Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Obecní úřad Miličín - výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Úřad obce Miličín vydává podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací podle uvedeného zákona za rok 2008:


Za období leden až prosinec roku 2008 bylo úřadu obce Miličín doručeno 0 žádostí o poskytnutí informací. Ústní žádosti byly vyřizovány okamžitě, jejich statistika nebyla vedena.
V Miličíně 27.1.2009 Zíka Jiří
Starosta obce