Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


OSNOVY VV 6

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI – kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž, modelování, práce s textilem, papírem, přírodními materiály; prostorové práce z papíru; obrazový doprovod k písni; písmo v titulku a názvu, oznámení, plakát, reklama
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY – uspořádání prostoru, malba pocitů ze slov; objekty, ilustrace textů, plastika
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ – kritéria porovnávání obrazných vyjádření, zdůvodňování, hodnocení vlastních prací; rozhovor nad uměleckým dílem, respektování záměrů autora; historické aj. souvislosti vzniku uměleckého díla

OSNOVY VV 7

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI – kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž, modelování, práce s textilem, papírem, přírodními materiály; prostorové práce z papíru; obrazový doprovod k hudební skladbě a písni; písmo v titulku a názvu, oznámení, plakát, reklama
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY – uspořádání prostoru, malba pocitů ze slov; objekty, ilustrace textů, plastika
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ – kritéria porovnávání obrazných vyjádření, zdůvodňování, hodnocení vlastních prací; rozhovor nad uměleckým dílem, respektování záměrů autora; historické aj. souvislosti vzniku uměleckého díla

OSNOVY VV 8

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI – kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž, asambláž, grafika, práce s textilem, papírem, přírodními materiály, odpadem; prostorové práce z papíru arůzných materiálů, loutka; obrazový doprovod k hudební skladbě a písni; přepis uměleckého díla, koláž
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY – manipulace s objekty, pohyb těla, uspořádání prostoru
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ – kritéria porovnávání obrazných vyjádření, zdůvodňování, hodnocení vlastních prací; rozhovor nad uměleckým dílem, respektování záměrů autora; historické aj. souvislosti vzniku uměleckého díla

OSNOVY VV 9

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI – kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž, asambláž, grafika, práce s textilem, papírem, přírodními materiály, odpadem; prostorové práce z papíru arůzných materiálů, loutka; obrazový doprovod k hudební skladbě a písni; přepis uměleckého díla, koláž
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY – manipulace s objekty, pohyb těla, uspořádání prostoru
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ – kritéria porovnávání obrazných vyjádření, zdůvodňování, hodnocení vlastních prací; rozhovor nad uměleckým dílem, respektování záměrů autora; historické aj. souvislosti vzniku uměleckého díla