Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Anketa "Sedm divů Miličína"

Nápad na uspořádání této ankety se zrodil na ZŠ Miličín, konkrétně v hlavě paní učitelky Slabé-Janoutové. Jeho záměrem je zviditelnění budov, míst, flory a dalších pozoruhodností, čili „divů“ našeho regionu. Cílem ankety pro žáky je seznámit se s těmito „divy“, pracovat se získanými informacemi z webových stránek a uvědomit si v této uspěchané době, co cestou domů nebo do školy potkávají a vytvořit si k tomu osobní pouto. Prioritou je zviditelnění Miličína a přilehlých obcí očima žáků i spoluobčanů, kteří budou nápomocni s návrhy a následným hlasováním. Budeme rádi, když se tato anketa stane záležitostí nejen ZŠ Miličín, ale i všech občanů Miličína a okolních obcí, případně i návštěvníků našeho kraje.


Celá anketa je rozvržena do tří na sebe vzájemně navazujících částí:


V měsíci dubnu 2007 proběhl příjem kandidátů na „Miličínský div“, který byl ukončen ke dni 30.4.2007.

V průběhu měsíce května 2007 proběhlo hlasování...

... z něhož začátkem měsíce června 2007 vzešlo těchto
7 vítězných „Miličínských divů“:

1. místo:

Miličínský kostel
Chrám Nar. P. Marie, vystavěný v letech 1380-85 bratřími Petrem a Janem z Rožmberka. Původně byl slohu čistě gotického, při opravách, hlavně po ohni r. 1639 a 1644, pak i v XVIII. stol. změněn tak, že zůstal jenom presbytář, ostatek je barokový. Stěny pokryty jsou freskami Jana Spitzera, strop allegorickými malbami a obrazem korunovace Matky Boží od Františka Müllera z r. 1754. Hlavní oltář má obraz od Brandla, jiný v lodi Obrácení sv. Pavla. V kostele jsou náhrobky Jana Malovce z Malovic, Vrchotických z Loutkovi, Lhotku ze Smyslová, faráře Bohuslava Norberta Bíliny z Lipovce a Lazu (†1680). Při kostele starožitná kaple. Pozoruhodná věž chrámová má tvar čtverce vzhůru stoupajícího, jenž přechází ve výši 29 m v osmihraný kužel, 13 m vysoký, až do nejvyššího bodu vyzděný, u paty vyzdobený čtyřmi velikými, kamennými fialami. Okolo kužele vede pavláčka s kamenným zábradlím. Okna ve věži, kde dosud zachovala se gotická síň pokladní, zřízena jsouce na způsob střílen, ukazují, že kostel i věž sloužila často účelům válečným, jmenovitě v bojích Jana Malovce na Pacově a Borotíně (1470-72) proti pánům z Růže.
(Kandidáta navrhla: ZŠ Miličín)

Fatal error: Call to undefined function dbmopen() in /web/htdocs2/ceskasibircz/home/www/milicin/dok/7divu.php on line 24