Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 86.

[13.12.1976]

Návštěva v STS Miličín

V pondělí 13. prosince členky DV s. Žbánková, Doubková a Zíková navštívily BSP v STS. Byly jsme mile přivítáni s. Babickým, vedoucím STS, a s. Doubkovou. Soudruzi nám ukázali jejich kroniku, kterou vede s. Doubková. Kronika se nám moc líbila, mají ji krásně vedenou, hodně fotografií a jejich vyznamenání, protože STS si dobře vede. Při kávě jsme besedovali o naší práci a práci BSP. Soudruzi z BSP přislíbili též přispět na výstavbu pomníku lidickým dětem, a to částkou 500 Kč. Ani jsme se nenadáli a byl čas návštěvu ukončit. Při rozloučení jsme si slíbili další spolupráci mezi DV a jejich brigádou.

Zpět