Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuPOZOR!
Likvidace dobývacího prostoru lomu Miličín.

Počínaje dnem 29.7.2008 po dobu dvou let bude probíhat dle plánu likvidace navážení odtěžené horniny z dálnice u Nové Hospody. Z tohoto důvodu se nezdržujte v okolí dobývacího prostoru. Frekvence nákladních automobilů je kolem dvou minut. Do dobývacího prostoru je stále VSTUP ZAKÁZÁN. Dodržování tohoto zákazu bude kontrolováno Policií ČR. Porušením tohoto zákazu bude za přestupek policií vybíráno 1000 Kč a báňským inspektorem 2000 Kč.

Obvodní báňský úřad v Kladně vydal rozhodnutí, ve kterém se povoluje hornická činnost v dobývacím prostoru lomu Miličín (veškerá činnost v dobývacím prostoru je hornická činnost a řídí se horním zákonem) za účelem likvidace dobývacího prostoru dle zpracovaného plánu na základě:
 • posouzení vlivu na životní prostředí EIA č.j.500/736/50237/08, souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR
 • Krajského úřadu středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství vydaného rozhodnutí udělení výjimky §56 odst.1 zákona č.1 14/1992 Sb.ochrany ohrožených živočichů č.j. 98306/2007/KUSK
 • Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vydání závazného stanoviska č.j.1994/04/BN/ME
 • Městského úřadu Votice odbor ŽP vydaného souhlasného stanoviska č.j. 1187/07/ŽP-PO
 • Správy CHKO Blaník vydání rozhodnutí udělení výjimky ze základních podmínek ochrany silně ohrožených živočichů podle ust.§56 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. č.j. 00323/BN/2008
 • Lesů ČR rozhodnutí 1211/19731/84/763/2004
 • Povodí Vltavy rozhodnutí 2007/26311/242
 • souhlasu majitelů dotčených pozemků
 • stanoviska Obce Červený Újezd č.j.92/2007
Dobývací prostor je předán firmě Strabag, která na základě projektové dokumentace bude provádět likvidaci dobývacího prostoru dle provozního řádu na ukládání odpadů schváleného K.Ú. v Praze dne 4.8.2008. V průběhu července byl prováděn odchyt silně ohrožených živočichů s přemístěním do okolních lokalit.

Za prováděné práce zodpovídá:
 • vedoucí zařízeni Ing. Jan Suchomel za firmu Strabag
 • Ing. Jiří Zeman za hornickou činnost
 • starosta Jiří Zíka za Obec Miličín, která je majitelem dobývacího prostoru a zodpovídá za veškerou činnost
 • inspektorka Ing. Kateřina Bačova za Obvodní báňský úřad