Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 83. až 85.

[7.12.1976]

Členská schůze Jednoty

Schůze se konala v hotelu „Česká Sibiř“ 7. prosince za velké účasti občanů. S. předsedkyně přivítala přítomné, hlavně s. Opekara, předsedu MNV s. Svatoše a ostatní zástupce složek NF v obci. Po té seznámila s programem. Jako první byla kulturní vložka MŠ, které nám přednesly básničky a zatancovaly. Na závěr jejich vystoupení s. Pazderová, ředitelka MŠ, nám poděkovala za spolupráci a děti nám předaly květiny. Bylo to dojemné. Kulturní vložka se všem moc líbila. Po té přednesla předsedkyně zprávu o činnosti DV, která byla hodnotná. Vedoucí prodejen a provozovny podaly své zprávy. S. Opekar měl hlavní

List 84.

referát, informoval občany o plnění plánu se zásobením a hospodařením družstva. Jsme rádi, že s. Opekar hodnotil náš DV velmi kladně. Řekl, že je rád našim aktivistou a že se mu s našim DV dobře spolupracuje. S. předsedkyně poděkovala manželům Svátkovým za dobrou práci, kterou vykonávají v našem prodejním středisku. Při příležitosti jejich odchodu jim DV předal malou pozornost. I na naše učnice, které se letošního roku vyučily, náš DV nezapomněl, předsedkyně jim poděkovala a předala jim v upomínku lidické růže. Přečetly jsme též dopis od žen z Lidic. S. Zíková přečetla patronátní smlouvu mezi DV a MŠ a ZDŠ a PO. S. Žbánková přečetla a dala schválit programový plán r. 1977.

List 85.

Pak bylo podáno pohoštění, při kterém nám vyhrávala hudba z magnetofonu. Závěrem v diskusi vystoupila s. Jiřina Doubková, která je zaměstnána jako hospodářka v STS, středisko Miličín, a vyzvala DV o spolupráci. V STS mají velmi dobrou brigádu socialistické práce a předsedkyně poděkovala a přislíbili jsme, že příležitostně členky navštíví BSP v STS.

Závěrem předsedkyně poděkovala členkám DV, vedoucím prodejen a provozovny za dobrou práci v r. 1976, hlavně máme radost z toho, že se u nás nevyskytují žádná manka. Pak předsedkyně poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví a spokojenosti do Nového roku 1977. S. Opekar též popřál nejenom za sebe, ale za celé představenstvo.

Zpět