Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín
Nabídka zájmových kroužků

Vážení rodiče,

Pro školní rok 2007/2008 nabízí ZŠ Miličín žákům celou řadu zájmových kroužků, které povedou naši učitelé - lektoři. Lektoři jednotlivých kroužků budou vybírat od žáků 50 Kč za kroužek na celý rok. Tyto peníze jsou určeny na nákup materiálu a potřeb pro daný kroužek. Přihláška na kroužek je na dané pololetí závazná. Všechny kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 17. 9. 2007.

Přihlášky, prosím, odevzdejte třídním učitelům nejdéle do pondělí 17. 9. 2007.


Kroužek Pro žáky Orientační termín konání kroužku Lektor
Rukodělný 5. až 9. třída ST od 13, 30 hodin Týleová
Dovedné ruce 1. stupeň PO od 12, 30 hodin Janoušková
Literárně publicistický
(tvorba školního časopisu)
2. stupeň Jednotlivé schůzky si domlouvá lektor se žáky. Demel
Ekologický 2. stupeň ČT od 13, 30 hodin (v cyklu 1x za 14 dní) Slabá Janoutová
Základy něm. jazyka 1. stupeň Lektor si domluví termín konání kroužku se žáky. Zbíral
Dramatický Pro žáky od 5. ročníku PÁ od 13, 30 hodin Mašková
Zdravotnický 2. stupeň PO od 13, 30 hod. Beranová
Aerobick 1. a 2. stupeň 1. st. – PO od 14,00 hod.
2. st. – ÚT od 14,00 hod.
Nováková
Mladý ochránce přírody 2. stupeň ČT od 13, 30 hodin (v cyklu 1x za 14 dní) Nováková
Základy Anglického jazyka 1. stupeň ČT od 12, 45 hod. Vrtišková
Sportovní hry Pro žáky od 3. ročníku ČT od 16, 00 hod. Dostálová

Do kroužků lze po domluvě s lektorem zapsat i žáka v jiném věku, než pro který je kroužek určen.


Přihláška:

Jméno žáka:………………………………………………………………

Třída:……………………………………………………………………

Kroužek 1:………………………………………………………………

Název:……………………………………………………………………

Lektor:……………………………………………………………………

Kroužek 2:………………………………………………………………

Název:……………………………………………………………………

Lektor:……………………………………………………………………

Kroužek 3:……………………………………………………………….

Název:……………………………………………………………………

Lektor:……………………………………………………………………


Podpis zákonného zástupce:…………………………………………