Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Základní škola Miličín
Informace o slučování tříd ve školním roce 2007/2008:

Vážení rodiče,


dovolujeme si Vás oslovit s touto informativní zprávou.

V důsledku demografického vývoje dochází na naší škole v posledních letech k razantnímu úbytku žáků. Z tohoto důvodu jsme museli přijmout určitá opatření, aby mohla škola i nadále fungovat. Informativní schůzka pro rodiče ohledně těchto opatření je naplánována na začátek září. Jelikož ale vzrůstá neklid mezi rodiči, dovoluji si Vás ve zkratce informovat již nyní, touto cestou.

Pro příští školní rok bude nutné z důvodu úbytku žáků na prvním stupni spojit 1., 2. a 3. třídu, 4. a 5. třídu. To však neznamená, že jsou třídy spojeny na všechny předměty. Spojování se týká zejména předmětů VV, TV, HV, Pč. Tedy tam, kde děti mohou ve větším kolektivu věkově rozdílných dětí pracovat bez problému. Na hlavní předměty jsme se snažily třídy nechat dělené na jednotlivé ročníky. Navíc, pokud by docházelo při výuce některého spojeného předmětu k problémům, pak předmět rozdělíme.

Pouze 1. a 2. třída je spojená na všechny předměty. Výuku tak malých skupin žáků by nebylo možné financovat. Navíc kromě učitelky bude ve třídě přítomna ještě asistentka pedagoga, která bude při výuce skupin pomáhat.

Přesná skladba předmětů je přílohou této zprávy.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit (tel. 731 516 452).


Věra Maršálková, ředitelka školy