Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program - Učební plán

Učební plán - 1. stupeň - verze platná od 21. 4. 2008


Vzdělávací oblasti Předmět RočníkyCelkem


1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 7+2 7+1 7+1 7+2 35+8

Anglický jazyk

3 3 3 9
Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4
Informační a komunikační technologie Informatika


1 1 1+1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2+1

6+1

Přírodověda


1 1 2

Vlastivěda


2 2 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti
1 2 1 1 5
Disponibilní časová dotace
2 3 3 3 3 14
Celková časová dotace
20 22 25 25 26 118


Učební plán - 2. stupeň - verze platná od 21. 4. 2008
Vzdělávací oblasti Předmět Ročníky


Celkem


6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4+1 4 4 3+1 15+3

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1

Německý jazyk
2 2 2 6
Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 3+2 15+4
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1

1+1
Člověk a společnost Člověk a společnost 2+1 3 3 3 11+1
Člověk a příroda Fyzika 1+1 1+1 2 2 6+2

Chemie

1+1 2 +1

Přírodopis 1+2 1+1 2+1 2 6+2+2

Zeměpis 2 2 1+1 1 6+1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1+1 6+1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Výchova ke zdraví 2 1

2+1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 +1
Disponibilní časová dotace
4 6 6 8 24
Celková časová dotace
30 30 31 31 122


Předmět Výchova ke zdraví je zařazen jako součást předmětu Přírodopis, nevyučuje se jako samostatný předmět (viz zelené označení).