Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Miličínští ochotníci, ručně kolorovaná fotografie ze hry Právo první noci (rok 1938).
Na fotografii Anežka Šabatková a Rudolf Pilc.
Více viz článek Martina Filipa Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně
Muzeum České Sibiře, Miličín,Spolek divadelních ochotníků


Zpět