Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín
Třídy - skladba předmětů
a hodinová dotace pro školní rok 2007/2008:

1.třída
Předmět počet hodin Pozn.
Č 9 spoj.1+2
M 4 spoj.1+2
Pr 2 spoj. 1+2+3
HV 1 spoj. 1+2
TV 2 spoj. 1+2+3
VV 1 spoj. 1+2+3
1 spoj. 1+2+3
celkem 20

2.třída
Předmět počet hodin Pozn.
Č 10 spoj.1+2
M 5 spoj.1+2
Pr 2 spoj. 1+2+3
HV 1 spoj. 1+2
TV 2 spoj. 1+2+3
VV 1 spoj. 1+2+3
1 spoj. 1+2+3
celkem 22

3.třída
Předmět počet hodin Pozn.
AJ 3
Č 8 částečně spoj. 5+3
M 5
Pr 3 spoj. 1+2+3
HV 1
TV 2 spoj. 1+2+3
VV 1 spoj. 1+2+3
1 spoj. 1+2+3
celkem 24

4.třída
Předmět počet hodin Pozn.
AJ 4
Č 7
M 5
Př+VL 3
HV 1
TV 2 spoj. 4+5
VV 2 spoj. 4+5
1 spoj. 4+5
celkem 25

5.třída
Předmět počet hodin Pozn.
AJ 4
Č 7 částečně spoj. 5+3
M 5
Př+VL 4
HV 1
TV 2 spoj. 4+5
VV 2 spoj. 4+5
1 spoj. 4+5
celkem 26

Celkem 1. stupeň: 117 hodin

6.třída
AJ 3
Č 5 spoj. 6+7 částeč.
M 4
IKT 1 spoj. 6+7
OV 1 spoj. 6+9
D 2 spoj. 6+7
F 2 spoj. 6+7
4 spoj. 6+7
HV 1 spoj. 6+7
VV 2 spoj. 6+9
1 spoj. 6+9
TV 2 spoj. 6+7
Z 2 spoj. 6+7
celkem 30

7.třída
AJ 4
Č 4 spoj. 6+7 částeč.
M 5
IKT (VP) 1 spoj. 6+7
OV 1 spoj. 7+8
D 2 spoj. 6+7
F 2 spoj. 6+7
2 spoj. 6+7
HV 1 spoj.6+7
VV 2 spoj. 7+8
RV 1 spoj. 7+8
1 spoj. 7+8
TV 2 spoj. 6+7
Z 2 spoj. 6+7
celkem 30

8.třída
AJ 3
Č 4
M 4
Ch 2
OV 1 spoj. 7+8
D 2
F 2
2
HV 1
VV 1 spoj. 7+8
RV 1 spoj. 7+8
1 spoj. 7+8
VP(Mcv/TV) 2 spoj. 8+9
VP (Int/Čcv) 1 spoj. 8+9
TV 2 spoj. 8+9
Z 2
celkem 31

9.třída
AJ 3
Č 4
M 4
Ch 2
OV 1 spoj. 6+9
D 2
F 2
2
HV 1
VV 2 spoj. 6+9
RV 1
1 spoj. 6+9
VP(Mcv/TV) 2 spoj. 8+9
VP (Int/Čcv) 1 spoj. 8+9
TV 2 spoj. 8+9
Z 1
celkem 31

Celkem 2. stupeň: 122 hodin