Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

[Přejít na seznam kronik]

První pamětní kniha města Miličína,
strana 192, zápis z roku 1931:

Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
První pamětní kniha města Miličína, strana 192
Předchozí stranaPředchozí strana    Další stranaDalší strana
Přejít na stranu:
(číslo stránky může být od: -1 do: 1193)
Přejít na zápisy z roku:
Stručný obsah zápisků z roku 1931 v této kronice:
Strana 192 Nadace Anny Marsínové z r. 1797, Nadace Schillerovská z r. 1771
Strana 199 Žádost Vác. Polívky o povolení stavby kolny (r. 1830)
Strana 200 Nekatolíci na Miličínsku kolem r. 1670
Strana 201 Hospodářské pohromy v r. 1930 (polomy v lesích, nemoc dobytka), obecní volby
Strana 204 Obecní záležitosti
Strana 205 Místní domovina domkářů a malorolníků, Čsl. strana lidová, přestavba státní silnice, nespokojenost dělníků, vznik odborové skupiny a založení strany Čsl. sociálně demokratické v Miličíně
Strana 206 Čsl. Červený kříž v Miličíně
Strana 207 Včelařský, ochotnický a okrašlovací spolek, místní odbor Ústřední Matice školské, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů
Strana 208 Obecní knihovna, Místní osvětová komise, škola
Strana 209 Lidová škola hospodářská, Živnostenská škola pokračovací
Strana 210 Plesy v r. 1931, masopustní maškara, počasí na jaře
Strana 211 Spolek smíšených živností, Spořitelní a záložní spolek
Ukázat stručný obsah celé této kroniky ...
Přejít na seznam kronik