Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Horní Borek na obraze Vojtěcha Kraupnera (rok 1937)
Obraz je malován do omítky sokolovny v Miličíně (viz také celkové fotografie sokolovny nebo ostatní obrazy).
Fotografováno v srpnu 2005.

[K obrazu napsal V. Kraupner v "První pamětní knize města Miličína" (str. 317)]:
Poslední klapálek -mlýn staročeský v Horním Borku č.p. - r. 1937 u Dvořáků. Do tohoto zákoutí nejraději chodíval slavný český krajinář – milý Jindřich Bubeníček - můj dlouholetý učitel krásného umění malířského. Malíři v Praze říkali údolí od Hor. Borku k Ješeticům „údolí Mistra Bubeníčka“. I tento mlýn jakož i krásnou starou kovárnu u Hroznů v Hor. Borku zvěčnil J. Bubeníček i se stromy, které kol rozkvétaly. Obraz tento je jako první pod galerií (při schodišti na galerii) v sále sokolovny miličínské, kam jsem ho namaloval r. 1937.
Muzeum České Sibiře, Sokolovna,Miličín,Horní Borek
Foto: Zdeněk Pazdera


Zpět