Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Občanské průkazy a jejich platnost

Pracovnice MěÚ Votice, odboru správních činností a dopravy sdělují občanům, že přijetí nařízení vlády č.612/2004 sb., ze dne 16.listopadu 2004, které nabylo účinnosti dne 1.1.2005, se omezuje v platnost některých typů občanských průkazů. Jedná se občanské průkazu bez strojově čitelných údajů. Jsou to průkazy typu "Červená knížka" a "Růžová karta". Platnost je omezena následovně:


Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných


a/ do 31.12.1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2005,


b/ do 31.12.1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2006


c/ do 31.12.1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2007,


d/ do 31.12.2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2008.


Také se podívejte na informační leták [formát PDF]