Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Plakát k představení Spolku divadelních ochotníků v Miličíně (duben 1963)
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
[Převzato z: Čadilová, O.-Vysloužilová, M. (ed.): Miličín. Praha,1998, str. 70]
Více viz článek Martina Filipa Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně
Muzeum České Sibiře, Miličín,Spolek divadelních ochotníků


Zpět