy státní silnice
Strana 88 Schůze včelařů, pokračování úpravy státní silnice, v říjnu rostou houby, počasí v říjnu, rozvážka brambor
Strana 89 Končí dobývání brambor, počasí v říjnu a listopadu, orba, nové obrubníku u farní zahrady
Strana 92 Další úpravy státní silnice, počasí koncem listopadu, jeden dělník pracuje na stavbě parkoviště před hotelem
Strana 93 Schůze JZD, o úpravě státní silnice
Strana 96 Havárie auta u Miličína
Strana 97 Nová trasa státní silnice, plakát k výročí osvobození, miličínské alegorické vozy při oslavě 1. máje
Strana 98 Končí omítání školy, konec školního roku
Strana 100 Votice jsou nejkrásnějším městem okresu Benešov, v Miličíně se nehraje divadlo, hraje se však ve Voticích
Strana 101 O JZD ČEská Sibiř, opis některých plakátů (např. promítání filmů v sokolovně)
Strana 106 Nová trasa státní silnice, autobusové spoje
Strana 107 O kapličce v Prášilkách
Strana 110 Taneční zábava pořádaná SČSP (Svaz čs.-sovětského přátelství) závodu Elko Miličín, opisy některých plakátů
Strana 111 Mateřská škola
Strana 112 Opis plakátů, silný vítr 16.11. a jiné poznámky o počasí
Strana 113 Důležité oslavy tohoto roku (VŘSR, MDŽ, měsíc čs.-sovětského přátelství ...)
Strana 114 O kombajnech
Strana 115 Mateřská škola - pokračování
Strana 116 Počasí koncem listopadu, kavky ve věži kostela
Strana 117 Souhrn politických událostí
Strana 119 Mateřská škola - pokračování
Strana 120 Hony, nová trasa státní silnice, deska Janu Hájkovi na kostele
Strana 121 Mateřská škola, pionýrský tábor u Šilerova rybníka - historie
Strana 124 Sokol, taneční zábava v Chotovinách, pamětní deska Kašpara Kaplíře, o domě č.p. 100 "U Šálků"
Strana 125 O telefonech v Miličíně
Strana 126 Poliklinika ve Voticích, o budově mateřské školy a školní jídelny v Miličíně, o sněhových zábranách
Strana 127 O telefonech v Miličíně - pokračování
Strana 135 O nové omítce na škole a o historii školy
Strana 136 Přípravy pro stavby nových rodinných domů v Miličíně
Strana 137 Demolice domu č.p. 27, stavební práce na nové trase státní silnice a na budovaném parkovišti u hotelu
Strana 138 Rozšiřování silnice pro autobusovou zastávku
Strana 139 Budování kanalizace, odstřelování skal u hotelu Česká Sibiř
Strana 139 Budování kanalizace, odstřelování skal u hotelu Česká Sibiř
Strana 140 O lomu, nové domy v Miličíně, dojíždění občanů do zaměstnání
Strana 141 Další drobné úpravy silnic, rozšiřování vodovodu, nové chaty v Miličíně, dům č.p.104 před demolicí
Strana 142 O podzemních chodbách v Miličíně
Strana 143 Spořitelna v Miličíně, benzínové stanice u hotelu a JZD, místní rozhlas a některá jeho hlášení
Strana 146 Dovoz jídla pro zaměstnance Elka z hotelu Česká Sibiř
Strana 148 Místní rozhlas a některá jeho hlášení - pokračování
Strana 151 Seznam majitelů osobního auta
Strana 157 Úprava trasy státní silnice u Miličína, o autobusech z Votic
Strana 158 Práce v telefonní ústředně, neuskutečněná kontrola miličínských kronik členy výboru Lidové kontroly, o technologii psaní Kroniky
Strana 159 Uskutečněná kontrola miličínských kronik členy výboru Lidové kontroly, MNV připlácí důchodcům na obědy, ...
Strana 160 Opis některých plakátů
Strana 161 Rekreanti v Miličíně, Tesla Votice hledá zaměstnance
Strana 162 Úprava trasy státní silnice u Miličína, ...
Strana 164 Plesy, opis cedule na poště, sušárna JZD, promítání v sokolovně
Strana 165 Úprava trasy státní silnice u Miličína
Strana 166 Stavění máje, vatra přátelství
Strana 167 Úprava trasy státní silnice u Miličína
Strana 168 Co se v Miličíně vybudovalo za uplynulých 30 let ...
Strana 171 Zdravotní středisko
Strana 172 Co se v Miličíně vybudovalo za uplynulých 30 let - pokračování, 1. máj ve Voticích
Strana 174 O pomníku padlých
Strana 176 SČSP (svaz čs.-sovětského přátelství) pořádá u příležitosti 30. výročí osvobození taneční zábavu, o minulosti státní silnice
Strana 177 O dnech osvobození, nová omítka na miličínské škole
Strana 183 Úprava trasy státní silnice u Miličína, poděkování za práci JZD
Strana 185 Promítání v sokolovně, taneční zábava, o kostelních zvonech
Strana 187 Sběr železných odpadků, nakládání slámy, ...
Strana 187 Základní škola
Strana 193 Mateřská škola
Strana 195 Myslivecké sdružení "Česká Sibiř"
Ukázat stručný obsah celé této kroniky ...
Přejít na seznam kronik