Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mezno na obraze Vojtěcha Kraupnera (rok 1937)
Obraz je malován do omítky sokolovny v Miličíně (viz také celkové fotografie sokolovny nebo ostatní obrazy).
Fotografováno v srpnu 2005.

[K obrazu napsal V. Kraupner v "První pamětní knize města Miličína" (str. 341)]:
Staročeská hospodářská usedlost doškami a šindelem krytá v Meznu u Píglů v r. 1937. Prabídná cesta do Mezna od Miličínské zastávky neb Lažan měla za následek isolování této vesničky, která do dnes má mnoho podobných stavení. Krásnou zvonici mívala a tu nechali mezenští zničit tím, že ji dali pobít eternitem, čímž setřena krása a půvab její. Na sokolovně pracovalo 5 učňů zednických: z této vesnice dva (Boh. Zoul, Jos. Pejša), z Červeného Újezda Karel Bouška – syn starosty, z Malovic Vojt. Pěknic a z Miličína Karel Šika.
Obec Miličín, Sokolovna,Miličín,Mezno - obrázek č.
Foto: Zdeněk Pazdera