Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Vrchotovy Janovice v Ottově slovníku naučném:

[1888-1908, svazek XIII., str. 24]

Janovice Vrchotovy,,Vrcholtovy i Herbortovy, městys t., hejtmanství Sedlčany, okres Votice, fara Janovice Vrchotovy (ves); 35 domů, 304 obyvatel (1890), četnická stanice, 2 mlýny, pošta a telegraf. Alod. panství zaujímá 570,20 ha půdy, náleží k němu zámek s kaplí sv. Jana Nep. a parkem, dvůr v Janovicích, dvory: Braštice, Dvůr Josefův s lihovarem a Podol, majetek Karla ryt. Nádherného z Borutína. K městysi náleží farní ves Janovice Vrchotovy s 62 domy, 545 obyvateli českými, 13 německými (1890);má kostel sv. Martina bisk. (ve XIV. století farní), 5třídní školu. Janovice jsou původním sídlem pánů z Janovic znaku orlice, kteří na zdejším zboží a tvrzi do poloviny XV. století seděli. Roku 1453 usadil se zde Štěpán Vrchota z Vrchotic a jeho potomek Jan, později Předbor z Radejšína, jehož potomci prodali Janovice Janu st. Říčanskému z Říčan. Dále se tu připomínají roku 1586 Hynek z Roupova, roku 1603 Jan Prostiborský z Vrtby, z jehož potomků Adam prodal je roku 1807 Frant. Jos. hr. Vratislavu z Mitrovic. Rodina jeho seděla tu do roku 1872. Kdy na městečko povýšeny a jak znak obdržely, není známo.

Zpět