Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 87.

[dopis vlepený do Pamětní knihy]

Dohlížecí výbor Jednota
předsedkyně L. Doubková
Miličín čp. 216
okr. Benešov

Lidice, 29.11.1976
Věc: poděkování - společná setkání

Vážené soudružky,

přijměte od nás srdečné pozdravy a současně i poděkování za velkou snahu, obětavost při vytváření podmínek pro ušlechtilý, soudružský postoj. My, mámy lidické, kterým se děti do náruče nevrátily, rády bychom viděly postaveny jejich pomníčky.

Soudružko předsedkyně DV, BSP na závodě Elko, Tesly Votice vyřiďte, že jim z celého srdce děkujeme za jejich solidaritu k nám, lidickým ženám a dětem, byly jsme v DV po přečtení Tvého dopisu dojaty k slzám.

K 35. výročí tragédie v Lidicích na oplátku hodláme seznámit širokou veřejnost na besedách hlavně s mládeží, rodiči dětí, členy BSP, ženami, matkami s fašistickou, nacistickou krutostí, a to v době okupace v II. světové válce. Budeme hovořit o úsilí zemí socialistického společenství v čele s naším osvoboditelem a věrným přítelem, lidem Sovětského svazu, který uplatňuje mírovou politiku nejen v Evropě, ale pro všechen lid světa.

Besedy by se mohly konat podle vašeho vzoru, která byla dobře připravena a jistě splnila hlavní poslání. Stále rády vzpomínáme na první i druhé setkání. V agitačním středisku u nás pro volby do zastupitelských sborů byla na panelu vystavena fotografie se setkání u vás na besedě a k tomu i písemný doprovod o politicko výchovné, masově organizační, pracovní činnosti našeho DV Jednota.

Vážené soudružky,

nechceme Vám přidělávat ještě více práce, ale jest-li by se podařilo přes okresní orgány, společenské organizace uskutečnění besed, budeme plnit i jeden úkol usnesení z členské schůze DV Jednota. Schůze se konala 23.11.76 a měla dobrou úroveň, naše celoroční činnost byla kladně hodnocena členy, zástupci NF, zástupcem ústředí Jednota LSD Kladno. Pepička ihned splnila váš požadavek a sama již „lidické růže“ odeslala.

Přejeme Vám hodně úspěchů v další práci, zdravíme členy i BSP u Vás i ve Voticích, poslance MNV, předsedu MNV a ostatní občany obce.

Jednatelka: Krásová R.
Místopředsedkyně: Endrštová Jos.

Zpět